Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣብዚ እዋን እዚ መስርሕ ምእሳርን ምልቃቕን፡ ከምኡ እውን ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ናብ ንግዳዊ ትካላት ተቐይረን ምህላወን ተሓቢሩ።

By   /  September 28, 2017  /  Comments Off on ኣብዚ እዋን እዚ መስርሕ ምእሳርን ምልቃቕን፡ ከምኡ እውን ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ናብ ንግዳዊ ትካላት ተቐይረን ምህላወን ተሓቢሩ።

    Print       Email

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲኡ ተጻዒኑ ዘሎ ዓመጽ ከይኣኽሎ እቲ ዓመጽ እውን ሌላን ጉሌላን ዓሌትን ሃይማኖትን ይኣትዎ ምህላዉ ተሓቢሩ። በዚ መሰረት ኣብዚ እዋን እዚ መስርሕ ምእሳርን ምልቃቕን፡ ከምኡ እውን ህይወት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብእትፈልጦም ሰበስልጣን ዝውሰን ኮይኑ ምህላዉ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ንሓደ ዓይነት ‘ክሲ’ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይውሰደሉ ምህላዉ ናይዚ መርኣያ ሙኻኑ ሓቢሮም።

እቶም ምንጭታት ብኣብነት ኣሰኒዮም ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፡ ንኣብነት ስድራቤት ናይ 4 ብኮንትሮባንዳን ስግረዶብን ኣብ ዓዲ ኣቤቶ እንዳ ኬዝ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መኻዚኖ ዝተኣስሩ ዜጋታት፡ ብመንገዲ ምስ ጀነራል ፍሊጶስ ፍሉይ ቅርበት ዘለዋ ሰብ ጌሮም ኣዝማዶም ብቕጽበት ካብ ዓዲ ኣቤቶ ከውጽኡ ከምዝኸኣሉ ሓቢሮም። ብኻልእ መዳይ  ስገረ ዶብ ክትከዱ ተረኺብኩም ተባሂሎም ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተኣስሩ ሰባት ከምዘለዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
እቶም ምንጭታት ኣብ ምእሳርን ምኽራር ውሳነን ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ፡ ሓለፍቲ ምስ እሱር ወይ ዘመድ እሱር ዘለዎም ፍትወት ወይ ጽልኢ ኣብ ምንዋሕ ወይ ምሕጻር ማእሰርቲ ዓቢ ጽልዋ ከምዘለዎ ሓቢሮም።
ምስ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን፡ ኮለነል ተስፋልደት፡ ጀነራል ፍሊጶስ፡ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ፡ብሪጋደር ጀነራል ጋይም ወዘተ ቅርሕንቲ ንዘለዎም ሰባት ኣብ ማእሰርቲ ከምዝበልዮ ብኣንጻሩ ቅርበት ዘለዎም ሰባት እንተኾይኖም ካብ ማእሰርቲ ነጻ ከምዝበሃሉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።
እቲ በዞም ሰበስልጣን ‘ፍታሕ ግበረሉ’  እንዳተባህለ ዝፍጸም ሕድገታት ካብ ማእሰርቲ ነጻ ምልቃቕ፡ስግረዶብ ተረኺቦም ከለዉ ነጻ ምስዳድ፡ ቪዛ ምሃብ ወዘተ ዘጠቓልል ኮይኑ ምስ ክፍሊት ገንዘብ ዝተኣሳሰር  ኢዩ ዝበሉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ እቲ ብብሪጋደር ጀነራል ስምኦንን፡ ኮለነል ተስፋልደትን፡ ወይዘሮ ሳባ ሃይሉን ዝግበር ፍታሓት ብዝያዳ  ምስ ዓዳዊ ኣውራጃዊን ምትእስሳር ዝተተሓሕዘ ኢዩ ክብሉ ገሊጾም።
ብዘይካ እዚ ኣብ ፍሉይ ቤትፍርዲ ዘለዉ ሓለፍቲ ንሓደ ጉዳይ ካብ 10 ክሳብ 15 ሽሕ ዶላር ብምውሳድ ኣብ እዋን ፍርዲ ንውሓት ዓመታት የሸላሽሉ ምህላዎም ተገሊጹ።  በዚ መሰረት ብርክት ዝበሉ ሃብታማት መንእሰያት ነጋዶ ብመንገዲ ፍሉይ ቤትፍርዲ ብመልክዕ ዋሕስ ካብ ማእሰርቲ ከምዝወጹ ከምዝግበርን ጸኒሖም ድማ ናብ ወጻኢ ከምዝለኣኹን እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
ብኻልእ ወገን ኣብ ክፍሊ ኢሚግረሽንን ዜግነትን ዘሎ ብልሽውና ኣብ ዝለዓለ ደረጃኡ በጺሑ ምህላዉ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ ዜጋታት ብፍላይ ሃብታማት ኣርባዕተ ስእሊን 15 ሽሕ ዶላርን ሂቦም ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልቲ መውጽኢ ቪዛ ዝተሃርመ ፓስፖርት ኣብ ገዘኦም ይወሃቡ ምህላዎ ሓቢሮም።
እቶም ምንጭታት ከምዝሓበርዎ እቲ ናይ ኢሚግረሽን ብልሽውና ብታሕተዎት ሓለፍቲ ዝፍጸም ከምዘይኮነ ብኣንጻሩ ከምስርዓት ትካላዊ መልክዕ ዝሓዘ ሙኻኑ ሓቢሮም። እዚ ናይ ኢሚግረሽን ብልሽውና ኣብ ዱበይ እውን ቤትጽሕፈት ተኸፊቱሉ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይ፡  ምናልባት እውን ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዘወሃህዶ ኪኸውን ከምዝክእል ይሕበር።
ብኻልእ ወገን ብኮንትሮባንዳን ስግረዶብን ተባሂለን ዝህገራናይ ነጋዶን ካልኦት ናይ ፖለቲካ እሱራትን መካይን፤ ስድራቤት ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ይጥቀሙለን ምህላወን ተሓቢሩ። ቤተሰብ ናይቶም እሱራት ብዛዕባ እትን ብእሱራት ኣዝማዶም ዝውነና መካይን ንምጥያቅ ናብ መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን፡ እተን መካይንን ዋንነተን ከምዝተሰረዛን ናብ መንግስታዊ ኣካል ከምዝተመሓላለፋን ብሓለፍቲ ክፍሊ መጓዝያ ምድሪ ይሕበሩ ምህላዎም ተፈሊጡ። ካብዘን መካይን ብርክት ዝበላ ብእዚ ምዕራብ ተሃጊረን ምህላወን ዝፍለጥ ኮይኑ ንግዳዊ ንጥፈት በተሰብ ሓለፍቲ እዚ ምዕራብ ኣስፋሕፊሑ ምህላዉ ተሓቢሩ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →