Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  መድረኽ ሰማዕቲ
Latest

ብትልሂት ኣእምሮ ሰባት ኣደንዚዝካ ድኹም ሰብነት ዘለዎም ዜጋታት ምፍጣርን ምቁጽጻርን ሓደ ካብ ሜላታት ምልኪ ኢዩ።

By   /  July 13, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on ብትልሂት ኣእምሮ ሰባት ኣደንዚዝካ ድኹም ሰብነት ዘለዎም ዜጋታት ምፍጣርን ምቁጽጻርን ሓደ ካብ ሜላታት ምልኪ ኢዩ።

ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ! ፍልይ ዝበለ ዓንቀጻትን ኣተሓሕዛ መደባት ሬድዮን ስለዝረኣኹልኩም ብመደባትኩም ኣዚየ ትስፉው እየ። ብፍላይ ሞያውነቱን ዑምቀት ትሕዝቱኡን ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ብዙሓት ደቂ ማሕበረይ ዝሰማምዑሉ ልዑል ሞያውነት ኣተኣታቲኹም ኣለኹም። እዚ ይኹን እምበር መደባትኩም ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት ኣሎ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ትዕዝብትታተይ ክልእከልኩም ቃል እኣቱ። ናብ ቀንዲ ትሕዝቶይ ክኣቱ። ኣብ ጽባሕ ናይቲ ብዕለት 1 ናይዚ ሒዝናዮ […]

Read More →
Latest

ገለን ኤርትራውያን ኣብ ባሕርታት ይጥሕሉ ገለን ኣብ ልዕሊ ስቅያቶም ይለሃዩ

By   /  May 31, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on ገለን ኤርትራውያን ኣብ ባሕርታት ይጥሕሉ ገለን ኣብ ልዕሊ ስቅያቶም ይለሃዩ

           

Read More →
Latest

ደሃይ ንኡስ ሓው ካብ ኣስመራ

By   /  May 28, 2016  /  Columns, Tigrigna, መድረኽ ሰማዕቲ, ትንታነ ዜና  /  Comments Off on ደሃይ ንኡስ ሓው ካብ ኣስመራ

ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ኤሪመድረኽን ድምጺ ሬድዮ መድረኽን ካብ ሎሚ ጀሚርና ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ዝቐርብ ደሃይ ንኡስ ሓው ብዝብል ዓምዲ ተኸታታሊ ዓንቀጽ ከነቕርበልኩም ኢና። ቦኽሪ ዓንቀጹ እነሆ! ________________________________________________________________________________ ሰላማት ደቂ ኤረ! ኣነ ንኡስ ሓው ዝተበሃልኩ ኣኽባሪኹም’የ። ነዛ ዝሰደለኩም ዘለኹ ደብዳቤ ኣብ ጥዑም እዋን፡ ኣብ ሰናይ ዘበን እንተ ትኾነለይ ክንደይ ምተሓጐስኩ ‘መስለኩም። ግን፡ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ፡ […]

Read More →
Latest

ዓሻ ግርም ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ

By   /  May 26, 2016  /  Columns, Tigrigna, መድረኽ ሰማዕቲ, ትንታነ ዜና  /  Comments Off on ዓሻ ግርም ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ

እዚ ቅንያት እዚ ጽንብል ናጽነት ከሕልፉ ንዝመጹ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ባሕታውያን መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ሸፈነ ተዋሂቡሉ ዘሎ ቅነ እዩ። እዞም ናብ ሃገሮምን ህዝቦምን ወዲቚ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኩሉዓይነታዊ ጸገም ዝላገጹ ሰብ ሕመቕ – ታሪኽ ንምፍላጥ ብዘይነቐለ መደባት ዙር ሃገር ክናፈሱ፣ ነቲ ኣብ ሓለዋ ሃገር ወፊሩ ከይኣክል ኣብ ግዱድ ባርነት ዝበሊ ዘሎ ሰራዊት ብምብጻሕ […]

Read More →
Latest

ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

By   /  May 13, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

ናጽነት ብተስፋ፡ ሓርነት ብትምኒት፡ ኣምጺናዮ ዲና ኣማሊድና ስግደት፡ ኣዂንናዮ ዲና ብልመና ሕንከት፡ ኣምጻእና’ዮ እባ – ደሚና፡ ንሕመቕ ከሪህና። ታይደኣሉ ሕጂ ዘይከዉን ንኸዉን፡ ታይደኣሉ ሕጂ ፈሪህና ንዂብልል። ትጽቢት ማናን ናጽነትን ከምዘይራኸባ ፡ ፍትወት ስጋን ሓርነትን  ከምዘይላገባ ፡ ኣሚኖም ዶ ኣይኮኑን ሓሊፎም እንዳና እንዳ ባዕልና ክኽዉን ሃሪፎም። እቲ ልቢን ሓሞትን ዝመሓዘዉሉ ትብዓት እቲ ሓይልንና ነድርናን እነዉከኣሉ ወጅሃት ፡ መንዩ ሰሪቚና ንኸዉን ፈረሃት። በሉ በሉ ከይስበለና፡ ወለዶን ፈረቓን እነሀንዶ ኣሕሊፍና፡ ናጽነትናን ሓርነትንናን ካብ ዝሽረበና። በሉ…….. ትዝኸዉን ንግበር ኣይነዕዲ ደቅና ትዝኸዉን ንምከር ኣይነውድቕ ጎጆና፡ ዝሓለፈ ይኣክል ዘይኮነ ዝሓለፈ ከይድግም ቢልና።   

Read More →
Latest

መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ሃብተኣብ ካብ ስዊዘርላንድ

By   /  March 20, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ሃብተኣብ ካብ ስዊዘርላንድ

ሓርነት ኤርትራን ህዝባን ብውሽጣዊ ዓቕምና ክኸውን ይግባእ ዝበርኩም ረድዮ መድርኽ እዛ ሎሚ ዝሰደልኩም ዘልኹ ጽሕፍተይ ካልኣይቲ ምኻና እያ። ናብ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ከተቕርቡለይ ዘሎኒ ልዑል እምነት እንዳ ገለጽኩ ኣብ ጉዳየይ ክኣቱ። ታሪኽና ባዕልና ክንዛረበሉ ግዴታና ስለዝኾነ ሎሚ ብርዐይ ኣልዕለ ድምጸይን ርኢቶይን ክጽሕፍ በታ ዘላትኒ ዓቕሚ ነቒለ ኣለኹ። እዛ እንኾርዓላን እንሕበነላን ኤርትራ ዋላ እካ ሎሚ ሓሲሙና […]

Read More →
Latest

መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ኣቶ ቀለታ ኪዳነ

By   /  March 20, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ኣቶ ቀለታ ኪዳነ

ዝኸበርኩም ረድዮ መድረኽ ኣቐዲመ ዝኸበረን ንናይ ሃገርናን ህዝብናን ድሕነታዊ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ናይ ቃልስን ብጻይነትን ዕዙዝ ሰላምታይ አቕርበልኩም። ቀጺለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ 16 ጥቅምቲ 2016 ንህዝቢ ኣብ ረድዮኹም ዝዘርጋሕኩሞ ሓተታ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መራሒ ፕረሰደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናይ ቀደምን ሎምን ብምንጽጻር እዚ ሰብኣይዚ ትማሊ ከመይ ነሩ ሎሚኸ ከመይ ኣሎ? ብዝርዝር ብምግላጽ ስለምንታይ ነዛ ንህዝቡን ንሰራዊቱን […]

Read More →