Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

31 ጥቅምቲ፡ እቲ ብሻቡኡ ዝተፈልጠ፡ እቲ ድሒሩ ዝተፈልጠ፡ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈለጠ ሓቅታት

By   /  November 10, 2017  /  Comments Off on 31 ጥቅምቲ፡ እቲ ብሻቡኡ ዝተፈልጠ፡ እቲ ድሒሩ ዝተፈልጠ፡ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈለጠ ሓቅታት

    Print       Email

1) እቲ ብሻቡኡ ዝተፈልጠ ሓቂ

ሰሉስ 31 ጥቅምቲ ኣስመራ ድሕሪ ናጽነት ርእያቶ ዘይትፈልጥ ኣድማ፡ ሰሚዓቶ ዘይትፈልጥ  ብርቱዕ ቶኽሲ ሰሚዓ። ከምቲ ሬድዮ መድረኽ ሽዕኡ ዝሓበሮ፡ እቲ ሰልፊ ካብ ኣኽርያ እዩ ተበጊሱ። ቀቅድሚ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝነበረ ቅንያት፡ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጉዳትያ ሃይማኖታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣሳሰር፡ ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣልኢስላምያን ሰባት ክኣስር ቀንዩ ነይሩ።

ሰሉስ ተመሃሮን ወለድን ዝርከብዎም ዜጋታት ኣብ ጎደና ሓርነት ሰልፊ ኣካይዶምሲ እቲ ዝርዝራቱ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ዝተራእየ ሳዕቤን ኣኸቲሉ። እዚ እቲ ዝፈለጥናዮ ሓቂ ኢዩ።

2) እቲ ድሒሩ ዝተፈልጠ ሓቂ

ድሒሩ ዝተፈለጠ ቀዳማይ ዝዓበየ ነጥቢ እንተነይሩ፡ እቶም ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ነቶም ሰልፈኛታት ንሕና ምሳኹም ኢና፡ ሽግርኩም ናይ መlaእ ህዝቢ ሽግር ኢዩ፡ ናትና ናይ ባዕልና ሽግር ውን ኢዩ ይብልዎም ምንባሮም ኢዩ። ኣብቲ ሰልፊ ዝነበሩ ዜጋታት ከምዝሓበርዎ እቶም ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን ንሕና ሱቕ ኢልና ናብ ላዕሊ ኪንትኩስ ኢና ንስኹም ሰልፍኹም ኣይተቋርጹ፡ ቀጽልዎ ይብልዎም ምንባሮም ኢዩ።

ካልኣይ ድሒሩ ዝተፈለጠ ነገር ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ እቲ ናዕቢ ቅሳነት ስኢኑ ምህላዉ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ እዚ ናዕቢ ነቶም ኣጋጣሚ ዝጽበዩ ዝነበሩ ጸላእቲ ዕድልዝሃበ ሓደገኛ ፍጻመ ኢዩ ክብል ከምዝገለጾ ብዙሓት ምንጭታት ይሕብሩ።ድሕሪ እቲ ፍጻመ ባዕሉ ዝመርሖም ቀጻሊ ኣኬባታት ስለያን ምክልኻልን ተኻይዶም ኣለዉ።

እቲ ዝያዳ ዝገርም ነገር ግን  እቲ ናዕቢ ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ብቕጽበት ብሄሊክፕተር  ምስዋሩ ኢዩ። እቲ ፕረዚደንት በዛ ካብ 120 ዘይበዝሑ ሰባትዝተሳተፍዋ ዕግርግር ብኽንዲዚ ቅልጣፈ ሄሊኮፕተር ኣዚዙ ምህዳሙ ንቡዙሓት ሰባት ኣገሪሙ ምህላዎ ምንጭታት ይገልጹ።

ሳልሳይ ድሒሩ ዝተፈለጠ ነገር እንተሎ፡ሙፍቲ ኤርትራ  ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን ፖለቲካዊ ዑቕባ ምሕታቱ ኢዩ። መንግስቲ ንቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣኽርያ ኣብ ዝዓጸወሉ እዋን፡ ምስ መርገጺ ናይ መንግስቲ ደው ክብል ስለዝሓተቶ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ ህዝቢ ኣኽርያ ነቲ ሙፍቲ መጋበርያ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኢሉ ስለዝኾነኖ፡  እቲ ሙፍቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገን ተቐርቂሩ ብምጽንሑ ኢዩ እዚ ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ሓበሬታ ተረጋጊጹ ኣሎ።

ራብዓይ ድሒሩ ዝተፈለጠ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምናን ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትናን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኣስሮም ምህላዉ ኢዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብቲ ዝኸፍአ እዋን ምክፍፋል መግዛእቲ እንግሊዝ እውን ዘይተገበረ ኢዩ።

ካድረታት ህግደፍ ነቶም ኣስላም እሱራት፡  ክርስትያት ሓሪቖም ስለዘለዉ ኣብ ልዕሌኹም ስጉምቲ ከይወስዱ ኢና በይንኹም ኣሲርናኹም ክብልዎም ከለዉ፡ ነቶም ክርስትያን እሱራት ድማ ኣስላም ሓሪቖም ስለዘለዉ ኣብ ልዕሌኹም ገለ ስጉምቲ ከይወስዱ ኢና በይንኹም ኣሲርናኩም ይብልዎም ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ሰፊሕ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ዛጊት ክሳብ 856 ዝበጽሑ ዜጋታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝግበር ዘሎ ዓመጽ ኣዚዩ ዘስካሕክሕ ኢዩ።

ንሞት ብዝምልከት ኣብ ሆስፒታል ዝርከቡ ምንጭታት ከምዝሓበርዎ ዛጊት ዝተረጋገጸ ሞት የለን ይኹን ግን ብምቕጥቓጥ ተጎዲኦም ዝመጹ ዜጋታት ነይሮም ኢዮም።

3) እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈለጠ ሓቂ

ሓደ ካብቶም ቀንዲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈለጡ ነገራት ኣብ 31 ጥቅምቲ ስለምንታይ ቶኽሲ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣስመራ ነይሩ ዝብል ኢዩ። እቲ ሰልፊ ኣብ ጎደና ሓርነት እንተነይሩ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኣስመራ ስለምንታይ ቶኽሲ እሞ ድማ ብኽንድኡ ዓቐን ተራእዩ ዝብል ሕቶ ገና ዘይተመለሰ ኢዩ?ገለ ኣብቲ ቶኽሲ ዝተሳተፉ ሰባት ይሕብርዎ ከምዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ከካብ ቦትኡ ከይወጽእ እሞ እቲ ሰልፊ ናህሪ ከይሕዝ ረሻሽ ዝጸዓና መካይን ኣበየ ከባቢኡ እንዳተጓዕዛ ህዝቢ ካብ ገዝኡ ከይወጽእ ንምኽልኻል ንላዕሊ ይቱኩሳ ምንባረን ኢዩ።

በዚ ኮነ በቲ እቶም ኢሕ ክብሉ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ጉሁያት ሓለፍቲ ምክልኻልን ኣዘዝቲ ሰራዊትን፡ ነቲ ናዕቢ ብኸመይ ርእዮሞ፡ ተረኦም እንታይ ነይሩ ካልእ ገና ዘይተፈላጠ ሓቂ እዩ።

ሳልሳይ ዘይተፈለጠ ሓቂ እቶም መንእሰያትን ስድራቤቶምን ካብ ኣኽርያ ተበጊሶም፡ ብጫፍ ጎደና ሓርነት ሰጊሮም ክሳብ ከባቢ ሲቲ ፓርክ ዝበጽሑ ዝኾነ ኣካላት ጸጥታን ፖሊሲን ደው ከብልዎም ዘይፈተኑ ስለምንታይ ኢዩ።ምትሕብባር? ተስፋ ናይ ህዝባዊ ናዕቢ?

ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ተኣስሮም ዘለዉ መማህራናን ሓለፍቲናን ክሳብ ዘይተፈትሑ ኣይንመሃርን ኢና ኢሎም ትምህርቲ ምእታው ኣብዮም ምህላዎ ይሕበር ኣሎ።

4) እቲ ኪቕየር ዘይክእል ሓቂ  

መንግስቲ ኤርትራ ንመጀመርያ ንምልካዊ ትእዛዙ እምቢ! እቲ ትገብሮ ግበር እምበር ንሕና ክብረትና ኣይነምበርክኽን ዝብሎ ብድሆ ኣጋጢምዎ ኣሎ።መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ንመጀመርያ ግዜ የዒንቱ እንዳረኣየ ብድሆ ዝበሎ ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ኢዩ ክሕዞ ኢዩ ዝብል ጉዳይ ዓቢ ሕቶ ኢዩ ። መንግስቲ ነቶም እሱራት እንተፈቲሕዎም ኣብ መኸተ ህዝቢ ከምእተንበርከኸ ብወግዒ ክእመን ኢዩ። መንግስቲ ነቶም እሱራት እንተዘይፈቲሕዎም ካልእ መኸተ ህዝቢ ክወልድ ኢዩ። መንግስቲ ኣየናይ መንገዲ ክወስድ ኢዩ ገና ዘይተፈለጠ ሓቂ ኢዩ።

ሓደ ኪቕየር ዘይክእል ሓቂ ግን ኣሎ፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣየናይ መንገዲ ይውሰድ ብዘየገድስ ማዓልቡኡ ውድቀትን ገደልን ኢዩ። ህዝቢ ድማ ኣብታ ዝተረሸነላ ጎደና ሓርነት ካልኣይ ግዜ ክምለስ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →