Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ብወግዓዊ መንገዲ ስግረዶብ ከምዘካይድ ዘረጋግጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ተረኺቡ። 

By   /  October 5, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ብወግዓዊ መንገዲ ስግረዶብ ከምዘካይድ ዘረጋግጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ተረኺቡ። 

    Print       Email
ብዕለት 17 መስከረም ዋንነተን ናይ እዚ ምዕራብን ምክትታል ዶባትን ዝኾና መካይን 21 ስግረዶብ ዝኸዱ መንእሰያት ሒዘን ኣብ ከባቢታት ሃይኮታን ፊስኮን ተታሒዘን። እተን ብኣባላት ስለያ እዚ ምዕራብን ምክትታል ዶባትን ተሰኒየን ንመንእሰያት ዶብ ዘስግራ ዝነበራ መካይን ምስ ኣስገርተን ብክፍለሰራዊት 18 ኢየን ተታሒዘን።
ኣባላት ክፍለሰራዊት 18 ኣብ ከባቢ ኣለቡ፣ሃይኮታን ፊስኮን  ኣትዩ ዘሎ ሕማም ኮለራ ንምጽናዕ ተዋፊሮሙሉ ኣብዝነበሩ እዋን ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ በብእዋኑ ንምስጋር ዝተዳለዉ መንእሰያት ተኣኪቦም ረኺቦሞም።
ክፍለ ሰራዊት 18 ከምዚ ዓይነት ተግባራት ብመንግስቲ ይካየድ ኢሎም ስለዘይሓሰቡ ነቶም ኣስገርቲን መካይኖምን እኳ እንተኣሰርዎም ኣብ ዘየእትወኩም ጉዳያት ኣይትእተዉ ብቕጽበት ፍትሕዎም ዝብል ትእዛዝ ካብ ኣስመራ ከምዝመጾም ተፈሊጡ።
እቶም ኣብ 3 መካይን ዝነበሩ 21 መንእሰያት ነብሲ ወከፎም 8 ሽሕ ዶላር ከምዝኸፈሉን ንሓጺር እዋን ኣብ ከባቢ ዓዲ ቐሺ ተኣሲሮም ምንባሮምን  እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ምስግጋር ደቂ ሰባት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ምንጪ ኣታዊ ዶላር ርእዮም ብወግዒ ይሰርሑሉ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዞም ሰባት ኣጋጣሚ ክተሓዙ ዝኸኣሉ ክፍለ ሰራዊት 18 ንሕማም ኮለራ ዝምልከት ዳህሳስ ትገብር ስለዝነበረት ኢዩ፡
ሓላፊ 3ይ ቦጦሎኒ ክፍለሰራዊት 18 ብመንግስቲ ዝተላእኩ ኣሰጋገርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ስለዘእተወ ቀጻሊ ምፍርራህን ናይ ምእሳር ስጉምቲ ታህዲዳትን ይመጾ ከምዘሎ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ፡ እቶም ኣሰጋገርቲ ማለት ኣባላት ስለያ ምዕራብ ነቶም ስግረ ዶብ ዝኸዱ መንእሰያት ብመኪና ናይ ብሪጋደር ጀነራል ተኸ ለ ማንጁስ ብቐጥታ ካብ ኣስመራ ናብ ሃይኮታ ብሓንቲ መዓልቲ ከምዘብጽሕዎም ተፈሊጡ።
ኣብታ ዕለት ጥራይ እዚ ምዕራብ ካብቶም 21 መንእሰያት 168000  ዶላር (ሚእቲን ሱሳን ሸሞንተን ሽሕ ዶላር ) ከምዝወሰዱ 3ይ ቦጦሊኒ ክፍለሰራዊት 18 ብዝገበሮ ምጽራይ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። 
 
 ካብ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ናብ ራሻይዳ ተሸይጡ ዝነበረ እሞ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ካርቱም ዝኣተወ መንእሰይ ንኣባላት ሬድዮ መረኽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብቐጥታ ምስ ወከልቲ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ብዝገበሮ ስምምዕ ካብ ኣስመራ 8 ሽሕ ዶላር ከፊሉ ብናይ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ፍልይቲ መኪና ብቐጥታ ናብ ባረንቱ  ከምዝኣተወ ሓቢሩ። ኣብ ባርንቱ ናይ ክፍሊት ምዝገባን ናይ ስድራቤቱ መዝገባን ድሕሪ ምግባር ብቐጥታ ናብ ከሰላ ብምእታው ናብ ኣባላት ራሻይዳ ከምዝሸጥዎ ኣብ ክንዲ እቲ ዝተሰማመዓሉ 8 ሽሕ ድማ 15 ሽሕ ዶላር ከምዘኽፈልዎ ሓቢሩ። 
 
ናይ ተኽለ ማንጁስ ኣሰጋገርቲ ካብ ሓደ ሰብ 8 ሽሕ ዶላር ብምውሳድ ኣብ ክንዲ ናብ ከሰላ ዘእትዉዎም ኣብዚ እዋን መሊሶም ናብ ራሻይዳ ይሸጥዎም ምህላዉ እቲ መንእሰይ ሓቢሩ። 
ብምክትታል እዚ ምዕራብ ኣብ ከሰላ ኣብ ከባቢ መረባዓት ኣብ 550 ትርብዒት ሜትሮ በዓል 3 ደርቢ ዓቢ ህንጻ ይስራሕ ምህላዉ ኣብ ዝሓለፉ ዜናታትና ተሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ብምክትታል ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ዝስራሕ ዘሎ ህንጻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀዳማይ ደርቢ በጺሑ ምህላዉ ተረጋጊጹ። እቲ ዝህነጽ ዘሎ ዓቢ ገዛ ካብ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ክልተ ኢንጂነራት ማለት ኢንጂነር ምስግና ኪዳነን፣ ኢንጅ ትርሓስ ኤፍሪምን ፣ሰሙናዊ ክትትል ይገብርሉ ከም ዘለዉን ተሓቢሩ።
እቲ ህንጻ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝግበር ንጥፈታት ንምውህሃድ ዝሰርሕ ቤትጽሕፈት ኪኸውን ሙኻኑ ተባሂሉ ከምዝግመት ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፤ ኣብ ምክትታል ዶብ ካብ ዝነጥፋ ዝነበራ ክልተ ኣይ ሱዙ ዝዓይነተን ማካይን ኣብቲ ግላዊ ስራሕ ይነጥፋ ከም ዘለዋ ገሊጾም። እተን ክልተ መካይን ታርጋ ኣውሪደን ኣብ ዝንቀሳቀሳሉ ዝነበራ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ጸጥታ ኣትየን እኳ ተነበራ፤ ድሕሪ ሰሙን ጊዝያዊ ታርጋ ተዋሂብወን ኣብ ሰራሕ ይነጥፋ ምህላወን ተገሊጹ።

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃዲኡ ዝነበረ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዛይዱ ምህላዉ  ናይዚ ምኽንያት ድማ ሓላፊ ናይቶም ሰባት ዘሰጋግሩ ራሻይዳ ኣብ ዓዲ ሃሎ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምርኻቡ ምስግጋር ሰባት ኪቕጽል ትእዛዝ ከምዝተዋህበ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተኣሳሲሩ ሃዲኡ ዝነበረ ንግዲ ደቂሰብ ብሰፊሕ መልክዑ ኪቕጽል ሙኻኑ ይግመት።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →