Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  ቅርዓት ባህልን ስነጥበባትን
Latest

ኣዕረፍና ሞት! (ግጥሚ ብኣስመረት መድሃኔ)

By   /  April 19, 2016  /  Columns, ቅርዓት ባህልን ስነጥበባትን  /  Comments Off on ኣዕረፍና ሞት! (ግጥሚ ብኣስመረት መድሃኔ)

          ኣዕረፍና ሞት!                               ንብዓት ኣዒንትና ገና ከይነቀጸ  ጓሂ ውሽጥና ከይነጸፈ  ውሽጠ ልቢ ከይቀበጸ፥፥ ኣብ ህላዋን ስጥመትን ሕልና እናንሳፈፈ ኣጋውላኻ ዕረ እናወሰኸ ውሽጥና እናሃሞኾ፥፥ ሓንሳብ እባ ኣዕርፈና! ኣህድኣዮ ንልባትና ኣሳልዮ ንውሽጥና ኣዕርፈና ሞት፡፡ ስለዚ ውጹዕ ምንባር ዝተበቆ ስለ […]

Read More →