Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

2ይ ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (2)

By   /  September 7, 2017  /  Comments Off on 2ይ ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (2)

    Print       Email

ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ

ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ንአነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገምገምናሉ እዋን፡ ተራ ሬድዮ መድረኽ ዕዙዝ ሙኻኑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ዘርዚርና ምንባርና ብምሕባር ዘለና ምጋም ኣቕሪብና ነይርና። ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ትሕዝቶ፡ ኣብዚ ዝቕጽል 2ይ ክፋል ጽሑፍና፡ ኣብ ርክባትና ዝተላዕለን ዝቐረበን ርእይቶታትን ለበዋን ምሕያል ሬድዮ መድረኽ ነቕርብ።

4) ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት ብኹሎም ካድራትን መላእ ህዝብን ኣብ ልክዕ መስመር ምህላውኩም  ዘረጋግጽ ሙኻኑ ተገልጹ። ኣብ ምኽባር ብይን ኮሚሽን ዶብን ጻውዒትኩም ንምምልካት ዶብ ብዘይ ቅድመኩነትን፡ ኣብ ምኽባር ክብሪ ንሰማእታትን ኣካለ ስንኩላንን፡ ኣብ እምነት ክብሪ ተጋዳላይን ክብርታቱን፡ እተርእይዎ ንጹር መርገጺ ክትቅጽልዎን ኣብ ሉዓላዊ ጉዳያት ቅንጣብ ዋጋ ዕዳጋ ከይተርእዩን (ዘይትስሕትዎ ሙኻኑ ዘየማትእ’ኳ ተኾነ) ጻውዒትና ኢዩ።

ህዝባዊ ግንባርን ክብርታቱን ቅኑዕ መስመር ምንባሩ፡ ታሪኽ ገድሊን ቅያታቱን ንምቕላስ ዝግበር ሃቐነ ከንቱ ሙኻኑ፡ እቲ ጸገም ኣብቶም ንኽብርታት ህዝባዊ ግንባርን ሕድሪ ሰማእታትን ጨውዮም ዝኸሓዱን፡ ንምስሊ ህዝባዊ ግንባር ደዊኖም ዘለዉ ውሑዳት ዘይህዝባዊ ግንባር ሙኻኑ ብንጹር ብምቕራብኩም፡ ነቲ ኪደናገር ዝኽእል ናብ ቅኑዕ መንገዲ ክትመርሕዎ በቂዕኩም ኢኹም።

ኣብ ናይ ዲያስፖራ ፖለቲካ ‘ሓለፍቲ’ እንዳበልካ ኣሐፊሽካ ምዝላፍ ደው ክብል ከምዝግባእ እንተትሕብሩ ግርም ምኾነ ምኽንያቱ፡ንደቆም ሰለስተ ግዜ ክምግቡ ዘይክእሉ፡ንደቆም ከምዝደለይዎ ክዳንን ጫማን ኪኸድኑ ዘይክእሉ፡ ንደቆም ጥራዝን ቢሮን ምግዛእ ዝጻገሙ፡ ኣብ ዚንጎታት ቃነውን መዓስከር ኣልጌንን ተደርቢዮም ዘለዉ ብዙሓት ንጹሃት ተራ ተጋደልቲን፡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን፡ ‘ላዕለዎት’ ሓለፍቲን ኣለዉ።

ነቶም ንህዝቢን ተጋደልቲን ዘጋፍዑ፡ ዝኣስሩ፡ ዘከላብቱ ዘለዉ ድማ ጽባሕ ንግሆ ተሓተቲ ኪኾኑ ከምዝኽእሉ ምዝኽኻር ግርም ኢዩ፡ የግዳስ ሕጂ እውን ክእረሙን ኢዶም ካብዚ ጽባሕ ንግሆ ዘጣዕሶም ተግባራትን ካብዚ ናብ ጸድፊ ዘምርሕ ዘሎ ስርዓት ክእለዩን እኹል ግዜ ከምዘለዎም ምዝኽኻር እውን ዝሓሸ ኮይኑ ይስመዓና።

5) ናጽነትኩም ምሕላውኩም ሓደ ካብ ብልጫታትኩም ኢዩ። መርገጺታት መድረኽ ብኣኽብሮት ኢዩ ዝጥቀስ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ ነቲ ናይ ገድሊ ክብርታት ኣጽኒዕኩም ምሓዝኩም ኢዩ። ልክዕ ኢዩ መንግስቲ ኤርትራ ሲኣይአ ዝለኣኾም ኢዩ፡ ምስ ወያነ ርክብ ኣለዎም፡ ምስ ኣል ዓሙዲ ርክብ ኣለዎም፡ ዕላመኦም ስልጣን ንምጭባጥ ኢዩ፡ ወዘት ዝብል ጎስጋስ የካይድ ኢዩ።

ካብኡ ሓሊፉ እውን ብደረጃ ፕረዚደንት፡ ኣስማት ሓለፍቲ መድረኽ እንዳጠተቐሰ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ምቕንጻል ስጉምቲ ክውሰድ ኢዩ ዝብል ሙግቡዕባዕ ይስማዕ ኢዩ፡ የግዳስ ‘ሲኣይአ፡ ኣሜሪካ፡ ወያነ’ ዝብል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጸርፊ ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ዕላምኡ እንታይ ሙኻኑ ፈሊጥዎስ ግምት ዝህቦ ውሑድ ኢዩ። ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን፡ ከም እንኮ መተካእታ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከምዝወስዱኹም መንግስቲ ኤርትራ እውን ዘረጋገጾ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ።

6) ለውጢ ካብ ውሽጢ ከምዝመጽእ ምእማንኩም ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለስ ዘሎ ባእታታት ዲሞክራሲ ዘለኩም ኣኽብሮት ብብዙሓት ካድራትን ሓለፍቲን ልዑል ተቐባልነት ኣለዎ። ምሳና ዘለኩም ጥቡቕ ርክብ ምሕላውኩም፡ መደባትኩም ብቐረባ ምሳና ምውህሃድኩም ነቲ ብሓባር ሒዝናዮ ዘሎና ስራሓት ኣዚዩ ሓጋዚ ኮይኑ ኣሎ፡ ብወገንኩም ኣብ እትገብርዎ ዲፕሎማስያዊን ፖለቲካውን ንጥፈታት ስራሕኩም ሓጋዚ ኪኸውን ድማ ተስፋና ኢዩ።

እቶም ማእከሎትን ላዕለዎትን ሓለፍቲ ለውጢ ከምጽኡ ኣይክእሉን ኢዮም፡ ንባዕሎም ኣካል ናይቲ ጸገም ኢዮም፡ ኣሪጎም ኢዮም ዝብሉ ሰባት ገምጋሞም ስምዒታዊን ጉጉይን ሙኻኑ ንምርደኦም ክትጽዕሩ ዝግባእ ኮይኑ ይስመዓና፡ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሓይልታት ዴሞክራሲ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ድሉዋት ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዙሓት ዝጭበጡ ዝተወሃሃዱ ረዘንቲ ዕዮታት ይፍጽሙ ኣለዉ። ለውጢ ዝረጋገጽ ድማ ብኣኣቶም ኢዩ።ግብሪ ባዕሉ ክዛረብ እኳ እንተኾነ ሰባት እንተተሓበሩ ሕማቕ ኣይኮነን።

7) ንሓርነት ሰባትን ልዕልና ሕጊን ዝያዳ ቆላሕታ ሃብዎ። ስቅያት ህዝቢ ዝገልጽ መደባትኩም ሓያል ጎድንኹም ኢዩ። ንጠንቅን ሳዕቤናትን ዋሕዚ መንእሰያት፡ ኣብ ጉዕዘኦም ዘጋጥሞም መከራ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ዝገልጽ መደባትኩም ብዝሓየለ መልክዑ ኪቕጽል እንተተኻኢሉ ግርም ኢዩ።

ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ መንእሰያት ግድን ኣብ ፖለቲካዊ ኣርእስትን ጉዳያትን ጥራይ ከነቶክር ከይበሉ፡ ነቲ ረኺቦሞ ዘለዉ ዕድል ተጠቒሞም ክመሃሩ፡ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክመራመሩ፡ ሞያዊ ክእለት ከጥርዩ፡ ማሕበራውን ባህላውን ምትእኽኻብ ኪገብሩ፡ ማሕበረሰባቶም ክሃንጹ፡ ብዛዕባ እዛ ክንጭብጣ ቀሪብና ዘሎና ሓዳስ ኤርትራ ክሓስቡን ክዳለዉን  እንተተተባብዕዎም ዝሓሸ ምኾነ።

8) ካብ ወገናዊን ሃይማኖታዊን ኣቀራርባ ዝረሓቐ ዜናዊ ፖሊሲን ትንታነታትን ሓያል ጎድኒ ሬድዮ መድረኽ ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ምንቅስቓሳት ውድባትን መርበባት ሗበሬታን  ብወገናዊን ሃይማኖታውን ኣተሓሳስባ ዝተገዝኡ ኮይኖም ምህላዎም ንህዝቢ ኤርትራ ኣዚዩ ኢዩ ዘሕዝኖ።እዚ ተርእዮ ናይ ትሕተ ሃገራዊ ጉዳያት ገለ ውድባት መርበባት ሓበሬታን ምንቅስቓሳትን፡ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣኼባታትና ኣስፊሕና ዝተዛረብናሎም ኣርእስቲ ኢዩ።

ሬድዮ መድረኽ ካብዚ ትሕተ ሃገራዊ ስምዒታት ዝረሓቐ ዘይሻራውነቱን ዘይወገናውነቱን ዘንጸባርቕ መደባቱ፡ ብህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ከምዝረክብ ጌርዎ ኣሎ፡ ምኽንያቱ ህዝቢ ልዕሊ እቶም ናብ ትሕተ ሃገራዊ ማዓሙቕ ክውጥጥዎ ዝፍትኑ ውድባትን መርበባትን ዝበረኸ ኢዩ።

ኣብ መደባትኩም ሓደጋታት ኩለ ዓይነታዊ ጥሩፍነት፡ ሓደጋታት ምጽንባር ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ቅልውላዋት የመንን ሶማልያን ወዘተ ብስነፍልጠታዊ መንገዲን መጽናዕታዊ ሰነዳትን ደጊፍኩም ምቕራብኩም ንብዙሓት ሰባት ሰፊሕ መረዳእታ ክህልዎም ሓጊዙ ኢዩ። ሓደጋታት ውተሃደራዊ ተሳትፎ ኣብ የመን ዝገልጽ ጽሑፋትኩም ኣዚዩ ዓሚቕ ኢዩ ነይሩ፡ ከምኦም ዝኣመሰሉ ዓሞቕቲ ትንታነታትን መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ብዝለዓለ ስፍሓትን ዓቐንን ክትቅጽልዎ ንላቦ።

ምስኡ ኣተኣሳሲርኩም ሓደጋታት ናይ እቲ ብዘይ ትካላዊ መስርሕ ዝውሰን ዘሎ ምሻጥ ወደባት ዝኣመሰሉ ስጉምታት ደጋጊምኩም እንተልዓልኩሞ ዝሓሸ ኢዩ፡ ንሓበሬታ ኪኾነኩም ዳርጋ ኩሎም ሚኒስተራት ብዛዕባ ምእታው ሕቡራት ኢማራት ኣብ ወደብ ዓሰብን፡ ምስ ግብጺ ዝግበር ወተሃደራዊ ርክባትን ካብ ሬድዮኹም ኢዮም ሰሚዖሞ።

9) ኣብ ልዕሊ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ እተቕርብዎ ጸብጻብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣይፈትዉዎን ኢዮም። ንኣብነት ሚኒስተራት፡ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ወዘተ። ምኽንያቱ ንባዕሎም እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ጽርግያ ምስ ህዝቦም ዝሰምዑ፡ ብዘይፍታዎም ተገዲዶም ዝሰርሑ ዘለዉ፡ እሞ ድማ ኣግሂዶም ለውጢ ዝመጸሉ እዋን እንዳኣቓመቱ ዝነብሩ ስለዝኾኑ።

ኣብ ልዕሊ እቶም ኣዚዮም ዕሉላት እትገብርዎ ምቅላዕ ግን ሰባት ብምሉእ ልቦም ኢዮም ዝድግፍዎ። ንኣብነት ተግባራት ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ብቐጻሊ ኪቃላዕ ኣለዎ ምኽንያቱ እቲ ብደዐን ግፍዕታትን ደረቱ ስለዝሓለፈን መስመራቱ ኣመና ስለዝሰገረን።

ንሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን፡ ንሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን  ኣመልኪትኩም እተቃልሕዎ ዜናታት ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ኢዩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ክቱር ጽልኣት ዘንጸባርቕ እውን ኢዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ብጻይና መርዓ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ናብቲ ድግስ ኣብዝመጻሉ እዋን ህዝቢን ተጋደልቲን ኣብ ልዕሊኡ ዘርኣይዎ ጽልኣት ናይዚ ምስክር ኢዩ።

3ይ ክፋል ይቕጽል

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →