Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣይፋልካን ኮለነል ታሪኽኻ ኢዩ ሞይቱ!

By   /  November 3, 2017  /  Comments Off on ኣይፋልካን ኮለነል ታሪኽኻ ኢዩ ሞይቱ!

    Print       Email

31 ጥቅምቲ ኣብ ማህደር ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ምዕራፍ እትሕዝ ዕለት ኮይና ተሰኒዳ ኣላ። እታ መዓልቲ፡ ዕለተ ምፍጣጥ ዓመጽን ክብረትን ኮይና ክትምዝገብ ኢያ። እታ ሰሉስ፡ ዕለተ መስዋእቲ ምእንቲ ምብቓዕ እቲ ዘይውዳእ ሞት ኮይና ክትስነድ ኢያ። ቅድሚኣ ካብኣ ዝዓብያ ዕለታት መኸተ ሓሊፈን ኢየን። ብድሕሪኣ እውን ካብኣ ዝሓየላ ዕለታት ክስዕባ ኢየን። ሓንቲ ካብዘን ብድሕሪኣ ዝስዕባ ዕለታት ድማ ምኽታም ዕምሪ ዓማጺ ኣዊጃ ምንጋስ ፍትሒ ከተበስር ኢያ።

ብዕለት 31 ጥቅምቲ ኣብ ዝወዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ሓደ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኩነት ዘንጸባርቕ ሓቂ ኣጋጢሙ ነይሩ። እቲ ሓቂ ክልተ መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ብሬድዮ ርክብ ይገብሩሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝተመዝገበ ሓቂ ኢዩ።

31 ጥቅምቲ ሰዓታት 9፡41 ምሸት ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንምጭፍላቕ ናይ ዝተበገሰ ኣሃዱ ኣዛዚ ዝኾነ  ኮለነል፡ ነቲ ኣብ መስመር ሬድዮ ዝራኸቦ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል፡ ‘እታ ጉዳይ ሞይታ ኢያ፡ኣብቂዓ ኢያ’ ክብል ገለጸሉ። እቲ ኣብቲ ሓደ ወገን ናይ ሬድዮ ርክብ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል ‘ኣረጋጊጽካ ዲኻ ነያይ ክንሕብር’ በሎሞ እቲ ኮለነል ‘100% ርግጸና ኢያ፡ ጉዳይ ሞይታ ኢያ፡ እቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ናብ 5ይ መደበር ኣእቲናዮም ኣሎና፡ ገሊኦም ድማ ናብ ከባቢ ቤትምህርቲ ፊንላንድ ሚስዮን ኣስጊርናዮም ኣሎና፡ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ኣትዩ ኢዩ፡ ተኣማሚንካ ሓበሬታ ከተሕልፍ ትኽእል ኢኻ’ በሎ።

እቲ ኮለነል ሰባት ብዓረር ስለዝቐተለ ኢዩ ‘ጉዳይ ዝሞተ’ መሲልዎ ሞት ፍትሓዊ ቃልሲ ዝእውጅ ዘሎ። እቲ ኮለነል ዘይፈለጦ ሓቂ ግን ዕላማ ከምዘይመውት ኢዩ። ረሲዕዎ ደኣ ይኸውን እምበር፡ እዚ ኮለነል ሓደ እዋን ኣብ ቦታ ናይዞም ንፍትሒ ክብሉ ዝስውኡ ዘለዉ ኮይኑ፡ ነቶም ሕጂ ኣብ ቦተኦም ዘሎ ኮለነላት ጦርሰራዊት ይፋጠጦም ነይሩ። እቲኦም ዝጠፍኡ ንሱን ብጾቱን ዝሰረሩ ድማ መትከልን ፍትሕን ስለዘይቅተላን ዘይሞታን ኢየን።

ይብጻሕ ናብ  ኮለነል!

ኣብታ ዕለት ዝተላዕለ ናዕቢ ተጨፍሊቑ ይኸውን። ዝረሸንካዮም ሰባት ሞይቶም ይኾኑ። ጉዳይ ግን ኣይሞተን ኮለነል። ሕልናኻን ታሪኽካን ኢዩ ሞይቱ ኣብታ ዕለት። እቲ ጉዳይ ኢልካ ትጽውዖ ዘሎኻ ፍትሓዊ ሕቶ ኢዩ፡ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሰብኣዊ ክብረት ስለዝኾነ ድማ በቲ ዝተኮስካዮ ዓረር ኪቕተል ዝከኣል ኣይኮነን።

ሳዳም ሑሴን ኣብ 1974 ኣብ ዳዕዋ፡ ኣብ 1983 ኣብ ባርዛኒ 5000 ሰባት ኪቕተሉ ምስኣዘዘ፡ እቲ ኮለነል ጉዳይ ተወዲኣ ኢያ ኢልዎ ይኸውን። ኣብ 1988 ሳዳም ሑሴን ብስርሒት ኣልኣንፈል ኣብ ዝፍለጥ ጭፍለቓ ብወዲ ኣኩኡ ዝኾነ ጀነራል ዓሊ ሓሰን ኣልመጂድ ዝምራሕ ሰራዊት ልኢኹ ሚእቲ ሽሕ ሰባት ብቀመማዊ ጋዝ ምስቀተለ፡ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ነያይ ንገሮ ትብሎ ዘሎኻ፡ እቲ ጀነራል ጉዳይ ሞይታ ኢያ ኢልዎ ይኸውን ነይኡ። ኣብ 1999 እውን ሳዳም ሑሴን እቲ ሃይማኖቱ ባህ ዘይበሎ ሙቕተዳ ኣልሳድር ምስ ክልተ ደቁ ኪቕተሉ ኣዚዙስ፡ እቲ ቅትለት ምስተፈጸመ እቶም ዝለኣኾም ኮለነላት ከማኻ ጉዳይ ሞይታ ኢያ ኢሎሞ ይኾኑ።

እቶም ኮለነላት ዘይርድእዎ ዝነበሩ ነገር እንተነይሩ ግን፡ ፈቐዶ ሰባት ቀተሉ ሕልንኦም ይቕተል ዕምሮም ድማ ይሓጽር ምንባሩ ኢዩ። ህዝቢ ዒራቕ ብኣማኢት ኣሽሓት ሞይቱ ኢዩ፡ ሕልሙ ግን ኣይሞተን፡ ፍትሓዊ ዕላምኡ ኣይተቐተለን።

እቶም ጉዳይ ሞይታ ዝብሉ ምስ ኣየኦም፡ ጭሕሞምን ጸግሮምን ናይ ጽሉላት ክሳብ ዝመስል ጎቲኑስ ኣብ እንዳ ኣናጹ ዝመስል ጉድጓድ ተሓቢኦም ኢዮም ተረኺቦም።

ሞራላዊ መልእኽቱ ንዓኻ ኢዩ ኮለነል። ሰባት ብምቕታልካ ናይታ ዕለት ጉዳይ ‘ሞይታ’ ትኸውን። እታ ዕለት ግን ቅድሚኣ ዝፈጠርዋ፡ድሕሪኣ ድማ ዝስዕብዋ ዕለታት ምህላዎም ዘክር። ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ዝመውት ዘሎ ፍትሓዊ ሕቶ ዘይኮነስ ዓመጽ ኢዩ። እዚ ሓቂ እዚ ሎሚ እንተዘይተረዲኡካ ኣብ ቀረባ እዋን ታሪኽ ባዕሉ ኣብ ቅርዓትካ መጺኡ ከረዳኣካ ኢዩ። ሽዑ ጥራይ ኢና ዓረርካ ዲዩ ክስዕር ወይስ ፍትሒ ኢዩ ክነግስ እንፈልጥ።

ክሳብ ሽዑ ምስዛ ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጥቕሲ ክንገድፈካ። ጸማም እዝኒ ዝተዋህበ ህዝቢ፡ ክሳብ ዕለተ ሓርነቱ ብቛንቛ ናዕቢ ይዛረብ።  

 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →