Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  ርእሰ ዓንቀጽ
Latest

2ይ ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (2)

By   /  September 7, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on 2ይ ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (2)

ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ንአነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገምገምናሉ እዋን፡ ተራ ሬድዮ መድረኽ ዕዙዝ ሙኻኑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ዘርዚርና ምንባርና ብምሕባር ዘለና ምጋም ኣቕሪብና ነይርና። ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ትሕዝቶ፡ ኣብዚ ዝቕጽል 2ይ ክፋል ጽሑፍና፡ ኣብ ርክባትና ዝተላዕለን ዝቐረበን ርእይቶታትን ለበዋን ምሕያል ሬድዮ መድረኽ ነቕርብ። 4) ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት ብኹሎም […]

Read More →
Latest

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንተጋዳላይን ክብርታቱን!

By   /  August 21, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንተጋዳላይን ክብርታቱን!

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናጽነት ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ተሰዊኦም ኣሎ። ብፍላይ ድሕሪ ምእታው እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዘመን፡ ብዙሓት ተጋደልቲ ክስውኡ ጸኒሖም ኣለዉ። ሞት ዘይተርፍ ዕጫ ወዲ ሰብ ኢዩ። ሞት መርገም እውን ኣይኮነን። እረ ገሊኦምሲ ንሞት ከም ጽባቐን ግርማን፤ ከም ኣብ ሓመዳዊ መሬት ተጋዲምካ ህድኣት እትሰምዓሉ፤ ከም ትማሊን ጽባሕን ዘይብሉ፤ ግዜን ህይወትን ሽግራቱን ረሲዕካ ብሰላም እትዓርፈሉ ህይወት […]

Read More →
Latest

ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝመጽእ ለውጢ ጥራይ ኢዩ፤ ድሕነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ዘረጋግጽ።

By   /  August 9, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝመጽእ ለውጢ ጥራይ ኢዩ፤ ድሕነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ዘረጋግጽ።

ሎሚ ፖለቲካዊ ሕቶ ኤርትራ ኣብ ሓደ ዛዕባ ዓሲሉ ኣሎ – እምበርከ ፕረዚደንት ሃገር ምስ ምሉእ ናይ ኣእምሮ ጥዕንኡ ኣሎ ኢዩ ዝብል እዋናዊ ሕቶ? እዚ ኣርእስቲ እዚ ብድሕሪ መናድቕ፤ ኣብ ትሕቲ መጋርጃ፤ ኣብ ጎደናታት፤ ኣብ ኣብያተ መዘናግዒ፤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፤ ኣብ ናይ ቴሌፎን ዕላላት ብሰፊሑን ብቐጻልን ዝዕለል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዝያዳ ሚዛን ዘውህቦ ድማ […]

Read More →
Latest

ህጽጽ ጻውዒት፡ ኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሰራዊት ንድሕነት ናይቲ ምእንቲ ዕምሪ ስልጣንን ሃብቲ ስድራን ተባሂሉ ናብ መሸጣ ወሪዱ  ዘሎ ሉዓላውነት ኤርትራ ክዓዩ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ደጊሙ ይጽውዕ።

By   /  August 5, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ህጽጽ ጻውዒት፡ ኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሰራዊት ንድሕነት ናይቲ ምእንቲ ዕምሪ ስልጣንን ሃብቲ ስድራን ተባሂሉ ናብ መሸጣ ወሪዱ  ዘሎ ሉዓላውነት ኤርትራ ክዓዩ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ደጊሙ ይጽውዕ።

ኣብዚ ቅንያት ምንጭታት መድረኽ ከምዘረጋገጽዎ ተቓወምቲ ሓይልታት የመን ዝኾኑ ሑቲ፤ ኣብ ልዕሊ መርከብ ኩናት ሕቡራት ኢማራት መጥቓዕቲ ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ክልተ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ምንጭታት መድረኽ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሓቢሮም። እቶም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ከም ኣካል ናይቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ኢማራት ዝገበሮ ውዕል ኣብ ሓለዋ ናይታ መርከብ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኢዮም። ብዘይካ እዞም […]

Read More →
Latest

ዓድና ግርም ኣላ! ኣብ ምንታያ ወደይ?

By   /  July 9, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ዓድና ግርም ኣላ! ኣብ ምንታያ ወደይ?

ብዙሓት ሰባት ዓድና ጽቡቕ ኣሎ ክንደይ እኳ ከምዚስ ንኹሉ ክብሉ ይስምዑ ኢዮም። ሰባት ሓሳቦም ክገልጹ ይኹን ዝመሰሎም መደምደምታ ክህቡ ዘይድረት መሰሎም ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ኣካቲቱ ጠፊኡ ዘሎ ንሱ እዚ መሰረታዊ መሰል ኢዩ። እቶም ዓድና ጽቡቕ ኣላ ክንደይኳ ዝብሉ ከይተረፉ ካብቲ ቀንዲ ዝብህግዎ ነገር ንሶም ሓሳባቶም ክገልጹ ክግደፉ፤ የግዳስ ካልእ ሰብ ሓሳባቱ ወይ ሕቱኡ ክገልጽ ዘይምፍቃድ […]

Read More →
Latest

ድኹም ስለዚ ድማ ምእዙዝ ኣእምሮ ደገፍቲ መንግስቲ፤ ዝሓየለ መሳርሒ ምልካውነት ኢዩ – ክሳብ ብሓባር ዝጸድፉ።

By   /  June 24, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ድኹም ስለዚ ድማ ምእዙዝ ኣእምሮ ደገፍቲ መንግስቲ፤ ዝሓየለ መሳርሒ ምልካውነት ኢዩ – ክሳብ ብሓባር ዝጸድፉ።

ማርክ ትወይን ሓደ ካብቶም ህቡባት ጥቕስታቱ ‘ነብስኻ ኣብቲ ዝበዝሑ ሸነኽ ናይ ርእይቶ ዘለዎዎ ወገን እንተረኺብካያ፤  ብዛዕባ መርገጺኻ ነብስኻ ንምፍታሽ ገምጋም እትገብረሉ እዋን በጺሕካ ምህላውካ ዘገንዝብ ኢዩ’ ዝብል ጥቕሲ ኢዩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ምሕሳብ፤ ምግምጋም፥ ኣበየናይ ሸነኽ ናይ መርገጺታት ኣሎኻ ምምርማር ከምዘድሊ ዘረድእ ኢዩ።እዚ ስጉምቲ እዚ መሰረታዊ ፍልልይ ኣብ መንጎ እንስሳን ደቂ ሰባትን ዘነጽር ኢዩ። ሰብ ካብ እንስሳ […]

Read More →
Latest

ሰማእታት ‘ዓወት ንሓፋሽ’ ኢሎም ሓሊፎም፤ የግዳስ ዓወት ናይ ቁንጣሮ ሽመትን ጸጋን፤ ሓፋሽ ድማ ኣደራዕ ጸበባን እንክሔራን ኮይኑ ኣሎ።

By   /  June 19, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ሰማእታት ‘ዓወት ንሓፋሽ’ ኢሎም ሓሊፎም፤ የግዳስ ዓወት ናይ ቁንጣሮ ሽመትን ጸጋን፤ ሓፋሽ ድማ ኣደራዕ ጸበባን እንክሔራን ኮይኑ ኣሎ።

ህዝቢ ኤርትራ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብከቢድ ሓዘን ይዝክራ ኣሎ። ከቢድ ሓዘን ምኽንያቱ እቶም ሰማእታት ዝወደቑሎም ኩሎም ዕላማታት ስለዝተጠልሙ። ከቢድ ሓዘን  ምኽንያቱ መስዋእቲ እቶም ጀጋኑ ከንቱ ኪገብር ዝደናደን ዘሎ ሓደገኛ ናይ ምብትታን ደበና ኣንጸላሊዩ ስለዘሎ። ነብሲወከፍ ስዉእ ‘ዓወት ንሓፋሽ እንዳበለ’ ኢዩ ወዲቁ። እቶም ዝሰሓጉ ዝነበሩ እሞ ካብ ኩናት ክወጹ ዘይከኣሉ ምዑታት ተጋደልቲ ኣብ ኢድ […]

Read More →
Latest

ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ምሉእ ብምሉእ ዝጨበጠ መራሒ!

By   /  May 9, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ምሉእ ብምሉእ ዝጨበጠ መራሒ!

ብመሰረት ዓለማዊ መዝገበ ቃላት፤ ራኢ ማለት ብሓይሊ ሓሳባት ብዝፍጠር ኣምር፤ ከተረገጋጾ ናይ እትብህግ ዕላማ ረቂቕ ውጥነ­-ሓሳብ ኢዩ። በዚ መግለጺ’ዚ መሰረት ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ምሉእ ብምሉእ ዝጨበጠ መራሒ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ኣንጻር ኩሎም እቶም ሰማእታት ራኢኦም ጌሮም ዝወደቑሎም ዕላማታት ጌሩ ኢዩ ተበጊሱ። ከም ባህጉን ዕላምኡን ድማ እነሆ እቶም ክፍጽሞም ዝበሃጎም ባህግታቱ ኩሎም ኣረጋጊጽዎም ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ […]

Read More →
Latest

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

By   /  April 29, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ  /  Comments Off on ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

ብመሰረት ወግዓዊ ጸብጻባት ዓለም፣ ኤርትራ ሳላ ማዕድናዊ ሃብታ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን 3 ዝቐልጠፈ ቁጠባዊ ዕብየት ዘመዝግባ ሃገራት ዓለም ኪትከውን ምተገበአ። ጸብጻብ መጽሄት ኤኮኖሚክ ኢንተሊጀንስ ዩኒት ከምዝሓበሮ፣ ኣብ ልዕሊቲ ዝጸንሓ ናይ ነቭሰን ውዕል ወርቅን ዚንክን ነሓስን ኣብ ቢሻ ፣ምስ ኣውስትራልያዊ ኩባንያ ዕደና ሳውዝ ቦልደር ፕሮጀክት ፖታሽ ኮሉሊ ፣ ምስ ናይ ቻይና ስፌኮ ድማ ከባቢ ሚእቲ ሚልዮን […]

Read More →
Latest

ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ናይ ሕልና ረፈረንዱም ብምክያድ፡ እወ ንሓቐና ናጽነት፡ ኣይፋል ነቲ መልክዑ ቀይሩ ዝመጸ ባርነት ኢሉ ከድምጽ ይግባእ።

By   /  April 26, 2017  /  Tigrigna, ርእሰ ዓንቀጽ, ዜናታት  /  Comments Off on ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ናይ ሕልና ረፈረንዱም ብምክያድ፡ እወ ንሓቐና ናጽነት፡ ኣይፋል ነቲ መልክዑ ቀይሩ ዝመጸ ባርነት ኢሉ ከድምጽ ይግባእ።

ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ኣስታት 26 ዓመታት ኣብዚ ቅንያትእዚ ማለት ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ ረፈረንዱም ኣካይዱስ ብ98.805% ኣኽሪሩ ንናጽነት ኣድሚጹ። ኣብተን ሰለስተ መዓልታት እወ እትብል ሰማያዊት ካርድ ኣብ ሳንዱቕ ብምኽታት ባህጉ ምሉእ ሓርነት ሙኻኑ ብሓደ ድምጺ ኣረጋጊጹ። ኣይፋል እትብል ቀያሕ ካርድ ናብ እንዳ ጎሓፍ ብምኽታት ድማ እቲ እታ ካርድ እትውክሎ ባርነትን ሕሰምን ተሓግሒጉ ክእለ ዘለዎ […]

Read More →