Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

50 ዝኾኑ ሃብታማት ኤርትራውያን ኣብ ዱባይ ንሓድነትን ሞያዊ ጥርናፈን ዝዝቲ ኣኼባ ኣካይዶም።

By   /  September 14, 2017  /  Comments Off on 50 ዝኾኑ ሃብታማት ኤርትራውያን ኣብ ዱባይ ንሓድነትን ሞያዊ ጥርናፈን ዝዝቲ ኣኼባ ኣካይዶም።

    Print       Email

50 ዝኾኑ ኣውፈርቲ: ነጋዶን: ወነንቲ ንግዳዊ ትካላትን ዝርከብዎም  ሰብ ጸጋ ርእሰማል፡ ኣብ ዱበይ ብናቶም ተበግሶ ዝተወደበ ኣኼባ ኣካይዶም። እቶም ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ‘ልክዕ ኢዩ ሃብቲ ጌርና ኣሎና፡ ርእሰማል እውን ኣኻዕቢትና ኣሎና ፤የግዳስ ጥርናፈ ፤ ሞያዊ ምትሕግጋዝ ፤ ከምኡ ውን ባህሊ ኣንተርፕረነርነት ምኹስኳስን ምምዕባልን ይሓተና ክብሉ ዘትዮም።

እቶም ኤርትራውያን ኣብቲ ኣኼባ ሃገራውነቶምን ፍቕሪ ሃገሮምን ዘንጸባርቕ ዘተ ከምዘካየዱ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት እቶም ዜጋታት ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ክሰርሑ ዘይምኽኣሎም ዘጋጥሞም ንግዳዊ ድሩትነት ከምኡ እውን ብሰንኪ ኤርትራውነቶም ኣብ ዓለማውያን ባንክታት ኣብ ልዕሊኦም ዘጋጥም ኣሉታዊ ኣተሓሕዛ ብዝምልከት፡  ንዘለዎም ሽግራት ብጭብጥታት ኣሰንዮም ዘትዮም።

ኤርትራውያን ሃብታማት ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ ኡጋንዳ፡ ሱዳን፡ምዕራብ ኣፍሪቃ፡ ኢማራት፡ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዜጋታት ናይ ኣብ ትሕቲ ኣብ ትሕቲ እገዳ እትርከብ ሃገር ብሙኻኖም ጥራይ ዝግባእ ኣሳልጦን ኣገልግሎትን ኣይረኽቡን ኣለዉ። ሓደ ካብ ሳዕቤናት ናይቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተጻዒኑ ዘሎ እገዳ  ድማ ነቲ ብሰላም ከውፍርን ክነብርን ዝፍትን ንጹህ ዜጋ ጉድኣት ዘውርድ ሙኻኑ ኢዩ።

እቶም ዜጋታት ኣብ ሕድሕዶም ሓድነታዊ ጥምረት ክህልዎም ከምዝግባእ ድሕሪ ምዝኽኻር፡ ምቅንናእ ምጥቕቓዕ ተሪፉ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ኪዓዝዝ ከምዝግባእ ተሰማሚዖም። ሓደ ሓደ እዋን ዝረአ ብሃይማኖትን ኣውራጃን ምፍልላይ ክውገድ ከምዝግበኦ ዘዘኻኸሩ እቶም ዜጋታት፡ ከም ሰብ ጸጋን ርእሰማልን ነቲ ተዋፊሮምሉ ዘለዉ ሞያ ዘአንግድ ባህሊ ከማዕብሉሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ዘትዮም።

እቶም ዜጋታት መብዛሕተኦም ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲን ምውሓስ ሉዓላውነትን ዜግነታዊ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኮይኖም፡ ወፍርታቶምን ርእሰማሎምን ኣብ ሃገሮም ከውፍርዎ ዘይምኽኣሎም ዘሕዝኖም ግዱሳት ኢዮም።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →