Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሕማቕ ዘበን ካብታ ትገብረካ እታ ትሓድገልካ!

By   /  October 3, 2017  /  Comments Off on ሕማቕ ዘበን ካብታ ትገብረካ እታ ትሓድገልካ!

    Print       Email

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ዝቐረበት ሓንቲ ሕጻን ‘’ ባባ ኢሳያስ ንክሊንተን፡ ደሓር ቡሽ ደሓር ኦባማ፡ ደሓር ንትራምፕ  በብሓደ ቀያይርዎም’’ ዝብል ናይ ቆልዑት ላዛ ብዘለዎ ኮልታፍ ቃነኣ ግጥሚ ዝመስል ኣቕሪባ ነይራ።

ቅንይ ኢሉ ውን ሓንቲ ኣብ ስዊዘርላንድ እትርከብ ኣባል ናይቲ PFDJ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ‘ምንቅስቓስ’ ብመንጽር ናይቲ ምስ ሓንቲ ነጣፊት ኣብ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ድምጺ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበረቶ ቃለመሕትት፡ ብዛዕባዚ ኤርትራ ትኽሰሰሉ ዘላ ግፍዕታትን ስቅያትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መልስኺ እንታዩ ንእትብል ቀዳመይቲ ሕቶ ልዕሊ 10 ደቒቕ ዝኸውን ምስቲ ሕቶ በቲ ዝረሓቀ መዐቀኒ ውን ዘይተኣሳሰር ካብ 1950ታት ዝጅምር ጽንጽዋይ ነጊራ ነይራ። (ብዓቕማ ማለትዩ)

ገለ ኣዋርሕ ይገብር ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሓደ ናይ ኬንያ ተለቪዥን ቀሪቡ ዘርኣዮ፡ ዕሸልነት፡ ስድነት፥ ሕጽረት ሞያዊ ስነምግባርን፡ ዲፕሎማስያዊ ብቕዓትን ካልእ ዝዝከር ነጥቢ ኢዩ።

ሰለስቲኦም ወለዶ ማለት፡ እታ ህጻን፥ እታ መንእሰይ፥ እቲ ዳርጋ ሽማግለ ክበሃል ዝከኣል ኣምባሳደር ዝበልዎን ዘርኣይዎን ባህርያት ሓደ ዘሰክፍ ነገር ይሕብር። ነውሪ ከም ንቡር ይውሰድ ከይህሉሞ ኣብ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ከይስርት።

ነታ የዋህ ሕጻን ባባ ኢሳያስ ነቶም 5 ፕረዚደንታት ብብሓደ ዝቐየሮም ልዕልና ሕጊ ረጊጹ ከምኦም ኣብ 4 ወይ ተነውሐ 8 ዓመት ክቕይሮ ዝግባእ ቅዋም ቀቲሉ ይገብሮ ምህላዉ ኣይፈለጠትን።

ስለዚ ንዓኣ እዚ ነውሪዚ ልሙድን ዘነይትን እንዳመሰላ ዝዓበየትሉን ዝተቐበለቶን ንቡር ባህሊ ኢዩ። ነዓኣ እቲ ዘይንቡርን ዘይትፈልጦን ብምርጫ ስልጣንካ ምልቃቕ ኢዩ። ስለዚዩ ድማ ሓደገኛን ዘተሓሳስብን ዝኸውን፡ ምኽንያቱ ሕማቕ ዘበን ካብታ ትገብረካ እታ ትሓድገልካ ከምዝበሃል፡ እዚ ነውሪዚ ከም ባህሊ ቅቡል ጌሩ ዝወስዶ፡ ምርጫን ቅዋምን ከም ኣምር ዘይፈልጥ ወለዶ ጽባሕ ንግሆ እቲ ስርዓት ናብቲ ዘይተርፎ ዕርብርቡ ምስከደውን ስራሕ ዘድልዮ ዕማም ሙኻኑ ዘተንብህዩ።

እታ ኣባል YPFDJ እውን ኣብ ኤርትራ መንእሰያት ብዘስካሕክሕ ግፍዕታት ይቕጥቀጡ ኣለዉ፡ ንዓኺ ዝመስላ ኣብ ዓዲ ዝቕመጣ ኣሓትኪ ይጋሰሳ ኣለዋ፡ ብዛዕባዚ እንታይ ትብሊ ተባሂላ ምስተሓተተት ዝመለሰቶ መልሲ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኣብ ወለዶ ይሰርጽ ከይህሉ ዘሰክፍ ባህሊዩ ወልደፍደፍ ዘንጸባርቕ ኢዩ።

እታ ናይ YPFDJ ወይዘሪት ኤርትራ ንዓለም ሙሉእ ዘቕንእ ፍሉይ መራሒን ገስጋስን ስለእተመዝግብ ዘላ ኩሎም ዓበይቲ ሃገራት እንተላይ ሕቡራት ሃገራት ቀኒኡምላ ዝብልዎ ዘለዉ’ዩ ዝብል መልሳ እቶም ዓበይቲ ክብልዎ ዝሰምዐቶ ኢዩ።

መልሲ ናይታ መንእሰይ፡ ውጽኢት ናይቲ ሰዓት ክንደይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ምስተሓተተ ሰዓት ኣበይ ከም እተማህዘት፡ ስለምንታይ ከምዝተማህዘት፡ እንታዩ ጥቕማ፡ ብመለክዒ ፖሊሲ ርእስኻ ምኽኣል መንግስቲ ኤርትራ  እዚ ሎሚ ዘሎ ሰዓታት ሰዓታት ኢልካ ክእመነሉ ዘይግባእ ኢሉዩ ዝኣምን ወዘተ እንዳበለ ዝምልስ ባህሊ ህውተታ ሰበስልጣን ህግደፍ ኢዩ። ከምዘለዎ ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ይሰግር ምህላዉ ስለዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰቡን ባህሉን ሓደገኛ ሙኻኑ ድማ ዘዘኻኽርዩ።

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ዘርኣዮ ባህርያት ውን ኣካል ናይዚ እቲ ስርዓት ንመጻኢ ይገድፎ ዘሎ ሕማቕ ኣብነትን ምሽርሻር ውርዙይ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ’ዩ።

ኣብቲ ስርዓት ምጽራፍ፡ ምዝላፍ፡ ናይ በጋሚንዶ ዘረባ ምዝውታር ብዛዕባ ጡጥ እንዳተሓተትካ ብዛዕባ ፈሓም ምምላስ፡ ናይ ጽርግያ ዘረባ ኣብ ኣኼባታት ምዝውታር ከም ልሙድ ተወሲዱስ ከስፋሕፍሕ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ሎሚ መንፈዓት ክንደይ ሰባት ጸሪፍካን ዘሊፍካን ውዒልካ ብዝግምግም መዐቀኒ ዝውሰን ኮይኑ ምህላዉ እንዳተነጸረ ኪመጽእ ጸኒሑ ኣሎ።

ስርዓታት ብፍላይ ድማ ዓመጽቲ ስርዓታት ብሃንደበት እሞ ድማ ብኣዚዩ ቅልጡፍ ፍጥነት ምዕራቦም ዘይተርፍ ኢዩ። የግዳስ እቲ ዘተኣታትዉዎ ባህላዊ ውርደት፥ ዝቡርቁቕዎ ናይ ሕብረተሰብ ክብርታት ብኸምኡ ቅልጠፈ አይሕከኽ ንነዊሕ እዋን ዝፈንሕ ሓደገኛ ሓድጊ ኢዩ።

ከምቲ ዝተጠቐሰ እቲ ጉጅለ ውዒሉ ሓዲሩ ምኻዱ ዘይተርፍ እኳ እንተኾነ፡ ብሰንኪቲ ጉጅለ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ዓለም እትፍለጠሉ ዘላ ዘነውር ባህርያትን ተግባራትን ግን ንህዝቢ ኤርትራን ምስሉን ንነዊሕ እዋን ከይጎድኡ ዝኾነ ቀልቢ ዘለዎ ሰብ ዝሻቐለሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →