Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ህዝቢ ኤርትራ ምብትታን፤ ከምቲ ንባዕዳውያን ገዛእቲ ዝነበሮ፥ ንወዲ ሃገር ገዛኢ ውን ዘይከኣል ዕዮ ኢዩ።

By   /  November 1, 2017  /  Comments Off on ህዝቢ ኤርትራ ምብትታን፤ ከምቲ ንባዕዳውያን ገዛእቲ ዝነበሮ፥ ንወዲ ሃገር ገዛኢ ውን ዘይከኣል ዕዮ ኢዩ።

    Print       Email

ብሕጊ ዘይመጹን ኣብ ሕጊ ረጊኦም ዘይሰርሑን ስርዓታት ዓለም እቲ ዝገዝእዎ ዘለዉ ህዝቢ ዘይሕጋውነቶም ከምዘይፈቱ ውዒሉ ሓዲሩ ድማ ይኣክል ኢሉ ክለዓል ሙኻኑ ኣጸቢቖም ኢዮም ዝፈልጡ።

ስለዝኾነ ድማ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዕምሮም ተጊሆም ዝሰርሑላ ጉዳይ እታ ናይ ይእከል ዕለት ንኸይትመጽእ ኢዩ። እዛ ናይ ይእከል ዕለት መሰረታ ህዝቢ ብሓባር ምስዝለዓል ሙኻኑ ስለዝግንዘቡ ድማ ካብተን ነታ ዕለት ንኸይወልዳ ዘነጻጹሩለን ረቓሒታት ብቐዳምነት እትስራዕ ሓድነት ህዝቢ ኢያ።

ህዝቢ ኤርትራ ብኩሎም ገዛእቱ ዝረኣያ ተግባር ምብትታን ሓድነቱ ኢያ። መግዛእቲ ጣልያን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ኮይኑ መታን ከይገጥሞ ፕሮ ኢታልያ፥ ፕሮ እገለ፥ መኳንንቲ፥ ወዘተ እንዳበለ ህዝቢ ብደርቢ ብሃይማኖት ክበታትን ሃቂኑ። እንግሊዝ ብዝኸፍአ መልክዑ ክሳብ እቲ ብውጥን ቤቪን ስፎርዛ ዝበሃል ንኤርትራ ናብ ክልተ ዝገምዕ በታታኒ ተግባራቱ ንምትግባር ተደናዲኑ። ስርዓት ሃይለስላሰ ውን ብሃይማኖት ፥ ኣውራጃ፥ ብኣዚዩ ዝተራቐቐ መንገዲ  እቲ ዝደኸመ ሸነኹ ዝብሎ ነቓዕ ብምድላይ ንህዝቢ ክበታትኖ ነዊሕ ጽዒሩ።

ሎሚ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ብሓይሉ ንቅዋማዊ መሰል፥ ናይ ምምራጽን ምእላይን ድምጺ ዓቢሱ፤ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ካብተን ቀዳሞት ስግኣታቱ ጌሩ ካብ ዝወስዶን ዝሰርሓሉን ነዊሕ እዋን ሓሊፉ ኣሎ።

መላእ ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዘሎ ሓባራዊ ጭፍለቓ ብሓባር ርእዩ ብሓባር ንምእላዩ መታን ከይሰርሕ፥ ዝተፈላለዩ ዘናቑቱ ሜላታት ብምምሃዝ፤ እስላማይ ክስታናይ፡ ተዋህዶ፡ ካቶሊኽ፡ ሓማሴን ፡ኣከለጉዛይ፡ ገባር ተጋዳላይ፥ ዋርሳይ ይከኣሎ፥ ናይ ወጻኢ ናይ ዓዲ፤ ውፉያት ዘይውፉያት፥ ቦንድ ዘይቦንድ ወዘተ ብምባል ህዝቢ ነንሕድሕዱ ኣብ ምጥርጣርን ምትሕልላውን ከምዝኣቱ ጌሩ ጸኒሑ ኣሎ።

ነዚ ስግኣት እዚ ንምሕላው ድማ ገለን ብጸገሞም ገለን ብኻልእ ጉዳያቶም ጅሆ ዝተታሕዙ፤ ገለን ድማ ብጭው ዝበለ ስሰዐኦም ብምምራኽ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ብዝሖም ክትኣምኖ ዘጸግም ሃሱሳት ኣብ ጎደናታት፥ ትካላት መንግስቲ፥ ኣብያተ ክርስትያናት፥ መሳጊድ፥ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ማሕበረኮማት ዘርዩ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ።

ንኹሉ ግዜ ስለዘለዎ ግን ሎሚ እቲ ሰብ ብገርሁ ዝፈላልዮ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ዝፈጠሮ ነቓዓት ተዓቢሱ ኣሎ። ህዝቢ ቅድም ነቲ ህይወትናን ህይወት መጻእቲ ወለዶታትን ዘጽንት ዘሎ ናይ ሓባር ጸላኢናን ዓማጺናን ንእለ’ሞ ፍልልያት እንተልዩና ደሓር ተላዚብና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ልዕሊ ተንኮላትን ፍሕሶታትን ናይቲ ጉጅለ በሪኹ ኣሎ።

ክንድዝኾነ ኢዩ ድማ ሎሚ ኣብ መላእ ኤርትራ፤ ተጋዳላይ ሲቪል ህዝቢ፤ ዋርሳይ ይከኣሎ፥ ሽማግለታት ህጻናት ውን ከይተረፉ ዝዛረብዎን ዝህብዎን ርእይቶ ሓደ ኮይኑ ዘሎ። ሎሚ ኣብ ኣስመራን ካልእ ቦታታትን ህዝቢ ዓው ኢሉ እዚ መንግስቲ እዚ ዝእለየሉ መዓልቲ የምጸኣልና ኢሉ ኣብ ጸሎቱን መዓልታዊ ህይወቱን ክልምን ከሎ ኣብቲ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ባህጊ ማሙቑ ምህላዉ ተኣማሚኑ ኢዩ። እቲ ስርዓት እውን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክኣስር ዘይጸልእ እኳ እንተኾነ ወላ እንተደለየ ክገብሮ ስለዘይክእል፥ በብእብረ ክሳብ ኣብያተ ማእሰርቱ መሊኡ ዝፈስስ ክኣስር ንዝበዝሐ ህዝቢ ግን ስቕ ኢሉ ከይፈተወ ክሰምዖ ኣብ ዝግደደሉ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።

ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመሰለ ብሓድነቱ ንዘመናት ዝተፈተነ ህዝቢ ይኣክል ዝብለላ ባዕሉ ዝፈጥራ መዓልቲ  ስለዘላቶ ፍልልያቱ ኣወጊዱ ናብታ ይኣክል ዝብለላ ዕለት ኢዩ ዘቋምት ዘሎ። ዝተፈላለዩ ቅጽላት እንዳሃብካ ሕብረተሰብ ገማሚዕካ ከምዝደንን ምግባር ደጊም ተሰጊሩስ እነሆ ህዝቢ ኤርትራ  ‘ናይ ጽባሕ ንጽባሕ ብዘተ፤ ናይ ሎሚን ናይ ሓባርን ብቓልሲ’ ኢሉ ተበጊሱ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →