Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ ኢያ?

By   /  November 23, 2017  /  Comments Off on ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ ኢያ?

    Print       Email

ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲን ምኽባር ሉዓላውነትን ህይወቶም ዝበጀዉ ኣካለ ስንኩላን: ካብ ቤተሰቦምን ኣዕርኽቶምን ዝለኣኸሎም ዓረብያታት ቀረጽ ኪኸፍላ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣዚዙ ኣሎ። እተን ናይ ስንኩላን ዓረብያ ማለት ዊልቸይር ስንኩላን ብዘለዎም ከቢድ ሞግዳእቲ ከም መንቀሳቐሲ ዝጥቁምለን ሙኻኑ ዝፍለጥ ኢዩ። ይኹን ግን ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ሓደ ስንኩል ካብ ሓንቲ ዓረብያ ንላዕሊ እንተእትዩ ንንንግዲ ክጥቅመላ ኢዩ ብዝብል ጥርጣረ ኩሎም ስንኩላን ካብ ወጻኢ ዝለኣኸሎም ዓረብያታት ክሳብ 18% ቀረጽ ኪኸፍሉ ይእዘዙ ምህላዎም ተረጋጊጹ ኣሎ።

እቶም ትማሊ ኣብ ግንባራት ናቕፋ፡ ኣጻምእ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል፡ ኣጻድፍ ግንባር ሓልሓል ዝተፋለሙ ጀጋኑ፡ በዞም ንኤርትራ ኣብ ውዑያ ይኹን ዝሑላ ቅንጣብ ዘየበርከቱ ኣይተበልዎማት ክሳብ ክንድዚ ኪከላበቱ ምርኣይ፡ ናይ ሎሚ ኤርትራ እንታይ ከምትመስል ዘርኢ ኢዩ።
መነባብሮ ኣካለ ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ኣዚዩ እንዳመረረ ይመጽእ ምህላዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክጥቀስ ጸኒሑ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ሕሰም ድማ ኣብ መዓስከር ደንደን ዝርከቡ ስንኩላን ብእኩብ ዘይዕግበቶም  ንምግካጽ ስሞምን ክታሞምን ብምስፋር፤ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቤቱታ ከምዘቕረቡ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ ነይሩ። ንሙኻኑ ነዞም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።
ኣብ ኤርትራ ፍትሒ እንተዝነብር መስርዕ ናይ ክብረት መጀመርታ ንስዉኣት ደሓር ንኣካለ ጀጋኑ ከምኡ ኢሉ ብምቕጻል ድማ ንነብሲ ወከፍ ሰብ፤ ወይ ማሕበራዊ ጉጅለ ከከም ኣበርክቱኡ ምነበረን ምኸበረን።
እዛ ናይ ህግደፍ ኤርትራ ግን ኩሉ ነገራታ ግርምቢጥ ኢዩ። እቲ ዝሓረሰን ዝመሓሰን ዘይኮነ እቲ ዘውጠይጠየ ዝኽበረላ፤ እቲ ዝተሰወአን ዝሰንከለን ዘይኮነስ እቲ ዘጣቐዐ ዝነብረላ ሃገር ኮይና ኣላ።ክንዲ ዝኾነ እቶም ስለ ኤርትራ ክረምቲ ዝሓረሱን ዝመሓሱን ብጥሙያቶም እንዳነበሩ፡እቶም ኣብ ቀውዒ ሰፍኢ ዘቐበሉ ጸጊቦም ይሓድሩ ኣለዉ።ስንኩላን በታ ዝተረፈት ኣካሎም ረፈዓት ኮይኖም ካብ ማይተመናይ ኣባጊዕ ናይቶም ካብ ወጻኢ መጺኦም ተባሂሎም ትካላት ዝተዓደሉ ሃብታማት ከመላልሱ ይውዕሉ ኣለዉ።

ኣካለ ጀጋኑ ኤርትራ፤ ሃገር፤ ብሉጽ ሰብ ኣብ እትደልየሉ ኣብ ዝነበረት እዋን፡ ሓንሳብ ዘይኮነ ደጋጊሞም ኣብቲ ዝሓሰመ እዋን ኣለናልኪ ዝበልዋ፥ ኣእጋሮም ምስተቖረጸ ኣብ ድፈዓት ኮፍ ኢሎም በታ ዝተረፈት ነብሶም ብኾፈኾፍ ዝተዋግኡ ዜጋታት ኢዮም። እሞኸደኣ ንኸምዚኦም ዝበሉ ዜጋታት ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ዶባዊ ኩናት ምስተላዕለ፤ እዞም ሎሚ ኣብ ፊቶም ቦንድ ዶ ስፐይስ ዶ ተባሂሉ ገዛውቲ ተሸሊሞም ዘለዉ ሰብ ድርብ ዜግነት፤ ኤርትራውያን ኣይኮናን ኢሎም ሩዖም ጠቕሊሎም ካብ ዓዲ ክሃድሙ ከለዉ፥ ኣካለ ጀጋኑ በታ ዝተረፈት ክፋሎም ናብ ድፋዓት ኪኸዱ ኢዮም ሓቲቶም። እቶም ንኤርትራ ኣይናታን ኢና ንሳ ውን ኣይናትናን ኢያ ኢሎም ራሕሪሖማ ዝኸዱ፤ ሎሚ ሰብ ገዛ ኪኾኑ ከለዉ፤ እቶም ንኤርትራ ናታ ኢና፤ ነድሕና ድማ ንሕና ኢና ዝበሉ ኣካለ ጀጋኑ ግን፡ ናብ ዚንጎታትን ኮንተይነራትን ዝነብሩሉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። ወረ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ?

ሃገር ነቲ ክትከውን ዝገበራ እንተዘይኮይና ንመን ኢያ ክትከውን። ኣብ ከባቢ ማእከል መሰልጠኒ መምህራን ዝተሃንጸ ኣባይቲ ካብ ኣካለ ጀጋኑ ተመንጢሉ ንካልኦት ክወሃብ ከሎ፡ መግለጺ ናይዚ መግለጺ ዘይርከቦ ጽላለ ኣበይ ክርከብ ይኽእል። እቶም ባንዴራኣ ዝሰቐሉ ጀጋኑ ኣብ ትሕቲኣ ጽላል፡ ኣብታ ፍርቂ ኣካል ናይ ህይወቶም ዝቐበሩላ መሬት ድማ ገዛ ዝድኩኑላ ንእሽቶ መሬት ዝስእኑሉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። ሰላም ኣብ ዘንገስዋ ሃገር፤ ብሰላም ክነብሩ ዝኽልከሉሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። እረ ነዞም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

እቲ ንስንኩላን ተሓሲቡ ዝነበረ እሞ ካብኦም ተመንጢሉ ገዛ ዝተዋህቦ’ኸ ሕልንኡ ከመይ ኣቢሉ ዓሪፉ ይሓድር። ኣብቲ ማሙቕ ሓዲሽ ቤት ኣትዩ ስግኡ እንተደቀሰ ሕልንኡ ይድቅስዶ። እቶም ክልተ፤ ሰለስተ፤ ኣርባዕተ፤ ሓሙሽተ ቆልዑ ዝገበሩ ኣካለ ጀጋኑ ኣብታ ቅድሚ ርብዒ ዘመን ዝተደርበይዋ ማዓስከር ጸላኢ ዝነበረት ኩርናዕ ተደርብዮም ምህላዉ ይዝክርዶ። ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ከመይ ኢላያ እያ ናተይ ትኸውን ኢሉኸ ይሓትትዶ?

እቲ እዞም ኣካለ ጀጋኑ ፍርቂን ሰለስተ ርብዕን ኣካሎም ተጀሊፉ ኪኸይድ ከሎ፡ ኣብ ማሙቕን ወጻእን ዝነበረ፤ እሞ ሕጂ እንተስ ሳላ ማሉ፤ እንተስ ሳላ ዘበኑ ዝተዋህቦሞ፡ ዓጽይዎ ዝገይሽ ናይ ‘ሳመር’ ኣባይቲ ዝሃነጸ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ዜጋኸ፤ ኣነ ከመይ ኢለየ ልዕሊ እዞም ዝተበጀዉላን ዝሓለፉላን ዝጉናዕ ዘለኹ ኢሉ ይሓትትዶ። ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ከመይ ኢላ እያ ናተይ ናይዚ ሓንቲ ዘየበርከትኩላ ሃገር ኮይና ኢሉ ምስሕልንኡ ይዛረብ ዶ። እንታይ ዝኸውን ምንባር ኢልካ ክሕተት ዝግበኦ ሎሚ ሙኻኑ ይግንዘብዶ?

እቲ ትማሊ ምስኦም ዝነበረ ሎሚ ግን እንተስ ብዕጫ እንተስ ብምርጫ ዘበን ኮይኑሉ ዘሎ ናይ ትማሊ ብጻዮም፥ እንታይ ኢና ንርኢ ዘሎና፥ እዞም ትማሊ ምሳና ዝነበሩ ዝመርሑናን ዘዋገኡናን ብጾት፡ ኣበይ ተደርቢዮም ኣለዉ ኢሉ ይሓትትዶ። ገሊኦም ብኸቢድ ተወጊኦም ወረ ገሊኦምሲ ተሰዊኦም ተባሂሎም ኪቕበሩ እንዳተወሰዱ ፈለኽ ዝበሉ እሞ ዝደሓኑ ብጾቱ ሙኻኖም ይዝክሮምዶ? ኣነ ምስ ደቀይ ኣብ ማሙቕ መረባዓት የንብር ኣለኹ እቶም ደቂ ስንኩላን ግን ኣብ ርቓዕ ዚንጎታት ተደርብዮም ብኒሞንያ ይሳቐዩ ኣለዉ ኢሉ ሓሲቡ ዶ ይፈልጥ? ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኢሉ ምእንቲ እቶም ኣካለ ጀጋኑ ክጣበቕ ዝግበኦ ወገን’ከ፤ ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ከመይ ኢላያ እያ ናተይ ትኸውን ኢሉ ይሓትትዶ?

ሰባት ንወርሒ፤ ክልተ ወርሒ፤  ዓመት ምናልባት እውን ክልተ ዓመት ሕልነኦም ክጸቕጡ፤ ክርእይዎ ዝግባእ ክሓልፎም፤ ከስተብህልዎ ዝግባእ ክዝንግዑ ይኽእሉ ኢዮም። ርብዒ ዘመን ምሉእ ግን ሕልነኦም ክሸጡ ብኸመይ!

እዞም ሓርበኛታት ኣካለ ‘ስንኩላን’ በዞም ብናይ ስልጣን ስስዕቲን፥ ህርፋን ሃብትን ኣእምሮኦም ሰንኪሉ ዘሎ ፤ ሕድሪ ጀጋኑ ዝኸሓዱ ውሑዳት ገዛእቲ ኪከላበቱ ኸ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ዲዩ ዝርኢ?እቶም ኣካለስንክላን ንባዕሎምከ እቲ ኩሉ ጅግንነቶም ናበይ ኣቢሉ።

በሉ ብሓባር ንሕተት’ሞ ብሓባር ድማ ንፍትሓዊ መልሱ ንበገስ ፤ ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →