Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ወተሃደራት ግብጺ ኣብ ደሴት ሓራት ግዝያዊ መዓስከር መስሪቶም ምህላዎም ተረጋጊጹ

By   /  October 29, 2017  /  Comments Off on ወተሃደራት ግብጺ ኣብ ደሴት ሓራት ግዝያዊ መዓስከር መስሪቶም ምህላዎም ተረጋጊጹ

    Print       Email
ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት  ግብጺ  ናብ ደሴት ሓራት  ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዱ ኣትዮም ምህላዎም ተሓቢሩ።
እዞም 4 ማእከሎት ናይ ኩናት ጀላቡ ዝዓጠቑ ሰራዊት፡ ኣብ ደሴት ሓራት ብዕለት 5 ጥቅምቲ ወተሃደራዊ ታዕሊሞም ከምዝጀመሩ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ብሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ሎጆስቲክ ከም ዘወረደን ሓቢሮም።
እቶም ወተሃደራት ግብጺ ኣብ ደሴት ሓራት ግዝያዊ መዓስከር መስሪቶም ምህላዎም ተረጋጊጹ ምህላዉ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ሓራት ዝኾኑ ተወላዶ ብሄረ ዓፈር ካብቲ ከባቢ ክስጎጉ ከምእተገበረን እቲ ዜና ሓቢሩ።
ህዝቢ ሓራት መዓልታዊ ህይወቱ ብሰላም ከየካይድ ምስተከልከለ ቅሬትኡ ከስምዕ ስለዝጀመረ፡ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ንህዝቢ ንምትህድዳእ እቶም ግብጻውያን ንባሕርና ክሕልዉ ኢዮም መጺኦም፡  ናይ መግቢ ረድኤት እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ክዕድሉ ኪጅምሩ ኢዮም ዝብል መልሲ ከምዝሃብዎም ተሓቢሩ።
በብእዋኑ ኣብ ገማምግም ባሕሪ ኤርትራ ክኣትዉ ዝጸንሑ ውተሃደራት ግብጺ ኣብ ሓራትን ካልኦት ብርክት ዝበላ ደሴታትን መዓስከራቶም መስሪቶም ከምዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፡ ከም ተወሳኺ ናይቲ ውዕል ደረት ዘይብሉ  ናይ ዓሳ ምግፋፍ መሰል እውን ተዋሂብዎም ይትግብርዎ ምህላዎም ተፈሊጡ።
ምስ ዝምድናታት ወጻኢ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና፡ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኪመሓየሽ ሙኻኑ ሓቢሩ።
ኣብቲ ምስ ኣምባሳደራት ወጻኢ ሃገራት  ዝተገበረ ርክብ፡ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ርክብ እንዳተመሓየሸ ይኸይድ ምህላዉ፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ምምልካት ዶብ ኪግበር ኢዩ ዝብል እምነት ከምዘሎን ሓቢሩ።
ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብርዎ ከምዘለዉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዕብለላ ቻይና ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጲያን ጅቡትን ንምውዳን ኣብ ኤርትራ ህላወ ክህልዎ ወሲኑ ምህላዉ ይሕበር ኣሎ።ይኹን ግን ከም ወትሩ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከይሃበ ንወጻእተኛታትን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዋህዮታቱን ጥራይ ኢዩ እቲ ሓበሬታ ክህቦ መሪጹ ዘሎ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ኢማራት ዝተገበረ ውዕላትን ካብኡ ዝተረኸበ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር እቶቱን ብዘይካ ኣዚዮም ምስቲ ገንዘብን ምስግጋርን ዝተኣሳሰሩ ሰባት እቶም ላዕለዎት ዝበሃሉ ሓለፍቲ እውን ሓበሬታ ከምዘይተዋህቦም ይፍለጥ።
ብዘይካ እዚ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ኢራን ጽልዋ ንኸየስፋሕፍሕ ኣብቲ ከባቢ ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ከካይድ ሙኻኑ ኪሕበር ጸኒሑ ኣሎ።
    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →