Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሓበሬታ ውሽጢ ሃገር፡ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ

By   /  November 23, 2017  /  Comments Off on ሓበሬታ ውሽጢ ሃገር፡ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ

    Print       Email

ዝኸበርኩም ብጾት ኣብ ሬድዮ መድረኽ

ከምቲ ኣብ ናይ መስከረም 7 መልእኽትና ዘነጸርናዮ፡ ኣብ ዜናዊን ሓበሬታውን መዳያት ሬድዮ መድረኽ እትጻወቶ ዘላ ተራ ኣዚዩ ዕዙዝ ኢዩ። ብዙሓት ካድረታት ናይ 80ታት ድምጺ ሓፋሽ ኢሎም ይጽውዕዋ ኣለዉ፡ ምኽንያቱ ከምቲ ድሕሪ ናደው፡ ‘እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ’ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ፡ሬድዮ መድረኽ እውን ንህዝቢ ምንጪ ውሽጣዊ ሓበሬታ ኮይና ስለዘላ።

እቲ ብሸነኽኩም ዝግበር ናይ ሓበሬታ ዝርገሐ፡ ነዚ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ አነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ  ኣዚዩ ሓጋዚ ኢዩ። ከምቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝለኣኽናልኩም ሓበሬታ ተነጺሩ ዘሎ: ለውጢ ዘይተርፍ ሙኻኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተገንዚብዎስ፤ መዓስ ሙኻኑ ጥራይ ኢዩ ኪግምት ዝጽዕር ዘሎ።

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ!

1ይ ብዛዕባ 29 ዙርያን ተቓውሞኦም ኣብ ዓዲ ሃሎን

ሓበሬታና በቲ መበል 29 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ክንጅምር። ልክዕ ኢዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሬድዮ መድረኽ ይኹን ካልኦት መርበባት ተቓለስቲ ፍትሒ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣኽርያ ዝተፈጸመ ምልዕዓል ኣተኩረን መደባት ይዝርገሓ ኣለዋ፡ብሓቂ ድማ ዝግባእ ኢዩ።

የግዳስ ኣብ ዓዲሃሎ ብመበል 29 ዙርያ ዝተገበረ ሰፊሕ ተቓውሞ፡ማለት እቶም መንእሰያት ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ዝገበርዎ ፊተ ፊት ምፍጣጥ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ተራኢዩ ዘይፈልጥዩ። እቲ ናይ ዓዲ ሃሎ ፍጻመ ካብቲ ናይ ኣኽርያ እንተዘይዓበየ ዝንእስ ኣይኮነን።ቪድዮ ወይ ስእልታት ክለኣኽ ብዘይምኽኣሉ፡ብወዲ መምህር ዝምራሕ ኣሃዱ ተወርዋሪ ድማ ህዝቢ ከይሰምዖ ስለዝጨፍለቖ ብዛዕብኡ ከምቲ ዝግባእ ኣይተቓለሐን።

ከምዚ ዝገለጽናዮ እቶም መንእሰያት ኣብ ዓዲሃሎ ዝገበርዎ ምልዕዓል ኣብ ሕቡእ በረኻ ዝተገበረ ብሙኻኑ፡ ምናልባት ህዝቢ ኣይሰምዖን ይኸውን፡ የግዳስ ብዓይነቱ፡ብዓቢኡ ድማ ብዘርኣይዎ ትብዓት ምናልባት ካብቶም ድሕሪ ናጽነት ዝተራእዩ ብርቂ ተርእዮታት ሓደ ኢዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ኢዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ልዕሊ እቶም መንእሰያት ኣዚዩ ከቢድ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። ኣብ ጎላጉል ናሮ ብኣዚዩ ከቢድ ታዕሊምን ጉዕዞታትን ዝቕጽዑሉ ዘለዉ ምኽንያት ድማ ዓቐን ናይት ዝገበርዎ ሓያል ተቓውሞ ዘነጽር ኢዩ።

2ይ ብዛዕባ ህዝባዊ ናዕቢ 31 ጥቅምቲን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኩነታትን

ናይ 31 ጥቅምቲ ህዝባዊ ናዕቢ ከምቲ ዝለኣኽናልኩም ኢዩ። ምናልባት ክንውስኾ እንደሊ ነገር እንተሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስንባደን ሸገርገርን ኢዩ። እዚ መንግስቲ ኣብ ጸድፊ ተንጠልጢሉ ምህላዉ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ንህድማ ተዳሊዩ ከምዘሎ ዘረጋገጽ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ሄሊኮፕተር ጌርካ ምስዋር ንብዙሓት ዘገረመ ኢዩ። ድሕሪ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ እቲ ፕረዚደንት ምንጽርጻር፡ ምሕራቕ፡ ምጽራፍ ርኡይ ናይ ፍርሂ ምልክታት ምርኣይ የዘውትር ምህላዉ ተሓቢርና ኣሎና። ልክዕ ከምቲ መንግስቱ ቅልብ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ባዕሉ ሰራዊት ዝነበሮ፡ ብወዲ መምህር ዝምራሕ ተወርዋሪ ሰራዊት ቀንዲ ዕማሙ ንፕረዚደንት ንምሕላዉ ኮይኑ ኣሎ።ኣቶ ሓጎስ እውን ድሕሪ እቲ ናዕቢ ናይ ባንክ ሕሳባት ኣብ ክንዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ቻይናን ሳይፕረስን ደቡብ ኣፍሪቃን  ጥራይ ክቕመጥ ኣዚዙ ኣሎ።

ናይ ኣኽርያ ጉዳይ ምስመጸ መንግስቲ ዝርካቦ ሓይሊ ናብ ሳዋ ኢዩ ኣቕኒዕዎ። እዚ ድማ ዝኾነ ጉዳይ እንተመጺኡ ቀዳማይ ስግኣቱ ኣብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ሙኻኑ ዘረድእ ኢዩ።

ድሕሪ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ መራሒ ሃገር ዘየቋርጽ ኣኼባታት ኢዩ ዘካይድ ዘሎ።

እቲ ዝገርም ኣብቲ ኣኼባታት እቶም ማእከሎት ሓለፍቲ ክዳፈርዎን፡ ክምልሱሉን ይረኣዩ ምህላዎም ይሕበር ኣሎ። ብዛዕባ እቲ 31 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ንኣካላት ምክልኻልን ስለያን ፖሊስን ኣብ ዝወንጀለሉ እዋን፡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ‘ቀደም ብሰንኪ ባጀትን ምሕደራን ፋንክሽናሊቲ ዘጥፈአ ትካላት እንታይ ዘይገበረ ኢዩ ዝሕተት ዘሎ’፡ ክብሉ ይምልሱሉ ምህላዎም ካብቲ ዝተሳተፍናዮ ኣኼባታት ክንርኢ ክኢልና ኢና።

ብሓቂ ድማ ኣብ ስራሕ ኣሎ ዝበሃል ትካል የልቦን። ንኣብነት ኣብ 31 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ሰልፊ ህዝቢ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን፡ ፖሊስ መካይንን ነዳዲን ስለዘይብሎም ነቶም ዝኣሰርዎም ሰባት ናይ ሲቪል መካይንን ታክሲን ደው እንዳበሉ እዞም እሱራት ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣብጹሑልና ኢሎም ክልምኑ ኢዮም ተራእዮም።

3ይ ብዛዕባ ለውጢ ካብ ውሽጢ

ኣብ መግለጺታትኩም ለውጢ ካብ ውሽጢ ኢዩ ዝመጽእ ምባልኩምን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣኽብሮት ምሃብኩምን ዝድነቕ ኢዩ። ኣብቲ ናይ ለውጢ ትጽቢትኩም ግን ለውጢ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ጥራይ ከምዝመጽእ ጌርኩም ኣይተቕርብዎ። ብኣንጻሩ ህዝቢ ንገለ ሓለፍቲ ክዒብዎምን ቀቢጽዎምን ኢዩ። ናይ ባዕሎም ክብረት ዘይሓለዉ፡ ሚኒስትሪታቶምን ሓላፍነቶምን ብሓጎስ ኪሻን የማነ ገብረኣብን ተመንጢሉ ክንሱ፡ ንናይ ነብሶም ክብረት ዘይተላዕሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ ለውጢ ብአኦም ጥራይ ኢዩ ዝመጽእ ዘስምዕ መደባት ተዘይፈነኹም ይሓይሽ። ክንደይ ጀግንነት ዝፈጸሙ መጀር ጀነራላት፡ በቲ ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረ ፍሊጶስ ሓፍ በል ኮፍ በል እንዳተባህሉ ንኽብረቶም እውን እንተኾነ ዘይተላዕሉስ ፡ ከም ናይ ለውጢ ሓዋርያት ጌርኩም ከተቕርብዎም ጽቡቕ ኣይመስለናን። ኢንፋክት ንገሊኦም ህዝቢ ቀደም ክዒብዎም ኢዩ።

ልክዕ ኢዩ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብዘሎ ኩነታት ሕዙናት ኢዮም፡ዝውሰድ ስጉምታት ኣይድግፍዎን ኢዮም፡ንባዕሎም እውን ሓበሬታ የብሎምን፡ ዝርካቡ ሓበሬታ ካባኹም ኢዮም ዝረኽብዎ። ንባዕሎም ምስ ህዝቢ ኮይኖም እዚ ሰብኣይ እዚ፡ እዚ መንግስቲ እዚ ክብሉ ኢዮም ዘምስዩ፡ ይኹን ግን ክሳብ መዓስ ኢና ናብ ትሕቲ ሓደ ሰብኣይ ክንሰግድ ኢሎም ንለውጢ ክመርሑ ዘይምኽኣሎም ህዝቢ ከቢድ ቅሬታ ኣለዎ።

መንእሰያት ማእከሎት ሓለፍቲ ለውጢ ክመርሑ ከምዝኽእሉ ምእማን ከድሊየኩም ኢዩ። ኣብ ዓዲ ሃሎ ብኣባላት 29 ዙርያ ዝተገበረ ተሪር ተቓውሞ ሓደ ኣብነት ናይዚ ሓቂ ኢዩ። መበል 29 ዙርያ ዘይተዘመረሎም ጀጋኑ ኢዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ኮለጃት ማይነፍሒ፤ ዓዲቐይሕ ዘለዉ መንእሰያት ናይ ለውጢ መራሕቲ ኪኾኑ ሙኻኖም ዘይምዝንጋዕ። ኣኽርያ ሓንቲ ንእሽቶ ኣብነት ኢያ።

4ይ እንዳ እንተርነታት ንምህዳድ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ

እቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ንኢንተርነት ካፈ ዝምልከት ኢዩ። ኣብዚ ቅንያት ዝኾነ ኢንተርነት ካፈ ዝጥቀም ሰብ ፎርም ክመልእ ዝእዝዝ ሕጊ ከተኣታትዉ ይዘራረቡ ኣለዉ። ምስ ናይ 31 ጥቅምቲ ተኣሳሲሩ ዝተላእከ ቪድዮታት ኣዚዩ ኣሰንቢድዎም ኣሎ።

እዚ ናይ ኢንተርነት ካፈ ፎርም ድማ ሰባት ንምፍርራህ ኢዩ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናኩም እቲ ስርዓት ናይ ፈይስቡክን ቫይበርን ትሕዝቶ ኪቆጻጸር ዓቕሚ የብሉን፡እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንሰባት ንምርዓድ ኢዩ።ሰባት መታን ቪድዮ ካብ ምልኣኽ ደው ክብሉ ኢሉ ኢዩ። ብሓቂ ግን ኪቆጻጸሮ ዝኽእል ነገር የብሉን። ይትረፍ እዚ ቁመንኡ ተበታቲኹ ዘሎ ስርዓት ዓበይቲ ሃገራት እውን ተኾና  ኪቆጻጸረኦ ዝክእላ ኣይኮናን። መንግስቲ ኤርትራ መልእኽታት ደው ከብል ዝኽእል ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ንልእከልኩም ዘሎና ሓበሬታ ደው መበሎ። ልክዕ ኢዩ ኣብዚ ቅንያት ክሳብ 30 ዝኾኑ ሰባት ቪድዮ ልኢኽኩም ኢሉ ኣሲሩ ኣሎ፡ እቲ ክሲ ግን ጠቐነ ኢዩ፡ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ሰባት ናይ ራዕዲ መልእኽቲ ንምሕልላፍ ኢዩ።

5ይ ድሕሪ እቲ ኣብ ዚምባብወ ዝተራእየ ንፕረዚደንት ሙጋበ ዝኣለየ ወታሃደራዊ ምትእትታው፡ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ቴሌፎን ምድዋልን ናይ ሕልና ግበሩ ጻውዒትን ይካየደሎም ምህላዉ ምንጭታት ሓቢሮም። ተኸታቲልኩሞ ከምትኾኑ መቸም ኣብዚ ዓዲ ናይ ዚምባብወ ዜና ይኹን፡ ደሃይ ሮበርት ሙጋበ ምምጻእ ክልኩል ኢዩ ኮይኑ ዘሎ። ሙጋበ ተዓልዩ ዝብል ዜና እንተቃሊሖም ጽባሕ ንግሆ ናባኻያ ዝብልዎ ዘለዉ ስለዝመስሉ ዚምባብወ ዝበሃል ምጥቃስ ብህይወት ዘሕትት ኢዩ ኮይኑ ዘሎ። ህዝቢ ኣስመራ ግን ዕድመ ንዋትስኣፕ፡  ብዋትስኣፕ ኢዩ ነናቱ ቲቪ አረ መስሪቱ ዘሎ።

ናብቲ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ክንምለስ፡ እቲ ካብ ሮቡዕ 22 ሕዳር ጀሚሩ ብጻዕቂ ይካየድ ዘሎ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት፤ ናብ ኩሎም ኣባላት ናይቲ ስድራ ዘተኮረ ኢዩ።

ትሕዝቱኡ ናይቲ ጻውዒታት ናይ ስድራቤት ሙጋበ ውርደት ትምህርቲ ኪኾነኩም ይግባእ፡ ምስ ፕረዚደንት ኮንኩም ደም ሰብ ትሰትዩ ኣለኹም ህዝቢ ዝብላዕ መግቢ ስኢኑ ከርተት እንዳበለ ተጋይጹ ኣለኹም፡ ብውልቃዊ ስምዒትኩም ተበጊስኩም ሰብ ተእስሩ ተፍትሑ ኣለኹም፥ ዝብል ይርከቦ።

ብፍላይ ናብ ኣቶ ኣብረሃም ዝግበር ዘሎ ጻውዒታት ኣብ ለይታዊ ትልሂታትን ሳዕስዒታትን ንሰባት ምግፋዕን ምእሳርን ደው ኣብሎ፡መዓልትኻ ምስኣኸለ ኢድካ ክትፍደ ኢኻ፤  ዕጫኻ ከም ደቂ ሳዳም ሑሴን ኪኸውን ኢዩ፤ ምስ ኣቦኻ ንፍርዲ ክትቀርብ ኢኻ ዝብል ምንባሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

6ይ ከምቲ ዝረኣኹሞ ዶክተር ሓይለ ምሕጹን ናይ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ፈጻሚ ቦርድ ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ነቲ ሓበሬታ ምስ ለኣኽናልኩም፡ ነቲ ዜና ብዙሓት ሰባት ኣይኣመንዎን ነይሮም ፡ ምኽንያቱ ዶክተር ታደሰ ብኣማላድነት ኣቶ ሓጎስ፡ ወላ ካብ ስልጣነይ ይደስክል፡ ኣብ ቤትጽሕፈት ክመላለስ ይፈቐደለይ ኢሉ ሓቲቱስ ከምኡ ኪገብር ይኹን ግን ዝኾነ ወረቐት ከይፍርም ወይ ዝኾነ ውሳነ ክወስድ ከምዘይፍቀደሉ ተሓቢሩ ነይሩ። ዶክተር ታደሰ፡ ካብ ሰፈሩ ምልቃቑን ዝኣምነሉ መትከልን ዘይምትግባሩ ዘየሻቐሎስ፡ ህዝቢ ካብ ስልጣን ምእላዩ መታን ከይፈለጥ  ኣሻቒልዎስ፡ ኣብ ኦፊስ ክመላለስ ይፈቐደልይ ምባሉ ዘሕዝን ኢዩ። እንታይ ኢዮም ዝኾኑ ዘለዉ እዞም ሓለፍቲ፡ ቁሩብ ክብረት ነብሶምን ሃገሮምን ኣይስመዖምን ዲዩ ደቀይ?

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →