Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዓዲ ሓሎ ተመዲቦም ዝጸንሑ ኣባላት 29 ዙርያ ንኡስ ናዕቢ ስለዘካየዶ ናብ ኣፍዓበትን ቃሩራን ተወዚዖም። 

By   /  October 9, 2017  /  Comments Off on ኣብ ዓዲ ሓሎ ተመዲቦም ዝጸንሑ ኣባላት 29 ዙርያ ንኡስ ናዕቢ ስለዘካየዶ ናብ ኣፍዓበትን ቃሩራን ተወዚዖም። 

    Print       Email
ቅድሚ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ናብ ዓዲሓሎ ዝተመደቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት 29 ዙርያ፡ ኣብ ቦተኦም ንኡስ ምንዕዓብ ኣካይዶም። እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዓዲሓሎ ካብ እንመጽእ ልዕሊ ዓመት ኣሕሊፍና ይኹን ግን ብዘይዝኾነ ስራሕ ንልዕሊ ዓመት ቀንፈዘው ኢልና ኢሎም ኢዮም ነቲ  ናዕቢ ኣልዒሎም።
እቶም ኣባላት 29 ዙርያ ኣብ ድሮ መስቀል ናይ ባዕሎም ኣኼባ ብምጽዋዕ ብኢደዋኒኖም ነናብ ስድረኦም ኪኸዱ ተሰማሚዖም። ንሶም ኣብ ኣኼበኦም እቲ ስጉምቲ ሓባራዊን ስሙርን መታን ኪኸውን ወላሓደ ሰብ ካብመንገኦም  ኣብ ዓዲሃሎ ከይተርፍ ብዝገበርዎ ስምምዕ መሰረት ኩሎም ነናብ ስደረኦም ብምኻድ በዓል መስቀል ኣሕሊፎም ናብ ዓዲሓሎ ከምዝተመለሱ ምንጭታትና ካብ ዓዲ ሃሎ ሓቢሮም።
እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦተኦም ኣብ ዝተመለሱሉ እዋን ብሓለፍቶም ኣኼባ ብምጽዋዕ እቲ ዝገበርዎ ስጉምቲ ዘሕትቶም ሙኻኑ እኳ እንተተገልጸሎም፤ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብወገኖም ናብ ዓዲሓሎ ካብዝመጹ ዓመትን 3 ኣዋራሕን ኣሕሊፎም እኳ እንተለዉ ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ቀንፈዘው ክብሉ ምውዓሎም ዕላማ ምምዳቦም ክርደኦም ከምዘይከአለ ብሓባራዊ ድምጺ ኣፍሊጦም።
እቲ ሓላፊ  ንስኹም ወተሃደራት ስለዝኾንኩም ኣብ ዝተመደብኩምሉ ስፍራ ተማእዚዝኩም ኮፍ ክትብሉ ይግባእ፡ ኣብዚ ኣብ ዓዲሃሎ ዝመጻኹሙሉ ምኽንያት ድማ ክብርታት ስራሕ ንምርዳእን ስልጠና ንምውሳድን ኢዩ ክብሉ ከፈራርህዎም ከምዝፈተኑ ዝገለጹ ምንጭታት፡ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ስራሕ እንተዝህሉ ሓደ ነገር ኢዩ ብዘይዝኾነ ዕላማ ዕድመናን ግዜናን ምብኻን ግን ቅቡል ኣይኮነን ክብሉ ብትሪ ከምዝመለሱ ሓቢሮም።  ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ ካብ ብዘይስራሕ ዲጋ ዓዲሃሎ ከተማዕዱ ምውዓል ስድራቤትካ ምርኣይ ኢዩ ዝያዳ ክብርታት ምሕላው ዝበሃል ክብል ድሕሪ ምግላጹ፡ እቲ ነቲ ኣኼባ ዘካየደ ኣዛዚ ብቁጠዐ ከምዝመለሰሉ ተሓቢሩ።
ብድሕሪ እዚ ኩነታት ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣኼባ ከምዘካየደሎም ኣብቲ ምስኡ ዝተኻየደ ኣኼባ እውን ከይተረፈ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃንኦም ከምዘይቀየሩ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብተመሳሳሊ መንገዲ ብድፍረት ክመልሱሉ ኣብ ዝጀመሩ እዋን ኣኼባ ረጊጹ ብምውጻእ ብቐጥታ ናብ መካይኑ ብምኻድ ንኣስመራ ከምዘምረሐ ሓቢሮም።
ድሕር ቁሩብ እዋን ነቲ በዓል ግዜ ኮይኑ ዘሎ ብቴድሮስ ዓዲሃሎ ተባሂሉ ዝፍለጥ  ሰብ ጸዊዑ ናብ ብሪጋደር ጀነራል ወዲ መምህር  መልእኽቲ ከምዝለኣኸ ትሕዝቶ ናይቲ መምርሒ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም መንእሰያት ስጉምቲ ኪውሰድ ዝእዝዝ ማሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
እቲ ናብ ወዲመምህር ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ንኹሎም ኣብ ዓዲሃሎ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት መበል 29 ዙርያ ኣኽቢቦም ናብ ቃሩራን ዓሰብን ኪለኣኹ ከምዘለዎም ዝሕብር ኢዩ። በቲ ትእዛዝ መሰረት እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተገፊፎም ካብ ኣፍዓበት ክሳብ ቃሩራ ኣብ ዘሎ ጎላጉል ተላኢኾም ምህላዎም ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብዚ ቅንያት እዚ ናብ ቃሩራን ዓሰብን ምልኣኽ ከም መርኣያ መቕጽዒ ኮይኑ ተታሒዙ ምህላዉ ተሓቢሩ።
እቶም ኣባላት 29 ዙርያ መብዛሕተኦም ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድመኦም ኮይኖም ብድፍረቶምን ናይ ብድሆ ባህርያቶምን ዝተለለዩ ኮይኖም ኣለዉ። ስድራቤት ናይዞም ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝነበሩ መንእሰያት ደቆም ናበይ ከምዝተላእኩ ስለዘይፈለጡ ተሻቒሎም ምህላዎም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ እቶም መንእሰያት ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ ተስፋ ዝንበረሎም ሙኻኑም ሓቢሮም።
ቅድሚ ሕጂ 26 ዙርያ ኣገልግሎት ሃገራውነቶም ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዙርያታት ኣይኮኑን ዝብል ትእዛዝ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ምስተመሓላለፈ ኣብ ሕዳይ ዝተባህለ ስንጭሮታት ሳሕል ንኣመት ውሰድዎም ዝብል ትእዛዝ ስለዝተመሓላለፈ 26 ዙርያ ኣብ መንጎ ኣፍዓበትን ናቕፋን ብዘይስራሕ ንዓመት ከምዝተደርበዩ ዝዝክረር ኢዩ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →