Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር 

By   /  December 23, 2017  /  Comments Off on ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር 

    Print       Email
ሰላም ሬድዮ መድረኽ፡ ከም ወትሩ እነሆ ሓበሬታ ንልእከልኩም። እቲ ኪቃላሕ ዝግበኦን እቲ ንሓበሬታኹም ጥራይ ዝተርፍን ምልክት ጌርናሉ ኣሎና ከተስተብህሉሉ ብትሕትና ንሓትት። 
 
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ሚኒስተር ፎዝያ ሃሺም ዝገበርኩሞ ጻውዒት ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ላእለዎት ኣይፈተዉዎን። እቲ ምኽንያት ሽግራትና እንዳተረድኡ ኪንገብሮ እንኽእል ነገር ከምዘየሎ እንዳፈለጡ ስለምንታይ ይውንጅሉና ዝብል ኢዩ።  ቅሬተኦም እዛ ሃገር ብኸመይ መንገዲ ከምእትኸይድ፡ ሚኒስተራት ካብቲ ተራ ህዝቢ ንላዕሊ ዝኾነ ሓበሬታ ከዝምዘይብሎም እንዳፈለጡ ስለምንታይ ተሓተቲ ይገብሩና ዝብል ኢዩ ። ብሓቂ ድማ ብገለ ሸነኹ ንሕና እውን ንሰማማዕ ኢና። ይትረፍ ሚኒስተራት እቶም ገበርቲን ወሰንትን ዝመስሉን ከምኡ ኮይኖም ኪረኣዩ ዝደልዩን እውን ዝፈልጥዎ የብሎምን።ኣዚዩ 
ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ ምምራቕ ሕርጊጎ ሚኒስተራት ኣብረሃ ኣስፈሃን ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምን ናይ ሓጎስ ክሻ ጥብቆ ኮይኖም ምቕራቦም ርኢናዮ ነይርና። ዘህዝን ኢዩ ድማ መዋእሎም ዝተጋደሉ ክቡራት ሰባት ብዛእባ እቲ ብቀትታ ዝምልከቶም ጉዳይ ላቄባ ኮይኖም ኪቀርቡ። ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ንኣቶ የማነ ገብረኣብ እንዳፍቀደ ኪዛረብን ኣባላቱ ክምድብን ይውዕል ምህላዉ ንፈልጦ ኢና። ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ከማእክሎ ከሎ ዘይርእዮ ሰብ የለን: ስለዚ ዘቕርብዎ ምጉት ሰብ ክርደኣሎም ከምዝግባእ ርዱእ ኢዩ። 
በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምኡ እንተኾይኑ እሞ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ፡ ብዉሑዱ ነዛ ንኽብረቶም ዘይለዓሉ ቁሩብ ህልነኦም ኣይቆስልን ዲዩ ብዝብል ስምዒት ህዝቢ ክብረት ኣይህቦምን ኢዩ፡ ወረ ኣመና ኢዩ ዝንዕቆም። የግዳስ ንሳቶም መልሲ ኣለዎም። ኣብዚ ዕድመ እዚ ምእንቲ እዞም ደቂ 60 ምስኮና ዝወለድናዮም ደቅና ኢና ርኢና ከምዘይረኣና ንኸውን ኢዮም ዝብሉ። ብሓቂ ድማ ኩሎም ኢሕ ክብሉ ዝሓድሩ፡ መምስ ዝመስሎም ኪሓምዩ ዝውዕሉ ኢዮም። በዚ እጋጣሚ ሚኒስተር ፎዝያ ሃሺምን ሚኒስተር ነበር ካሕሳይ ገብርህይወትን ሓሚሞም ምህላዎምን ምሕረት ከውርደሎምን ንምነ። 
ሎምቅነ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣዚዩ ጽዑቕ ናይ ምንእኣስ ዘመተ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ዘመተ ስብሓት ኣይረብሕን ኢዩ፡ ኣይጠቅምን ኢዩ፡ ዝብል ኢዩ። ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ዘዋፍርዎም ሰባት ኢዮም ነቲ ዘመተ ዘካይዱ ዘለዉ፡ እቲ ዝገርም እቲ ዝህብዎም ዘመተ ንኹሎም ብሓባር ዝዕደሎም ስለዝኾነ፡  ኣበየ ኣጋጣሚታቱ መጺኦም ኪነዝሕዎ ከለዉ ንምፍላጦም ኣየጸግመካን። ሓደ ካብ ኣባላትና ንሓንቲ ካብቶም ዘርጋሕቲ ዘመተ ኮይና ዘላ ጓል 20 ዓመት ትኸውን መንእሰይ  እዚ ትጠቕስዮ ዘሎኺ ጀነራል ንሙኻኑ ትፈልጥዮ ዲኺ ኣብ ዝበላ እዋን፡ እእ እወ እቲ ናይ መዓስከር ሳዋ ሓላፊ እንዲዩ ክትብል መሊሳትሉ።ኣዚዩ ዘሕዝን ኢዩ።
ብዝኾነ ህግደፍ ከምዚ ጽዑቕ ዘመተ ዝገብሩ ገለ ስጉምቲ ክወስዱሉ ንዝደለዩ ሰብ ሙኻኑ ኢዩ ካብ ተመኩሮ ዝሕበር። ንመጀር ጀነራል ቻይና ቅድሚ ምድርባዮም ብመንገዲ ሸገግ ብዝምራሕ ጉጅለ ኣዚዩ ከቢድ ዘመተ ከምዝገበሩሉ ይሕበር። እቲ ዘመተ ብቐጥታ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ይወሃብ ምንባሩ ጸኒሑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኢዩ። ሕጂ ድማ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም መኪንኡ ከይተረፈ ኣሕዲጎም ብብስጭትን ጽምዋን ዳርጋ ኣሳቕዮም ኪቐትልዎ ዝድደልዩ ዘለዉ ይመስሉ።ሕሉፍ ሓሊፎም ንገለና ኣይትኽድዎ፡ ኣይትርከብዎ ፡ ኣይትቕረብዎ  ኢዮም ዝብሉና። ካልእ ይትረፍስ መንቀሳቐሲ መኪና እውን ከምዝኽላእ ዝገብሩሉ እዋን ኣሎ። መኪንኡ ነዳዲ ከይወሃባ ዝኣዘዘ ሓደ ቴድሮስ ዓዲሃሎ ዝተባህለ ተለንተ ኢዩ፡ሓሻካ ኤርትራ፡ ተለንተ ንጀነራል ዝእዝዘላ ሃገር ኮይና! 
ኣብዚ ቅንያት እንተስ ናይ ብስጭት እንተስ ካልእ ምኽንያት ይሃልዎ ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ከቢድ ናይ መስተ ኣመል ኪእለኹ ይረኣዩ ኣለዉ። እቲ ምስታይን ምብልሻውን ተሰቲርካ ውን ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ዓበይቲ ባራትን ሆቴላትን ኢዩ ዝግበር ዘሎ።
    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →