Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  መድረኽ ሰማዕቲ
Latest

ብትልሂት ኣእምሮ ሰባት ኣደንዚዝካ ድኹም ሰብነት ዘለዎም ዜጋታት ምፍጣርን ምቁጽጻርን ሓደ ካብ ሜላታት ምልኪ ኢዩ።

By   /  July 13, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on ብትልሂት ኣእምሮ ሰባት ኣደንዚዝካ ድኹም ሰብነት ዘለዎም ዜጋታት ምፍጣርን ምቁጽጻርን ሓደ ካብ ሜላታት ምልኪ ኢዩ።

Screen Shot 2016-07-13 at 10.11.22 pm

ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ! ፍልይ ዝበለ ዓንቀጻትን ኣተሓሕዛ መደባት ሬድዮን ስለዝረኣኹልኩም ብመደባትኩም ኣዚየ ትስፉው እየ። ብፍላይ ሞያውነቱን ዑምቀት ትሕዝቱኡን ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ብዙሓት ደቂ ማሕበረይ ዝሰማምዑሉ ልዑል ሞያውነት ኣተኣታቲኹም ኣለኹም። እዚ ይኹን እምበር መደባትኩም ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት ኣሎ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ትዕዝብትታተይ ክልእከልኩም ቃል እኣቱ። ናብ ቀንዲ ትሕዝቶይ ክኣቱ። ኣብ ጽባሕ ናይቲ ብዕለት 1 ናይዚ ሒዝናዮ […]

Read More →
Latest

ገለን ኤርትራውያን ኣብ ባሕርታት ይጥሕሉ ገለን ኣብ ልዕሊ ስቅያቶም ይለሃዩ

By   /  May 31, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on ገለን ኤርትራውያን ኣብ ባሕርታት ይጥሕሉ ገለን ኣብ ልዕሊ ስቅያቶም ይለሃዩ

vlmmhxmze6umnig0031hepn4kiqb4f5x-large

           

Read More →
Latest

ደሃይ ንኡስ ሓው ካብ ኣስመራ

By   /  May 28, 2016  /  Columns, Tigrigna, መድረኽ ሰማዕቲ, ትንታነ ዜና  /  Comments Off on ደሃይ ንኡስ ሓው ካብ ኣስመራ

165608285 (1)

ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ኤሪመድረኽን ድምጺ ሬድዮ መድረኽን ካብ ሎሚ ጀሚርና ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ዝቐርብ ደሃይ ንኡስ ሓው ብዝብል ዓምዲ ተኸታታሊ ዓንቀጽ ከነቕርበልኩም ኢና። ቦኽሪ ዓንቀጹ እነሆ! ________________________________________________________________________________ ሰላማት ደቂ ኤረ! ኣነ ንኡስ ሓው ዝተበሃልኩ ኣኽባሪኹም’የ። ነዛ ዝሰደለኩም ዘለኹ ደብዳቤ ኣብ ጥዑም እዋን፡ ኣብ ሰናይ ዘበን እንተ ትኾነለይ ክንደይ ምተሓጐስኩ ‘መስለኩም። ግን፡ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ፡ […]

Read More →
Latest

ዓሻ ግርም ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ

By   /  May 26, 2016  /  Columns, Tigrigna, መድረኽ ሰማዕቲ, ትንታነ ዜና  /  Comments Off on ዓሻ ግርም ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ

Screen Shot 2016-05-21 at 1.46.53 PM-2

እዚ ቅንያት እዚ ጽንብል ናጽነት ከሕልፉ ንዝመጹ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ባሕታውያን መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ሸፈነ ተዋሂቡሉ ዘሎ ቅነ እዩ። እዞም ናብ ሃገሮምን ህዝቦምን ወዲቚ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኩሉዓይነታዊ ጸገም ዝላገጹ ሰብ ሕመቕ – ታሪኽ ንምፍላጥ ብዘይነቐለ መደባት ዙር ሃገር ክናፈሱ፣ ነቲ ኣብ ሓለዋ ሃገር ወፊሩ ከይኣክል ኣብ ግዱድ ባርነት ዝበሊ ዘሎ ሰራዊት ብምብጻሕ […]

Read More →
Latest

ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

By   /  May 13, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on ትጽቢተ ማናን ናጽነትን፥ ፍትወተ ስጋን ሓርነትን ኣበይ ይራኸቡ?

june20pics3copy

ናጽነት ብተስፋ፡ ሓርነት ብትምኒት፡ ኣምጺናዮ ዲና ኣማሊድና ስግደት፡ ኣዂንናዮ ዲና ብልመና ሕንከት፡ ኣምጻእና’ዮ እባ – ደሚና፡ ንሕመቕ ከሪህና። ታይደኣሉ ሕጂ ዘይከዉን ንኸዉን፡ ታይደኣሉ ሕጂ ፈሪህና ንዂብልል። ትጽቢት ማናን ናጽነትን ከምዘይራኸባ ፡ ፍትወት ስጋን ሓርነትን  ከምዘይላገባ ፡ ኣሚኖም ዶ ኣይኮኑን ሓሊፎም እንዳና እንዳ ባዕልና ክኽዉን ሃሪፎም። እቲ ልቢን ሓሞትን ዝመሓዘዉሉ ትብዓት እቲ ሓይልንና ነድርናን እነዉከኣሉ ወጅሃት ፡ መንዩ ሰሪቚና ንኸዉን ፈረሃት። በሉ በሉ ከይስበለና፡ ወለዶን ፈረቓን እነሀንዶ ኣሕሊፍና፡ ናጽነትናን ሓርነትንናን ካብ ዝሽረበና። በሉ…….. ትዝኸዉን ንግበር ኣይነዕዲ ደቅና ትዝኸዉን ንምከር ኣይነውድቕ ጎጆና፡ ዝሓለፈ ይኣክል ዘይኮነ ዝሓለፈ ከይድግም ቢልና።   

Read More →
Latest

መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ሃብተኣብ ካብ ስዊዘርላንድ

By   /  March 20, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ሃብተኣብ ካብ ስዊዘርላንድ

bigstock-Mobile-Phone-App-Icon-Backgrou-34332812-645x450

ሓርነት ኤርትራን ህዝባን ብውሽጣዊ ዓቕምና ክኸውን ይግባእ ዝበርኩም ረድዮ መድርኽ እዛ ሎሚ ዝሰደልኩም ዘልኹ ጽሕፍተይ ካልኣይቲ ምኻና እያ። ናብ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ከተቕርቡለይ ዘሎኒ ልዑል እምነት እንዳ ገለጽኩ ኣብ ጉዳየይ ክኣቱ። ታሪኽና ባዕልና ክንዛረበሉ ግዴታና ስለዝኾነ ሎሚ ብርዐይ ኣልዕለ ድምጸይን ርኢቶይን ክጽሕፍ በታ ዘላትኒ ዓቕሚ ነቒለ ኣለኹ። እዛ እንኾርዓላን እንሕበነላን ኤርትራ ዋላ እካ ሎሚ ሓሲሙና […]

Read More →
Latest

መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ኣቶ ቀለታ ኪዳነ

By   /  March 20, 2016  /  Columns, መድረኽ ሰማዕቲ  /  Comments Off on መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ኣቶ ቀለታ ኪዳነ

bigstock-Mobile-Phone-App-Icon-Backgrou-34332812-645x450

ዝኸበርኩም ረድዮ መድረኽ ኣቐዲመ ዝኸበረን ንናይ ሃገርናን ህዝብናን ድሕነታዊ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ናይ ቃልስን ብጻይነትን ዕዙዝ ሰላምታይ አቕርበልኩም። ቀጺለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ 16 ጥቅምቲ 2016 ንህዝቢ ኣብ ረድዮኹም ዝዘርጋሕኩሞ ሓተታ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መራሒ ፕረሰደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናይ ቀደምን ሎምን ብምንጽጻር እዚ ሰብኣይዚ ትማሊ ከመይ ነሩ ሎሚኸ ከመይ ኣሎ? ብዝርዝር ብምግላጽ ስለምንታይ ነዛ ንህዝቡን ንሰራዊቱን […]

Read More →