Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ እንዳ ኬዝ ቁጽሪ 2ን3ን ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ከምዝተኻየደ ተፈሊጡ።

By   /  November 14, 2017  /  Comments Off on ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ እንዳ ኬዝ ቁጽሪ 2ን3ን ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ከምዝተኻየደ ተፈሊጡ።

    Print       Email

ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣድማ እቶም ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ሙኻኖም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ እቲ ምእዳም እቲ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ክሳብ እዚ ዜና ዝለኣኸሉ ዘሎ ዕለት ይቕጽል ምህላዉ ሓቢሮም።

ጠንቂ ናይቲ ኣድማ፡ መርመርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዝኾኑ መጀር ሚካኤልን ወዲ ከበደን ብትእዛዝ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ ኣብ ቤትማእሰርቲ ምስጋድ ኣይፍቀድን ኢዩ ኢሎም ነቶም እሱራት ምስጋድ ድሕሪ ምኽልካሎም ኢዩ።

እቲ ናይ ምሕሳም መግቢ ኣድማ ድሕሪ ምልዕዓሉ 3 ሓይሊታት ተወርዋሪ እዚ ካብ ባሊነኪ ናብ ዓዲ ኣበይቶ መጺአን ከምዘለዋ ተሓቢሩ።

ብፍላይ ድሕሪ 31 ጥቅምቲ ኣብ ኩሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣተሓሕዛ እሱራት ኣዚዩ ኸሪሩ ምህላዉ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ እሱራት ከቢድ ግፍዕታት ይፍጸም ምህላዉ ገሊጾም። ብፍላይ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ድሕሪ ሰዓት 11 ናይ ምሸት እሱራት እንዳጸዋዕካ ከቢድ ምቕጥቓጥ ይግበር ምህላዉ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ምቕጥቓጥ ኣብ ዝካየደሉ እዋን፡ መርመርቲ ወዲ ከበደን ሚካኤልን ነቶም እሱራት፡ ‘ክሳብ ንመንግስትና በዲልና ኢና ይቕረታ ንሓትት እትብሉ እዚ ምቕጥቓጥ ደው ኣይብልን ኢዩ’ ኢሎም ነቶም እሱራት የጠንቅቑ ምህላዉ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምናን ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትናን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኣስሮም ምህላዉተሓቢሩ። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብቲ ዝኸፍአ እዋን ምክፍፋል መግዛእቲ እንግሊዝ እውን ዘይተገበረ ኢዩ ዝብሉ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ ዕላማ ናይዚ እኩይ ተግባራት፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምጥርጣርን ዘይምትእምማን ምፍጣር ሙኻኑ ሓቢሮም። ።

ካድረታት ህግደፍ ነቶም ኣስላም እሱራት፡  ክርስትያት ሓሪቖም ስለዘለዉ ኣብ ልዕሌኹም ስጉምቲ ከይወስዱ ኢና በይንኹም ኣሲርናኹም ክብልዎም ከለዉ፡ ነቶም ክርስትያንእሱራት ድማ ኣስላም ሓሪቖም ስለዘለዉ ኣብ ልዕሌኹም ገለ ስጉምቲ ከይወስዱ ኢና በይንኹም ኣሲርናኩም ይብልዎም ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →