Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ድሕሪ እቲ ኣብ ዚምባብወ ዝተራእየ ንፕረዚደንት ሙጋበ ዝኣለየ ወታሃደራዊ ምትእትታው፡ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ቴሌፎን ምድዋልን ናይ ሕልና ግበሩ ጻውዒትን ይካየደሎም ምህላዉ ምንጭታት ሓቢሮም። 

By   /  November 27, 2017  /  Comments Off on ድሕሪ እቲ ኣብ ዚምባብወ ዝተራእየ ንፕረዚደንት ሙጋበ ዝኣለየ ወታሃደራዊ ምትእትታው፡ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ቴሌፎን ምድዋልን ናይ ሕልና ግበሩ ጻውዒትን ይካየደሎም ምህላዉ ምንጭታት ሓቢሮም። 

    Print       Email

ድሕሪ እቲ ኣብ ዚምባብወ ዝተራእየ ንፕረዚደንት ሙጋበ ዝኣለየ ወታሃደራዊ ምትእትታው፡ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ቴሌፎን ምድዋልን ናይ ሕልና ግበሩ ጻውዒትን ይካየደሎም ምህላዉ ምንጭታት ሓቢሮም።

እቲ ካብ ሮቡዕ 22 ሕዳር ጀሚሩ ብጻዕቂ ይካየድ ዘሎ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት፤ ናብ ኩሎም ኣባላት ናይቲ ስድራ ዘተኮረ ኢዩ።

ትሕዝቱኡ ናይቲ ጻውዒታት ናይ ስድራቤት ሙጋበ ውርደት ትምህርቲ ኪኾነኩም ይግባእ፡ ምስ ፕረዚደንት ኮንኩም ደም ሰብ ትሰትዩ ኣለኹም ህዝቢ ዝብላዕ መግቢ ስኢኑ ከርተት እንዳበለ ተጋይጹ ኣለኹም፡ ብውልቃዊ ስምዒትኩም ተበጊስኩም ሰብ ተእስሩ ተፍትሑ ኣለኹም፥ ዝብል ይርከቦ።

ብፍላይ ናብ ኣቶ ኣብረሃም ዝግበር ዘሎ ጻውዒታት ኣብ ለይታዊ ትልሂታትን ሳዕስዒታትን ንሰባት ምግፋዕን ምእሳርን ደው ኣብሎ፡መዓልትኻ ምስኣኸለ ኢድካ ክትፍደ ኢኻ፤  ዕጫኻ ከም ደቂ ሳዳም ሑሴን ኪኸውን ኢዩ፤ ምስ ኣቦኻ ንፍርዲ ክትቀርብ ኢኻ ዝብል ምንባሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ክልተ ሰባት ናይ 31 ጥቅምቲ ህዝባ ናዕቢ ዘርኢ ቪድዮ ናብ ቴሌፎናት ስድራቤት ኢሳያስ ሸር ንምግባር ፈቲንኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ፡ እቶም ብሓፈሻዊ ጥርጠራ ዝተታሕዙ ሰባት እቲ ቁጽሪ ናይ መን ሙኻኑ ከምዘይፈልጡን ንባዕሎም እውን ብግሩፕ ሸር ዝተገበረሎም ሙኻኑን ሓቢሮም ኣለዉ።

ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ ኣኽርያ ፍጻመ ስድራቤት ፕረዚደንት ኣብ ኣስመራ ንድሕነቶም ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝጥቀሙሉ ብርክት ዝበ ቪላታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሓዚኡ ምህላዉ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ኣብ ዝሓለፉ ዜናታት ተገሊጹ ከምነበረ፡ስድራ ቤት ፕረዚደንት መእሰያትን ህጻናትን ኤርትራ ከርተት ይብሉን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲን ይሳቐዩሉ ኣብ ዘለዉሉ እዋን ብዘርእይ ብደዐን ስሰዐን ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ጽለኣት ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ ይመጽእ ምህላዉ ገሊጾም። ብፍላይ ኣብዚ ብርክት ዝበላ ኣዴታት ደቀን ስኢነን ይሳቐያሉ ዘለዋሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ወይዘሮ ሳባ ዘሎ ጽልኣት ህዝቢ እንዳዓበየ ይኸይድ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ኩሎም ናይ ኣፍሪቃ ምልካውያን ስርዓታት እምነቱ ናብ ጸቢብ ትሕተሃገራዊን ስድራቤታዊን ምትእኽኻብ የቕነዖ ምህላዉ ርኡይ እንዳኾነ ይመጽእ  ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ንጀነራል ፍሊጶስ ዝወሃብ ዘሎ ስልጣንን ደረቱ ዝሓለፈ ብልሽውናን ነዚ ጸቢብ ምትእኽኻብ ዘረጋግጽ ሙኻኑ ይሕብሩ። ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ምንጭታት፤ ብፍጹም ወዲመምህር ዝምራሕ ኣሃዱን ብርክት ዝበሉ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ዘለዉዎ ጉጅለታት ስለያን፡ ኣብ ምሕላው እታ ስድራን፡ ኣብ ህዝቢ ምጽንጻን ዘተኮረ ናይ  ስለያን ጸጥታን ስረሓት ተዋፊሮም ምህላዎም ይሕበር።

ድሕሪ እቲ ናይ 31 ጥቅምቲ ህዝባዊ ናዕቢ እቲ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ሚልዮናት ዶላር ዝግመት ገንዘብ ናይታ ስድራቤት ኣብ ቻይናን፡ ሳይፕረስን፡ ደቡብ ኣፍሪቃን ከምዝተኣኻኸብ ይግበር ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ መንግስቲ ቀጠር ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ወፍሪን ኣብ ዳህላክ ዘሎ ሪሶርትን ብመንግስቲ ኤርትራ ከይህገር ብዝሓደሮ ስግኣት፡ ኣብ  ኣብ ሃገራዊ ባንክ ቀጠር ኣብ ዝርከብ ውልቃዊ ካዝና ፕረዚደንት ኢሳያስ ተቐሚጡ ዘሎ ክሳብ 700 ሚልዮን ዶላር ዘውጽእ ወርቂ ከይንቀሳቐስ ኣጊዱ ምህላዉ ሓቢሮም። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ነቲ ወርቂ ናብ ቻይና ክሰግር ናብ ቀጠር እኳ ተጓዒዙ እንተነበረ እቲ ጉዳይ ክሰልጦ ኣይከኣለን።

ኩሎም መለኽቲ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ናይ ዕምሮም ዕምሪ ስልጣኖምን ንኹሉ ሰብን ትካላት መንግስቲን ኣብ ምጥርጣር ስለዘእትዉ፤ ናብ ጸቢብነትን ትሕተ ሃገራዊነትን ከምዘምርሑ ታሪኽ ብምውካስ ገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ኣመት ምትእኽኻ ስድራቤትን ምዝማት ሃብትን ናይዚ ነብሰ ምትእምማን ዘጥፈአ ጸቢብ ትሕተ ሃገራዊ ተርኢዮ ምስክር ኢዩ ኢሎም።

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →