Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ሰባት ዘስርሕዎ ዝነበሩ ኣባይቲ ንኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ቤትጽሕፈት ፕረዚደንትን ክዕደል ሙኻኑ ምንጭታት ሓቢሮም።

By   /  September 27, 2017  /  Comments Off on ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ሰባት ዘስርሕዎ ዝነበሩ ኣባይቲ ንኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ቤትጽሕፈት ፕረዚደንትን ክዕደል ሙኻኑ ምንጭታት ሓቢሮም።

    Print       Email

እቲ ኣብ ከባቢታት ሰንበልን ሓሊበትን ዝስራሕ ዘሎ ገዛውቲ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ዶላር ከፊሎም ዘስርሕዎ ዝነበሩ ኢዩ። ይኹን ግን እቶም ኣባይቲ ዘስርሑ ዝነበሩ ዜጋታት፡ ከም ቀደሞም ደገፍቲ መንግስቲ ስለዘየለዉ ኣባይቶም ክህገር ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ናብ ባንክ ንግድን ኣባይትን መምርሒ ከምዝተመሓላለፈ  ተፈሊጡ።

እቶም ኣባይቶም ዝተመንዝዑ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሃገራዊ ድሕነት ስለያ ወጻኢ ዝነበሩ ኮይኖም፡ ኣንጻር መንግስቲን ሰበስልጣንን ይዛረቡ ኢዮም፡ ከም ቀደም ኣብ ኣኼባታት ኣይሳተፉን ኣለዉ፡ ብውሽጢ ውሽጢ ልቦም ምስተቓወምቲ ኢዩ፡ዝብል ጸብጻብ ስለዝተመሓላለፈሎም ኢዩ ኣባይቶም ተወሲዱ።

እቲ ተሃጊሩ ዘሎ ኣባይቲ በዓል 2ን 3ን መደቀሲ ኮይኑ፡ ብዝሑ 76 ኢዩ። ጠቕላላ ቁጽሪ ናይቲ ኣባይቲ 100 ኮይኑ እቶም 24 ናይ ህግደፍ መለክዒ ‘ሃገራውነት’ ዝሓለፉ ስለዝኾኑ ኣባይቶም ኪርከቡ ሙኻኖም ተሓቢሩ ኣሎ።

ብናይ ህግደፍ መለክዒ ‘ሃገራውነት’ ማለት ብዛዕባ ካልኦት ዜጋታት ንሃገራዊ ድሕነት ሓበሬታ ምምሕልላፍ፡ ኣብ ፌስቲቫላት ምስዕሳዕ፡ ኣብ ፈይስቡክ ናይ መንግስቲ ፕሮፖጋንዳ ምድጋም፡ ኣብ ኣኼባታት ንመንግስቲ ዝሙጉስ ርእይቶታት ምሃብ የጠቓልል።

እቶም ኣብ ከባቢታት ሰንበልን ሓሊበትን ዝርከብ ኣባይቲ ክዕደሉ ተወሲኑሎም ዘሎ ሰባት፡ ኩሎም ኣብ ስራሓት ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ዝሰርሑ ኮይኖም፡ ኣባላት ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ቤትጽሕፈት ፕረዚድንትን ኢዮም።

ነዚ ትእዛዝ ዘሳልጥ ዘሎ  ዋና ኣካያዲ ስራሕ ባንክ ኣባይትን ንግድን ሙኻኑ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ጎኑ ጎኒ እዚ ብርክት ዝበለ ናይ ህዝቢ ዶላር ንገለ ሓለፍቲን ቤተሰቦምን ንግዲ ንኸካይዱሉ ብመልክዕ ልቓሕ  ይህብ ምህላዉ ሓቢሮም።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ባንክ ንግድን ኣባይትን ኤርትራ ብርክት ዝበለ ብናይ ኢጣልያ ማፍያ ዝንቀሳቀስ ዶላራት ኣብ ምሕጻብ ይተሓባበር ከምዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ባንክታት ነቲ ብገበናዊ ፍጻመታት ዝተኣከበ ናይ ማፍያ ገንዘብ ኣገልግሎት ምሃብ ይሕሰማሉ ኣብዘለዋሉ እዋን፡  መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ባንኪ ኣባይትን ንግድን ንናይ ኢጣልያ ዓበይቲ ማፍያታት ኣገልግሎት ምሕጻብ ረሳሕ ገንዘብን ምስግጋር ገንዘብን ይገብረሎም ከምዘሎ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →