Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  ርእሰ ዓንቀጽ
Latest

ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ናይ ሕልና ረፈረንዱም ብምክያድ፡ እወ ንሓቐና ናጽነት፡ ኣይፋል ነቲ መልክዑ ቀይሩ ዝመጸ ባርነት ኢሉ ከድምጽ ይግባእ።

By   /  April 26, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ, ዜናታት  /  Comments Off on ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ናይ ሕልና ረፈረንዱም ብምክያድ፡ እወ ንሓቐና ናጽነት፡ ኣይፋል ነቲ መልክዑ ቀይሩ ዝመጸ ባርነት ኢሉ ከድምጽ ይግባእ።

referndum

ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ኣስታት 26 ዓመታት ኣብዚ ቅንያትእዚ ማለት ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ ረፈረንዱም ኣካይዱስ ብ98.805% ኣኽሪሩ ንናጽነት ኣድሚጹ። ኣብተን ሰለስተ መዓልታት እወ እትብል ሰማያዊት ካርድ ኣብ ሳንዱቕ ብምኽታት ባህጉ ምሉእ ሓርነት ሙኻኑ ብሓደ ድምጺ ኣረጋጊጹ። ኣይፋል እትብል ቀያሕ ካርድ ናብ እንዳ ጎሓፍ ብምኽታት ድማ እቲ እታ ካርድ እትውክሎ ባርነትን ሕሰምን ተሓግሒጉ ክእለ ዘለዎ […]

Read More →
Latest

ብዛዕባ እቶም ልኡኻት ከይተገደስና፡ ካብቶም ለኣኽትን ዕላመኦምን ንጠንቀቕ!

By   /  April 18, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ብዛዕባ እቶም ልኡኻት ከይተገደስና፡ ካብቶም ለኣኽትን ዕላመኦምን ንጠንቀቕ!

puppeteer_hand_strings_250x250

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝያዳ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት፡ ብዙሓት ዘመተታት ኣንጻር ታሪኽ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ፤ ብዙሓት ውዲታት ድማ ምእንቲ ዕንወት መጻኢት ኤርትራ ክንዝሑ ሓግዮምን ከሪሞምን ኣለዉ። እቶም ዘመተ ንቡዙሓት ኤርትራውያን ከቢድ ስንባደን ጓሂን ኪፈጥሩሎም ጸኒሖም ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ እቶም ክበሃሉ ጸኒሖም ዘለዉ ገዘፍቲ ናይ ዕንወት ‘ኣዋጃት’ ካብ ተኽለ-ሰውነት እቶም በሃልቱ […]

Read More →
Latest

ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘይንቡር ስርዓት፡ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ‘ዝነብሩላ’ ሃገር

By   /  April 11, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘይንቡር ስርዓት፡ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ‘ዝነብሩላ’ ሃገር

MISERY ERITREA

ንቡር ህዝቢ ብሰላም ቅሳነት ኣብ ሃገሩ ወፊሩ እንዳኣተወ ይነብር። ኣብ ዓለም ዝርከብ ህዝብታት ኣኣብ ሃገሩ፤ ኣብቲ ቅዋም ዝቕርበሉ ዜግነታዊ መሰላትን ግቡኣትን ኣጽሊሉ ብሰላም ይነብር ኣሎ። እተን ሃገራት ከከም ኩነታተን ሃብታማት፤ ማእከሎት ድኻታት እኳ እንተኾና፤ ኩለን ብዉሑዱ ናጽነት ዘለዎ ህዝቢ ኣለወን። ብዘይካ ሓንቲ ሃገር። ኤርትራ! ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘንቡር ስርዓት፤ ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ‘ዝነብሩላ’  ወይ ልክዕ […]

Read More →
Latest

ኣግእዞ ደቀንስትዮ ዝተሰብረ መብጸዓ ቃልሲ ሰማእታት

By   /  March 6, 2017  /  Columns, Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ, እዋናዊ ጉዳያት  /  Comments Off on ኣግእዞ ደቀንስትዮ ዝተሰብረ መብጸዓ ቃልሲ ሰማእታት

CjPOVMHUYAIWYzo

ሓደ ካብቶም – ምናልባትውን እቲ ዝፈረየ ካብኦም- ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብርቂ ዝገብርዎ ረቓሒታት : ዕዙዝ ተሳታፍነት ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ገድሊ ኤርትራዩ። ‘’ተሳታፍነት’’ ዝብል ቃል ንባዕሉ ንመስተንክር ግደ ደቅንስትዮ ኤርትራ ዝገልጽ ኣምር ኣይኮነን  – ምኽንያቱ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ‘’ተሳቲፈን ‘’ ጥራይ ዘይኮና : ኣሳቲፈን – መሪሐን  – ኣልየን – ጸኒዐን ዘጽነዓየን። እቲ ካብ […]

Read More →
Latest

21 ጥሪ 2013 ዝተወለዐት ሽግ መሊኣ ክትደምቕ ዜኽእልዋ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እዮም።

By   /  January 21, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on 21 ጥሪ 2013 ዝተወለዐት ሽግ መሊኣ ክትደምቕ ዜኽእልዋ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እዮም።

hqdefault (1)

ቀዳም 21 ጥሪ 2017 ስርሒት ፎርቶ መበል ራብዓይ ዓመት ዝኽሩ ኮይኑ ውዒሉ። እቲ ዕለት ብብዙሓት ዘይሕሰብ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ምምካት ውልቀመላኺን ናይ ስለያን ጸጥታን መሓውራቱን ስለዘርኣየ ኣብ ዓውደ ታሪኽ ተቓውሞ ኤርትራ በሪኽ ቦታ ዝወሃቦ እዩ። ታሪኽ ደጋጊሙ ከምዘረጋገጾ ኣብ ዝኾነት ሃገር: ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ሰራዊት ምክልኻል ምውሓስ ቅዋምዩ። ኩሎም ካልኦት ዕማማት ናይ ምክልኻል: ኣብ ውሽጢ […]

Read More →
Latest

ትምህርቲን ተመኩሮን ዝሓለፉ 25 ዓመታት ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ተመራማሪ እምበር ኣጣቓዒ ዘይሙዃን

By   /  January 15, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ, እዋናዊ ጉዳያት  /  Comments Off on ትምህርቲን ተመኩሮን ዝሓለፉ 25 ዓመታት ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ተመራማሪ እምበር ኣጣቓዒ ዘይሙዃን

Screen Shot 2017-01-14 at 4.36.08 AM

ሰባት ብእኩብ ኣብ ዝነብሩሉ እዋን ብእኩብ ናይ ምሕሳብ፥ ኣብቲ ሓባራዊ ግንዛበ conventional wisdom ዝበሃል እቶም ብተደጋጋሚ ዝረኣዩን ዝበዝሑ ዝርዕምዎምን ‘ቅቡላት’ ዝበሃሉ ተርእዮታትን መደምደምታታን ክዓስሉ ይረኣዩ፤ ብልምዲ ናብቲ እቶም ዝበዝሑ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣንፈት (consensus gentium) ናይ ሙጉዓዝ፥ እቶም ዝበዝሑ ዝበልዎ ምእማን፥ እቶም ዝበዝሑ ዝደገፍዎ ምድጋፍ ዝኣመሰለ ባህርያት የዘውትሩ። ሓደ ሓደ እዋን ግን እንተስ ብትዕድልቲ እንተስ ብምምርማር ገለ […]

Read More →
Latest

ንእሽቶ ሓሳብ ኣብ ምህናጽ ስልጡን ምብህሃል

By   /  December 21, 2016  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ንእሽቶ ሓሳብ ኣብ ምህናጽ ስልጡን ምብህሃል

cglogo

ኣብዚ እዋን እዚ፤ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዘሎ ናይ ምብህሃል ሽግር፤ ውሑዳት ዘይኮኑ ሰባት፤ ‘ኤርትራውያን ናይ ምብህሃል ሽግር ኣሎና’፤ ናብ ዝብል ተስፋ ሙቕራጽ ዝመስል መደምደምታ ክጥምቱ ይረኣዩ ኣለዉ። ብርግጽ ድማ ኣብ እዋን ክትዕን ምብህሃልን ጸርፊ፤ ቆይቂ፤ ምጥቕቓዕ፤ ጸቢብነት፤ ትሕዝቶ ዝጎደሎ ዘተ፥ዘይምክብባር፤ ወዘተ ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ። ስልጡን ምብህሃል ዘይብልና ምኽንያት ግን ኤርትራውያን ስለዝኾና ኣይኮነን፤ እንታይ ደኣስ፤ […]

Read More →
Latest

ቀጽሪ ፍትሒ፥ ደድሕሪ ንፋስ ዘምጸኦም ዘረባታት ካብ ሙግያይ ክድሕን መታን፥ ናይ ባዕሉ መዛረቢ ኣርእስታት ክህልዎ ይግባእ።

By   /  August 30, 2016  /  Tigrigna, Uncategorized, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ቀጽሪ ፍትሒ፥ ደድሕሪ ንፋስ ዘምጸኦም ዘረባታት ካብ ሙግያይ ክድሕን መታን፥ ናይ ባዕሉ መዛረቢ ኣርእስታት ክህልዎ ይግባእ።

Dust whirlwind twister during summer drought on farm, Waikato, North Island, New Zealand, Pacific

ብዙሕ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣርእስቲ ኪኽኑ ዘይነበሮም ነጥብታት መዛረቢ ጥራይ ዘይኮነስ ‘እዋናዊ’ ጉዳይ ኮይኖም ምቕናይ ካብ ዝጅምሩ እዋን ኣቑጺሩ ኣሎ።ከም ግቡእ እዞም ንማንም ዘየርብሑ ትርጉም ኣልቦ ወይ ውን ቀዳምነት ዘይኮኑ (ብዉሑዱ ክሳብ ሓርነት ኤርትራ ዝረጋገጽ) ኣርእስታት፤ በቲ ዓቐን እቲ ቆላሕታ ክወሃቡ ይኹን ክደጋገሙ ኣይምተገብኦን። ምኽንያቱ ከምኡ ምግባር ነቶም ከምኡ ኪኸውን ደልዮም ዘንቅሉን ዝነቐሉን ሓይልታት […]

Read More →
Latest

ናብ ኣየር ይኹን መርበባት ዝዝርጋሕ ዘሎ ትሕዝቶ ብደረጃ ክብ ክብል፥ ዓቕሚ ዘለዎም ድማ ነቲ ኣንቆልቂሉ ዘሎ ም’ዝታይ ከተንስኡ እጃሞም ክገብሩ ይግባእ

By   /  August 23, 2016  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ናብ ኣየር ይኹን መርበባት ዝዝርጋሕ ዘሎ ትሕዝቶ ብደረጃ ክብ ክብል፥ ዓቕሚ ዘለዎም ድማ ነቲ ኣንቆልቂሉ ዘሎ ም’ዝታይ ከተንስኡ እጃሞም ክገብሩ ይግባእ

images (9)

ዳርጋ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ሓደ ወገን ኮይኑ ኣንጻር ዓመጽ፥ ዝወሓደ ክፋል ድማ ንዝተፈላለየ ምኽንያት ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ ጸኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ሚዛን ሓይሊ ብርኡይ ናብቲ ደላይ ሓርነት ዘለዋ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ እንዳዛዘወ መጺኡ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ቀጽሪ ተቓውሞ ዘሎ ምንቅስቓስ ስለዝሓየለ ዘይኮነስ እቲ ምስ ገዛእ ህዝቡ ኣብ ኩናት ዝተጸምደ መንግስቲ […]

Read More →
Latest

ሓርነት እምበር ሓይሊ ንዋሕዚ ስደተኛታት ኣይዓግትን

By   /  August 5, 2016  /  Columns, Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ, እዋናዊ ጉዳያት  /  Comments Off on ሓርነት እምበር ሓይሊ ንዋሕዚ ስደተኛታት ኣይዓግትን

Refugees-Europe

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን፤ ግብጺ፤ ሊብያ፤ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝካየድ ግፋ፤ ከምኡውን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዝውሰን ናይ ምጥራዝ ስጉምቲ እንዳዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳይ ስቓይን ምክልባትን ብዓቢኡ ድማ ግዳያት ናይ ናብቲ ዝበልዖም ስርዓት ምምላስ ይኾኑ ኣለው። እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብኸመይ መጺኡ፥ ኣብ ዞባዊን ዓለማውን ኩነታት እንታይ ተቐይሩ፥ ደፋእትን […]

Read More →