Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ 2017 ጥራይ ልዕሊ 3427 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝተኣስሩ ተፈሊጡ

By   /  December 30, 2017  /  Comments Off on ኣብ 2017 ጥራይ ልዕሊ 3427 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝተኣስሩ ተፈሊጡ

    Print       Email

ካብ ሃገራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ናብ ምንጭታትና ዝለሓኾ ጸብጻባት ይሕብሮ ከምዘሎ ኣብ ዓመተ 2017 ኣብ ኤርትራ ብዘይ ኣፍልጦ ቤት ፍርድን ኣክባር ሕግን ምእሳር ፣ምጭዋይ፣ብዘይ በደል ምእሳር፣ናብ ፍርዲ ዘይ ምቅራብ፣ሃለዋት ምጥፋእ ብዝለዓለ ደረጃ ምቕጻሉ ተፈሊጡ።።

ኣብ 2017 ዝተገብረ ማእሰርቲን መጭወይትን ካብ ናይ 2016 ብ47% ከምዝዓበየ እቲ ዝለሓኾ ጸብጻብ ብዘቕርቦ ኣሃዛት ኪግምገም ተኻኢሉ። ኣብ ኤርትራ ኣዚዩ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ብዘይ በደል ናይ ምእሳር  ስጉምቲ ዝተወስደ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ወርሒታት  ጥሪ፡ ሚያዝያ፡ ጥቅምቲን ሕዳርን ፣ናይ 2017  እቲ ናይ ምእሳር ተግባራት ናብ ዝለዓለ ጫፉ ከምዝበጽሐ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይእምት።

በዚ መሰረት እዞም ዳሕረዎት ምስ ምዕጻው ትካላት ዝተኣስሩ ዜጋታት  ደሚርካ ኣብ 2017 ጥራይ ልዕሊ 3427 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝተኣስሩ ተፈሊጡ።እቲ ማእሰርቲ ገለ እዋን ሽምን ኣዛዝን ማእሰርቲ ዘይርከቦ ኮይኑ፤ ዝበዝሑ ግን በቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክሳብ ዝተሓተ ሓለፍቲ ዝፍጸሙ ኢዮም።

ዝበዝሐ ናይቲ ማእሰርቲ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ኢሳያስ፥ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት፤ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፥ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፤ ኮለነል ተስፋልደት፤  ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ክሳ፥ ጀነራል ፍሊጶስ፥ ብሪጋደር ጀነራል ጋይም፡ብሪጋደር ጀነራል ወዲ መምህር፡ ብሪጋደር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም፡ ተለንተ ቴድሮስ ዓዲ ሓሎ፡  ኮለነል የማነ ኣፍወርቂ፡ ኮለነል ራሻይዳ  ዝተኣዘዘ ኮይኑ ክሳብ እቲ ዝተሓተ መርማሪን ወተሃደርን ኣጸዊዑ ዝቐይዶም እሱራት ውን ኣብ መንጎ እዞም እሱራት ይርከቡ።

ኣብዚ ተግባራት እዚ ሎሚ ዓመት እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዘእሰሩን ዝኣሰሩን ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስን ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግልን ኢዮም። ጀነራል ፍሊጶስ ብውልቃዊ ጽልኢ፤ ሓላፍነቱ ንምርኣይን ንምርግጋጽን ዝውሰድ ስጉምቲ፤ ወይ ውን ጉቦ ምሃብ ዝኣበይዎ ሰባት ንምፍርራህ፤ደቀንስትዮ ኣፈራሪሁ ቀረብቱ ንምግባር፤ ከምኡ ውን  ውልቃዊ ሃብቲ ናይ ሰባት ንምዝማት ዘካየዶም ማእሰርታት ኢዮም።

ንዕኡም ቀጺሉ ዝመጽእ ብብዝሒ ዘእሰረን ዝኣስርን ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ኮይኑ ንሱ ውን ብዝያዳ ኣብ ሃብቲ ምዝማት፤ ኣብ ኮንትሮባንድ፥ ብጥርጠራ ምእሳር፣ ተጋሲሱኒ ኢለን ንዝነገራሉ ደቀንስትዮ ወዘተ ዘጠቓለለ ኢዩ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ እዞም ሃብታማት እንተስ ብብስጭት እንተስ ብኽሳራ ንግዲ፤ ደም ብዝሖም ተላዒልዎም ብብስጭት ከምዝሞቱ ኪኾኑ ኢዮም ድሕሪ ምባሉ፤ እቶም ዝርካቦም  ኣብ ዓዲ ዘለዉ ሃብታማት ብጀነራላት እንዳተሃድኑ ታርጌት ኮይኖም ብዝኾነን ዘይኮነን ይእሰሩ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሕዳር ክሳብ 350 ትካላት ከምዝተዓጸዋ ኣብ መጀመርያ 2018 ድማ እቲ ምዕጻው ናብ ዞባታት ኪሰፍሕ ሙኻኑ ተፈሊጡ።

ኣብዚ ከቢድ ናይ ማእሰርትን መርመራን ተግባራት ዝሳተፉ ማእከሎትን ታሕተዎትን ሓለፍቲ፤  ኮሎኔል ማሕሙድ ፣ኮሎኔል ዮናስ፣ካፕቲን ተስፋልደት፣መጀር ርእሶም ፣ ሃብቲሎም፤ ሙለር ኣማረ፤ ራሻይዳ፤ መጀረ ሰመረ፣ተለንተ ሚኪኤል፣ምክትል ተለንተ ተስፋንኪኢል፤  ተለንተ ተስፋልደት፣ተለንተ ሳሚ ኣምቸ፣መርማሪ ማሕሙድ፣ መርማሪ ኢዮብ፣ ዝተፈጸሙ ምቕጥቓጥን ምዝማትን እብ 2017 ኣዚዮም ብዙሓት ነይሮም።

እዞም ክሳብ 3427 ዝበጽሑ ኣብ 2017 ዝተኣስሩ ዜጋታት ናይ ገለ ቁጽሮም ዘይተፈለጡ ሰባት ሃለዋቶም ብፍጹም ዘይተፈለጠ ኮይኑ፤ እቶም ዝተረፉ ፣ ኣብ ማይ ስርዋ፣ ዓዲ ኣቤቶ፣ 5ይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ፣ ደንጎሎ፣ዓላ ፣ዓዲ ኻላ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ብሃገራዊ ድሕነትን ጀነራል ፍሊጶስን ዝውነኑ ነኣሽቱ ቪላታት  ተዳጉኖም ኣለዉ።

ገለ ካብቶም ናይ ምክትታል ዶባት እሱራት ድማ ብጊልያነት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት  ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣደርሰርን ፕሪማ ካንትሪን ናይ ሕርሻ ዕዮ ክፍጽሙ ከምዝተላእኩ ይሕበር።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →