Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

By   /  December 20, 2017  /  Comments Off on

    Print       Email

ህዝቢ ኤርትራ ሓርነቱ ከረጋግጽ ተኾይኑ፡ ነቲ ዘይንቡር ክንሱ ንቡር ወሲድዎ ዘሎ ዘይንቡር ኩነት ኪግንዘቦን ንምቕያሩ ኪቃለስን ይግባእ።

ቅዋም ማለት ህዝቢ ምስ መንግስቲ ዝኽትሞ ብሕጊ ናይ ምክያድ፥ ብሕጊ ንዘይከይድ ናይ ምትሕታት፥ ልዕልና ሕጊን ሃገርን ዘውሕስ ውዕል ኢዩ። መንግስቲ በዚ ምስ ህዝቢ ዘኸትሞ ውዕል ፣ ንህዝቢ ይገዝእ ማለት ዘይኮነ – ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንህዝቢ ተገዚኡን ተማእዚዙን የገልግል ማለትዩ።ህዝቢ ድማ ብመንገዲቶም ካበየ ከባቢኡ ወከልቱ ኪኾኑ ዝተመረጹ ባይቶ ህዝቢ ጌሩ፡ ኣብ ባይቶ ንልዕልና ሕጊ ይጣበቕ። ኣብ ፍርዳዊ ኣካል ድማ ልዕልና ሕጊ ኣብ ልዕሊ ልዕልና ስልጣን የርግእ።  ብቐሊል ኣበሃህላ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ሃገሩ ሕጊ ዝለዓለ ድምጺ ፣ዝዓዘዘ ሓይሊ፣ ወሳኒ ቃል ይህልዎ።

ኤርትራ ቅዋም እንተዝህልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክህሉ ኣለዎ ዶ የብሉን መንግስቲወይ ፕረዚደንት በይኑ ዘይኮነስ ህዝቢ ምወሰነ። ህዝቢ ኣብቲ ባይቶ ወይ ፓርላማ ዝውክልዎ ነናይ ከባቢኡ ኣባላት ስለዘለዎ፡ እቶም ኣባላት ባይቶ ድማ ናይ ህዝቢ ተሓለቕቲ ኪኾኑ ስለዝምረጹ፡ ኣብ ባይቶ ቀሪቦም ኣነ ዝወከልክዎ ህዝቢ እዚ ኢዩ ድልየቱ ይብሉ። ፓርላማ ድማ ናይ ኩሎም ድምጺ ሰሚዑ እቶም ዝበዝሑ ዝደለይዎ ወይ ዘድመጹሉ ውሳነ ይወስድ። እዚ ሓጋጊ ኣካል ዝኾነ ባይቶ ዘጽደቖ ውሳነ ሕጊ ይኸውን፡ እቲ ንሱ ዝነጸጎ ድማ ዘይሕጋዊ ይኸውን። ሕጊ ምስ ኮነ ይኹን ምስ ዘይኮነ ድማ ፈራዲ ኣካል በቲ ቅዋም ዘሰክሞ ሓላፍነት መሰረት  ብመሰረት ዓንቀጻትን ዝርዝራትን ቅዋምን ልዕልና ሕጊ ናይቶም ብይናት የውሕስ። ንኣብነት እዞም ወከልቲ ህዝቢ ዝበዝሑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣድላይነት የብሉን እንተኢሎም እቲ ዝለዓለ ድምጺ ዘለዎም ናይ ህዝቢ ወከልቲ ስለዝኾኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደው ይብል ማለት ኢዩ።ስለዚ ፕረዚደንት ባህ ዝበሎ ዘይኮነስ ህዝቢ ዝመረጾ ውሳነታት ይሓልፍ ማለትዩ። መንግስቲ ብኢደዋኒኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክእውጅ እንተፈቲኑ ድማ ፈራዲ ኣካል ፡ ቅዋም ብዝህቦ ስልጣን መሰረት ንመንግስቲ ይኸሶን ይውግዞን።

መንግስቲ ንህዝቢ ተሓታቲ ኢዩ። ትርጉም ተሓታትነት ማለት መንግስቲ ንቅዋምን ሕጊን ምምእዛዝ ማለት ኢዩ።  ቅዋም ዝበሃል ክቡር ሕጊ ህዝቢ ንዝመረጾ መንግስቲ  በብ እዋኑ ኪግምግም ፣ሕጉስ ተዘይኮይኑ ንዕኡ ኣልዩ ካልእ ካብኡ ዝሓሸ መንግስቲ ኬምጽእ ኪኽእል መታን ኣብ ኣርባዕተ ዓመት፡ ንዝደለዩ መንግስቲ ቆጽሊ ዜውድቐሉ ንዘይደለዮ ድማ ዝኣልየሉ ዕለት ፈልዩሉዩ። እቲ ዝተመረጸ ሰልፊ ቃሉ እንተኣርጉዱ ኣገናዕ፣ ቃሉ እንተኣዕቢሩ ድማ ያዕ ዝብለሉ ዕለት ኣለዎ ህዝቢ።ዝተመረጸ ሰልፊ ጽዒሩን ኣገልጊሉን ህዝቢ ጥዕና ፣ደቁ ትምህርቲ፣ መንእሰያቱ ሽቕለት፣ ሃገሩ ሰላምን ቅሳነትን ዝሰፈና እንተኾይናትሉ ይርሓሰና ይብል ። ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘይማዕረ፣ ሃገር ኣብ ትሕቲ ራዕዲ፤ መንግስቲ እምበር ሕጊ ዘይፈረድን ዘይኣስርን፡ ህዝቢ ናብ ዝደልዮ ቦታ ኣብ ዝደለዮ እዋን ኪንቀሳቐስ  ዘይክእል፣  ኣፉ ዝተዓብሰ ኢዱ ዝተሓየረ እንተኾይኑ ግን፣ ህዝቢ ነዓይ ኣይትኸውንን ኢኻ ቃልካ ኣዕቢርካ ብምባል ይቕይሮ።ንህዝቢ እዚ ስልጣን ዘውሕሰሉ ቅዋም ኢዩ። በዚ ቅዋም መሰረት መንግስቲ ደኣ ኢዩ ንህዝቢ ዝምእዘዝ እምበር፡ ህዝቢ ኣይኮነን ብድልየት መንግስቲ ዝእዘዝ።

ካብ ዝቕጽል ሰሙን ጀሚርና ንቡር ዝተወስደ ዘይንቡር  ተርእዮታት ብዝብል ኣርእስቲ ተኸታታሊ ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ኢና። እቲ ጽሑፍ ህዝቢ፡ ብመሰረት ቅዋም ዘውሕሰሉ ሕግታት ዘይሕከኽ መሰሉ ክንሱ ቦኺርዎ ዘሎ መሰረታዊ መሰላትን ሕጋዊ ዋሕሳትን ክትንትን ኢዩ። እቲ ጽሑፍ ዘቕርቦ ሓበሬታ፡  ህዝቢ ነዚ ዘይንቡር ክንሱ ንቡር ወሲድዎ ዘሎ ዓመጽን ጥሕሰትን ተገንዚቡ፡ ብመሰረት ቅዋም ዘውሕሰሉ ዕድላት፡ ንመሰሉ ኪጽዕር መርሓ ኪኸውን ኢዩ። እቲ ጽሑፍ ህዝቢ ንመሰሉ ኪትስእ፡ ነቲ ዘይንቡር ክንሱ ንቡር ወሲድዎ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ኪነቕሓሉ ዘኽእሎ ኣስተምህሮኣዊ  ኣቀራርባ ኪህልዎ ኢዩ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →