Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ትማሊ ድሮ ልደት ኣዛዚ ቤትማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ወዲ ከበደ ጥሪት ካብ ዕዳጋ ማይተመናይ ኪገፍፍ ምውዓሉ ተሓቢሩ።

By   /  January 7, 2018  /  Comments Off on ትማሊ ድሮ ልደት ኣዛዚ ቤትማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ወዲ ከበደ ጥሪት ካብ ዕዳጋ ማይተመናይ ኪገፍፍ ምውዓሉ ተሓቢሩ።

    Print       Email

ኣብ ከባቢ ማይተመናይ ዝርከብ ዕዳጋ ጥሪት ዓደግቲ ዜጋታት መግዝኢ ዝኾኖም ገንዘብ ስለዝሰኣኑ ሸየጥቲ ዜጋታት ድማ ብሰንኪ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምምዝባዕ ዕዳጋ ዋጋ ጥሪቶም ስለዝሓሰራ ከማርሩ ውዒሎም።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ጀነራል ፍሊጶስ ወዲ ከበደ ዝበሃል ፍሉጥ ናይ ቤትማእሰርቲ ዓዲኣበይቶ ሓላፊን መርማሪን ናብ ዕዳጋ ጥሪት ማይተመናይ እንዳለኣኸ ነተን ጥሪት ኣግዲፍዎም ከምዝኸደ ይፍለጥ። መንቀሊ ናይዚ እዚ ተግባራት ዛጊት ርዱእ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ስጉምቲ ምስተን መንግስቲ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ ዘእተወን 300 ስታላታት ኪተኣሳሰር ከምዝኽእል ይሕበር።

መንግስቲ ኤርትራ እተን ፕረዚደንት ኢሳያስ ማእከል ምርምር እንሳታት ኪኾና ካብ ወጻኢ ኣምጺኡ ኣብ ሓልሓለ ዘቖመን 300 ስታላታት ሓሚመን ኪሞታ ስለዝጀመራ ኣብዚ ኣጋጣሚ ክሽየጣ ወሲኑ ምንባሩ ይሕበር።

ከምዝዝከር፡ ኮለጅ ሕርሻ ሓልሓለ ተመሃሮ ተቐቢሉ ስርሑ ክጅምር ዝግበኦ ኣብ ወርሒ መስከረም እኳ እንተነበረ ብትእዛዝ ፕረዚደንት እቲ ትምህርቲ መዕቖቢን መከናኸኒን 300 ስታላታት ኪኸውን ተወሲኑ።

እቶም ኣብቲ ኮለጅ ዝነበሩ ኣካየድቲ ይኹን ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝኾነ ኣፍልጦ የብሎምን።

እቲ ኮለጅ ብመሪሕነት ብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲመምህር ንዝእለያ እስታላ ዝተዋህበ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ኢዩ።

እቶም ኣብቲ ኮለጅ ዝምህሩ ዝነበሩ ክኢላታት ሕርሻን ፕሮፈሰራትን ተመሃሮኦም ሒዞም ኪወጹ ድሕሪ ምእዛዞም፡ ብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህር 300 እስታላታቱ ሒዙ ናብቲ ኮለጅ ክኣቱ  ብፕረዚደንት ኢሳያስ ከምእተመዘዘ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

በዚ መሰረት ኣብዚ እዋን እዚ ኮለጅ ሕርሻ ምርምር ሓልሓለ  ብዲን ኮለጅ  ዝመሓደሩ ተመሃሮ ዘይኮነስ፡ ብብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህር ዝመሓደራ እስታላታት ሒዙ ምህላው እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም።

 

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →