Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት  ንተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጲያ ኣኼባ ብምክያድ፡ ኤርትራ ብሰንኮም ኣብ እገዳ ምብጻሓ ይኹን ግን እተን ውድባት ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ  ስራሕ ከዘይገበሩ ገሊጹሎም።

By   /  October 9, 2017  /  Comments Off on ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት  ንተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጲያ ኣኼባ ብምክያድ፡ ኤርትራ ብሰንኮም ኣብ እገዳ ምብጻሓ ይኹን ግን እተን ውድባት ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ  ስራሕ ከዘይገበሩ ገሊጹሎም።

    Print       Email
ኣብቲ ብዕለት 29 መስከረም ጀሚሩ ንኽልተ መዓልቲ ኣብ ዓላ ብሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ዝተኻየደ ናይ ተቓወምቲ ውድባት ኣኼባ ምርጫ ሓደስቲ መሪሕነትን ምድልዳል ሞራል ተቓወምቲ ውድባትን ዘጠቓለለ ኢዩ ነይሩ።
እቶም ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ነቶም ውድባት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ፡ ኤርትራ ብሰንኪ ምንቅስቓስ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጲያ ምሕብሓባ ክሳብ እገዳ ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ክትስከም ከምእተገደደት ድሕሪ ምሕባር፡ ብመንጽር እዚ ናብ ኤርትራ ዘጋጠመ ከቢዽ ዋጋ ክምዘን ከሎ ካብ ተቓወምቲ ውድባት ዝረኸበቶ ዝኾነ ዝረብሕ ጥቕሚ ከምዘየሎ ገሊጾም።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ተቓወምቲ ውድባት ብፍልልያትን ውድቀት ሞራልን ተገማሚዖም ናብ ሱዳንን ኢትዮጲያን ምብትታኑኖም ኣዚዩ ዘሻቕል ጉዳይ ሙኻኑ ዝገለጹ እቶም ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት፡ እተን ውድባት ሓድሽ ኣወዳድባ ጌረን ለውጢ እንተዘየምጺአን መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ስትራተጂ ዳግማይ ክሓስበሉ ሙኻኑ ሓቢሮም።
ብወገን ተቓወምቲ ውድባት ተወሳኺ ናይ ሕርሻ መሬትን ባጀትን ዝምልከት ሕቶ ከምዘቕረቡ፡ ይኹን ግን እቶም ነቲ ኣኼባ ዘካየዱ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣብዚ እዋን እዚ ዝውሰኽ ባጀት ይኹን ዝወሃብ ናይ ሕርሻ መሬት ከምዘየሎ ከምዝሓበርዎም እቶም ምንጭታት ገሊጾም።
እቲ ኣብ ዓላ ዝተኻየደ ኣኼባ ዘይከም ቅድሚ ሕጂ ናይ ዜና ልኡኻት ከምዘይሳተፍዎ ከምዝተገበረ፡ ኩሎም ተሳተፍቲ ሞባይላቶም ኣረኪቦም ክኣትዉን እቲ ኣኼባ ብዝለዓለ ምስጢር ክተሓዝ ከምዝተሓበሩን እቶም ምንጭታት ወሲኽም ገሊጾም።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →