Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሰንኪ ዋሕዲ ቀረብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈለላዩ ከባቢታት ህዝቢ ብጥምየት ይሳቐ ምህላዉ ተሓቢሩ

By   /  October 23, 2017  /  Comments Off on ብሰንኪ ዋሕዲ ቀረብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈለላዩ ከባቢታት ህዝቢ ብጥምየት ይሳቐ ምህላዉ ተሓቢሩ

    Print       Email
ብሰንኪ ዋሕዲ ቀረብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈለላዩ ከባቢታት ህዝቢ ብጥምየት ይሳቐ ምህላዉ ተሓቢሩ። ዜጋታት ብፍላይ ድማ እቶም ናይ መንግስቲ ደሞዝ ዝጽበዩ ደሞዝተናታት ዝወሃቦም መሃያ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ከሰጋግረኦም ስለዘይክእላ፡ ብዘይናይ ደገ ሓገዝ ምንባር ኣጸጊምዎም ምህላዉ ሓቢሮም።
ሓደ ኣብ መጽናዕትን ዕብየት ናብራን ዝሰርሕ ሓላፊ ንምንጭታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጥሜት ከምዝነብር፡ ይትረፍ ዝተመጣጠነ መግቢ ብመሰረቱ ዝብላዕ ነገር ከምዘይብሉ ከምዘረጋገጹ ሓቢሩ።
ሎሚ ኣብ ከተማን ገጠራትን ዘሎ ህዝቢ ብማዕረ ከፊእዎ ምህላዉ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፡ ዳርጋ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ወግዓዊን ዘይወግዓውን ምጽወታ ከምዝነብር ሓቢሮም።
መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ብሰንኪ ዘእተዎ ሕሰም ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ምጥልላም፡ ኣብ ክርክራት  ዕዳን ልቓሕን ተጸሚዶም ናብ ቤት ፍርዲ ይውዕሉ ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ምንጭታት መንግስቲ ኤርትራ ሕማቕ ዘበን ኣተኣታትዩ ዘመን ኣካሒዳ ከምዝፈጠረ ገሊጾም።
ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣዚዮም ውሑዳት ብልሽዋት ከምኡ እውን ናይቀረባ ስድራቤቶም እንተዘይኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ሰለስተ ግዜ ክበልዕን ንደቁ ዘድልዮም መግብን ክዳውንትን ኪኸድን ይክእል ከምዘየሎ ዝሃበሩ ምንጭታት ኣብ ወርሒ መስከረምን ጥቅምቲን ናይ ዶላር ሸርፊ ጎዲሉ ህዝቢ እቲ ካብ ወጻኢ ዝለኣከሉ ገንዘብ ምእካል ስኢንዎ ምህላዉ ሓቢሮም።
ምስ ሕሰምን ጥሜትን ብዝተኣሳሰር ኣብ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምቅትታልን ምስዋርን ሰባት ይረአ ምህላዉ ተሓቢሩ። ከም መርኣያ ናይዚ ምቅትታል ብ07 ጥቅምቲ 2017  ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስትያን እንዳ ቆርቆስ ብድሕሪ ቤት ትምህርቲ ልምዓት ናብ ቀዳም ዘወገሐ ለይቲ ሓደ ዛጊት መንነቱ ዘይተፈለጠ ዜጋ ሞይቱ ከም ተረኸበ ተፈሊጡ።
 እዚ ኣካላቱ ብምሉኡ ብደም ተሸፊኑ ዝተረኸበ ሰብ፡  ኩሉ ኣካላቱ ናይ ማህረምቲ በሰላታት ከም ዝነበሮ ተፈሊጡ ። እቲ ቅትለት ዝኾነ ናይ ስርቂ ነገር ከም ዘይተራእዮን ምስኡ ዝነበረ ገንዘብ ይኹን ንብረት ከይተተንከፈ ምስ መዋቲ ከም ዝጸንሐን ተፈሊጡ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ  ቀታሊኦም ዘይተፈለጠ ሰባት ብብዝሒ ኣብ ዞባ ማእከል ይርከቡ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ምጭታት ክፍሊ ገበን መርመራ ነዚ ክስተታት መትሓዚ ከም ዝሰኣነሉን ተፈሊጡ።
ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኮለነል መልኣከ ወዲ ፊተውራሪን፡ ጀነራል ፍሊጶስን ዝቐተልዎ መሓመድ ሓጎስ ኦሞ ዝተባህለ ዜጋ ምንባሩ ይዝከር።
ብኽልእ ወገን እቲ ስርዓት ንሓለፍቲ ምምሕዳራትን ሰራዊትን ኣብ ብልሽውናን ውልቃዊ ረብሓን ንኽጽመዱ ኮነ ኢሎም ባይታ የጣጠሓሎም  ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ሓለፍቲ ኣብ ውልቃዊ ረብሓን ነንሕድሕድካ ምውድዳርን ተጸሚዶም ምህላዉ ይሕበር።
እቶም ሓለፍቲ ተወዲቦም ኣንጻር እቲ ስርዓት ንኸይለዓሉ ኮነ ኢሉ ኩስቶ ኣንጻርካ ኢዩ፡ ኣውራጃ እከለ ከምዚ ይሓስቡልካ ኣለዉ ብዝብል ሙጡቓስ ብመርበባቱ ጌሩ ኣብ መንገኦም  ሓለፍቲ ከቢድ ግጭት ከምዝኣቱ ይገብር ምህላዉ ተሓቢሩ።
ብኻልእ ወገን ኣብ ተሰነይን ኦምሓጀርን ዝርከቡ ነጋዶ ገንዘቦም ንምርሳይ ብምዕላም  ካብ ኢትዮጲያ ዝተበገሰ ትምዩን ናቕፋ ሒዞም ጸኒሖም ብዝብል ጠቐነ ብርክት ዝበሉ ነጋዶ ኣሲሩ ምህላዉ ተሓቢሩ። ነዚ ናይ ምእሳር ስጉምታት ንምውሳድ ክሕግዞ መታን ኣቐዲሙ ቅድሚ ሰሙን  ብመንገዲ መርበባት 03 ኣቢሉ ኣብ ዶባት ብርክት ዝበለ ትምዩን ናቕፋ ተዘርጊሑ ኣሎ ዝብል ወረ ንኣቀባበልቲ ኣቐቢሉ ምንባሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
ትምዩን ናቕፋ መንግስቲ ባዕሉ ዝዝርገሖ ዘሎ ኢዩ ዝብል ናይ ብዙሓት እምነት ከምዘሎ ዝገለጹ ምንጭታት ሬዮ መድረኽ ብፍላይ ኣብ ከረንን ተሰነይን ብመንገዲ 09 ብርክት ዝበለ ትምዩን 100 ናቕፋ ተዘርጊሑ ምህላዎ ተሓቢሩ።
ብኻልእ ወገን ኣብ ወርሓት መስከረምን ጥቅምቲን ብበዓልቲ ቤቱ  ንኣቶ ሓጎስ ገብርህይወትን  ባልቲ ቤቱ ጀነራል ፍሊጶስን ዝግበር ዶላር ናይ ምእካብ ስረሓት ገኒኑ ምህላዉ ተሓቢሩ።
    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →