Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ 2017 ጥራይ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ደምበ ተቓውሞ ዝርከቦም ልዕሊ 64 ዜጋታት ብጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሱዳን ተጨውዮም ንኤርትራ ከምእተወሰዱ ተፈሊጡ

By   /  January 4, 2018  /  Comments Off on ኣብ 2017 ጥራይ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ደምበ ተቓውሞ ዝርከቦም ልዕሊ 64 ዜጋታት ብጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሱዳን ተጨውዮም ንኤርትራ ከምእተወሰዱ ተፈሊጡ

    Print       Email

ካብ ሃገራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ናብ ምንጭታትና ዝለሓኾ ጸብጻባት ይሕብሮ ከምዘሎ ኣብ ዓመተ 2017 ብሓይልታት ጸጥታ ካብ ሱዳንን ግብጽን ዝተዝተጨወዩ ዜጋታትና  64 ሙኻኑ ሓቢሩ፡ ብመሰረት እዚ ኣብ ኢድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ በጺሑ ዘሎ ዝርዝራዊ ኣሃዛት ዓመተ 2017 ምጭዋይ ብብዝሕ ዝበለ ዓቐን ዝተኻየደላ ዓመት ኒራ።  እዚ ምጭዋይ ካብ ወጻኢ ሃገርን ውሽጥን ኮይኑ ዝበዝሑ መጭወይቲ ብሰለስተ ኣዘዝቲ ይፍጸም ኔሩ፤ ንሳቶም ድማ

  •       ብጀነራል ፍሊጶስን ብብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ብኮለነል ዮናስ ኮለነል ለኒን ብሪጋደር ጀነራል መቐለ  ዝምራሕ ምክትታል ዶብ ስለያ ስግረ ዶብን
  •       ካብ ፕረዚደንት ቀጥታ ትእዛዝ ዝወሃቦ ብኮለኔል ተስፋልደት ተስፋስላሰ፤ ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃም ካሳ፤ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ብሪጋደር ጀነራል ጋይም ዝወሃሃድ ሃገራዊ ድሕነት /ቤ/ጽ ሕፈት ፕረዝደንት
  • ጸጥታ ፍሉይ ስሪሒት  ተባሂሉ ዝፍለጥ፤ ትእዛዝ ካብ ቤጽሕፈት ፕረዝደንት ዝቕበል ከምኡ ውን  ካብ ኢምባሲታትን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ  ዋህዮታት ስለያን ብዝመጸሉ ሓበሪታ ዝነጥፍ ኢዮም።ኣብዚ ሕማቕ ተግባራት ምእሳር ሰባት ዝነጥፉ ዘለዉ ሰለስተ ልኡኻትን ሚሺናትን እብ ግብጺ ዝርከብን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብን ኣብ ካርቱም ዘሎን ሚሺኣንት ህግደፍ ኢዩ

ብመሰረት እቲ ዝለሓኾ ሓበሬታ  እዚኦም 3 ክፍልታት ኩሎም ብኮዳት ዝተዋህቦም ኣባላት ሃልዮምም ኩሉ መሳለጢ ዘለዎም እዮም። ኣብዚ ኣብዓመተት 2017 ዝተገበረ ስርሒታት ልዑል ምትሕብባር ጸጥጣ ሱዳንን ግብጽን ምንባሩ እውን ተፈሊጥ።  ዝበዝሕ ዶሞዞም ኮነ ርክባቶም ብዘይ ወግዓዊ ዝሰርሕ  ኢዩ። ኣብ 2017 ጥራይ  በዞም 3 ክፍልታት ዝተጭወዩ ክሳብ 64 ዝበጽሑ ኮይኖም ብኮድ 84 ዝተመዝገቡ ምህላዎም ተፈሊጡ።

እዞም ኣብ 2017 ዝተጨውዩ ሰባት ልክዕ ከምቶም ኣብ 2016 ዝተጨውዩ ኣብ ፍሉይ ቦታታት ዝተኣሰሩ ኮይኖም፤ 8ኢትዮጵያውያን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተጭወዩ፤ 9 ራሻይዳ  ፣3 ሊብያውያን፣ 3 ህንዳውያን ይርከቦም።  እቲ ዝተጨውዩ እሱራት ዝተሓዙሉ ከባቢ  ኣብ ከባቢ ፐራዲዞ፤ ባራዱባ ኣብ ሓደ ቪላ ኣንደር ግራውንድ ዘለዎ ዝተኣስሩ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ።  ካልኦት ኣብ ከባቢ ጸጽራት ናብ ስፐይስ ዝወስድ ካልእ ፍሉይ መእሰሪ ቪላ፣ኣብ ከባቢ ፊላንድ ሚስዮን ዝርከብ ብቐንዱ ብምክክታል ዶባትን ቤትጽህፈት ፕረዚደንትን ዝእለ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ  ዝርከቡ ምህላዎም እውን እቲ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ።

ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ጭውያን ዝበዝዝሑ መንነቶም ዘይተፈለጡ ካብ መንገዲ ወይ ካብ ገዛውቶም ብጸልማት ዝተጨውዩ ገለ ካብኦም ድማ ፣ካብ ስርሖም ስራሕ ኣለኩም ተባሂሎም ናብ ገዝኦም ዘይተመለሱ ይርከቦም እዚ ቁጽሪ ነቶም ምስ ህዝባዊ ናዕቢ 31 ጥቅምቲ ዝተኣሳሰር ዝተኣስሩ ከምዘየጠቓልል እውን ይፍለጥ። ። ኣብ ምክልኻልን ኣብ ቤጽሕፈት ፕረዝደንትን ስነዳን ዝነበሩ ውሑዳት ዜጋታት እውን ተጨውዮም ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኮይኖም፣ ካብ እዚ ምዕራብ ውን ምስ ኮለነል ዮናስ ዝተገራጨዉ 2 ኣባላት ስለያ  ዝተጭወዩ ይርከብዎም።

ካብ ሱዳን ውን ካብ ካርቱም፤ ፖርትሱዳን፤ ሓምዳይት፤  ከሰላ ፣ ሰዋኪን ፣ኣዲባራን ዝተጨውዩ ብርክት ዝበሉ እሱራት ክህልዉ ከለዉ ካብ ኣብ ኢትዮጲያ  መንገዲ  ገላባት ሱዳን ፣ጎንደር፤ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ካብ ሕሞራን ፣ካብ ማዓስከር  ስደተኛታት ውን ብርክት ዝበሉ ዝተጨውዩ ምህላዎም እቲ ሃበሬታ ኣረጋጊጹ።

እዞም ዝተጨወዩን ዝእሰሩን  ኣብ ሕቡራት መንግስታትት ኣሜሪካ፤ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝርከቡ ናብ ኣስመራ ዝመላለሱን ብስም ኣባላት ሃማደአ፤ ዋይ ፒ ኤፍዲጀይ ወዘተ ዝሰርሑ  ዋህዮታት ስለያ፤   ብቴሌፎንን ኢመይልን ብዝህብዎ ሓበሬታ  መሰረት ዝእሰሩ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ኮይኖም፤ ብፍላይ ኣብ ጁባ ዘሎ ኣምባሳደር የውሃንስ ሃብተምካኤል ኣውራጃዊ ስምዒታት ብዘንቀሎ ምጥምማት ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት ሓበሬታ ብምሕላፍ የእስር ምህላዉ ተፈሊጡ። በዚ መሰረት  ካብ ጁባ ፣ኡጋንድ፣ ካብ ኢታሊ  ሚላኖ፣ካብ ዱባይ ዝመጹ ብዙሓት እሱራት ኣብዞም ዝተጨወዩ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ገለ ካብዞም መጭወይቲ ስድራቢቶም ኮነ መሻርኽቶም ብዘይፍላጥ ዘመድካ ሓደ ስራሕ ክንህቦ ደሊና ኣበይ ኣሎ ሓብረና ወይ ውን ዘመድካ ኢየ እንዳበሉ እንዳደወሉ ከምዝረኸብዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ኣብ ከም ሱዳንን ሊብያን ብዙሕ ጉቦታት ንወተሃደራት እተን ሃገራት እንዳሃብካ ምስ  ጸጥታን ወትሃደራትን ብምምሽጣር ከምዝተጨወዩ ተሓቢሩ።

ካብዚ ኣብ 2017 ካብ ዝተኻየደ ጭውያ ክሃድሙ ክብሉ ብሓለውቲ ምክትታል ዶባትን ስለያን ብዝትተኮሰሎም ጥይት  ኣብቲ መንገዲ  11 ዝኾኑ  ከምዝሞቱ ተፈሊጡ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →