Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ንናጽነትን ምስ ባርነትን ምውድዳር ንሰማእታትን ክብሪ ዝወደቑሉ ዕላማን ሙግዳእ ኢዩ

By   /  September 23, 2017  /  Comments Off on ንናጽነትን ምስ ባርነትን ምውድዳር ንሰማእታትን ክብሪ ዝወደቑሉ ዕላማን ሙግዳእ ኢዩ

    Print       Email

ብዙሓት ሰባት ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ብም’ግ’ን’ዛብ ኣብ እዋን ደርጊ ይሓይሽ ነይሩ፡ ካብ ግዜ መግዛእቲ ንላዕሊ ሎሚ ሓሲሙ ወዘተ ክብሉ ይስምዑ ኢዮም። ገለ ሰባት እውን ናጽነት እዚ ተኾይኑ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ኣይነበሮን ወይ ውን ኪካየድ ኣይነበሮን  ይብሉ ኣለዉ።

እዞም በሃልቲ ዝዝንግዕዎ ዘለዉ ሓቂ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንእዋን ባርነት ዘዘክር ዘሎ ሽግር፡ ምስ ምምጻእ ናጽነት ዝተኣሳሰረ ዘይሙኻኑ ኢዩ። እቲ ሽግር ኣብቲ ትርጉም ናጽነት ኪብረዝ ዝገበረ ሓይሊ ኢዩ። እቲ ሽግር ኣብቲ ንኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ቁንጣሮ ጉጅለ ኢዩ።

ናጽነትን መግዛእትን ክልተ ተማዓደውቲ ህይወት ኢዮም። ናጽነትን መግዛእትን እቲ ሓደ ግልባጥ ናይቲ ካልእ ኢዮም። ናጽነትን መግዛእትን ይትረፍ ዘመሳስልን ዘወዳድርን ፡ ዘቀራርብን ዘነጻጽር ነገር ውን ክህልዎም ኣይግባእን። ዝመሳሰሉን ዝወዳደሩን እቶም ደርግ ብዝብል ስም ዝገዝኡ ዝነበሩን እዞም ህግደፍ ብዝብል ስም ዝገዝኡ ዘለዉን ዓመጽቲ ሰብ እንክሔራ ጥራይ ኢዮም።ስለዝኾነ እቲ ልክዕ ኣገላልጻ ንናጽነት ናብ ምስሊ መግዛእቲ ዝቐየረ ጉጅለ እምበር መግዛእቲ መተካእታ ናፍነት ኢዩ ዝብል ሓሳብ ኪኸውን ኣይግባእን።

ንናጽነት ምስ መግዛእቲ ዘነጻጽር ዝኾነ ሓይሊ ይኹን ውልቀሰብ ምጉቱ ኣብ ስሚዒታዊ ትንታነ ዝተሞርከሰ ኢዩ። ንናጽነትን ምስ ባርነትን ምውድዳር ንሰማእታት ሙግዳእ ኢዩ። ናጽነት ትርጉም እንተዘይነብሮ ሰባት ንገድሊ ኣይምወፈሩን። ናጽነት ክትህሉ ስለዝነበራ ኢዮም ህላወኦም ሰዊኦም ናጽነት ዘምጸኡ። ናጽነትን ስለዝተረጋገጸ ድማ ኤርትራ ኣብ ዓለም ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ኮይና።

ልክዕ ኢዩ እቲ ካልእ ገጽ ናይ ናጽነት ኮይኑ ክስዕብ ዝነበሮ ሓርነት ደቂ ኤርትራ ጌና ኣይተረጋገጸን። እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ፡ ሓርነት ሰባት ንውልቃዊ ስልጣኑ፡ ንናይ ምግባት ባህሩ ስለዝጻረር ንህዝቢ ብዘይሓርነት ጨፍሊቑ ሒዝዎ ኣሎ።

እዚ ይኹን ግን እቶም ዝመሳሰሉ እቶም ፈጸምቲ ዓመጽ ጥራይ ኢዮም። ናጽነት ከይረጋገጽ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቐየ መግዛእታት ደርግን ሃይለስላሰን፡ ምስቲ ናጽነት ዘምጸኦ ሓርነት ከይረጋገጽ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቒ ዘሎ ጉጅለ ለብዘመን ኢዮም ዝወዳደሩ እምበር እታ ንመግዛእቲ ዝተከአት ናጽነት ምስ መግዛእቲ ዘነጻጽር የብላን።

እወ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ስደት ሓሳረ መከራ፤ ማእስርቲ፡ መግረፍቲ፡ ፍርሂን ራእድን፡ ሰለይቲን ሃሱሳትን ኣብ ብዙሕ መዳይ ነቲ ናይ መግዛእቲ ደርጊ ዘዘኻኽር ህይወት የሕልፍ ኣሎ። ይኹን ግን በዚ መዳይ ዝመሳሰሉ እቶም ናይ ግዜ መግዛእትን ናይ ግዜ ናጽነትን ዓመጽቲ ኢዮም። እቶም ዝወዳደሩ ድማ እቶም ንሓርነትን ናጽነትን ኤርትራ ክጭፍልቑ ዝሃቀኑ ደርጋውያንን ህግደፍን ኢዮም። ፍልልያቶም ኣብ መንቀሊኦም ጥራይ ኢዩ። ደርጊ ናጽነት ኤርትራ ከይረጋገጽ ሰባት ይኣስር፡ ይቐትል፡ ህዝቢ ብኣልማማ ይቐዝፍ ነይሩ። እዚ ህግደፍ ኢሉ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ድማዕምሪ  ንስልጣኑ ክብል ህዝቢ ብኣሽሓት ይኣስር፡ ይቐትል ኣሎ።

ገለ ሰባት ንምእማኑ ዘጸግም ሽግራት ምስኣጋጥሞም ኣብ ገለ መዳያት ህይወት ካብዚ እዋን ናጽነት ኣብ ግዜ ደርጊ ይሓይሽ ነይሩ ክብሉ ከለዉ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሃገርን ጉጅለን ዘሎ መስመር ኣነጺሮም ክርእይዎ ይኽእሉ ስለዘየለዉ ኢዩ።

ደርግ ይትረፍ ንሲቪላዊ ህዝቢ ነቶም ዝማረኾም ተጋደልቲ እውን ከይተረፈ ጠበቓ ክህልዎም ይገብር ነይሩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ናብ ፍርዲ ኪቐርቡ ዝገበረሉ እዋን ኣሎ፡ እዚ ኣብ ስርዓት ዘሎ ጉጅለ ይትረፍ ጠበቓ ኪገብር ንዝተኣስሩ ኣዝማድኩም ስለምንታይ ሓቲትኩሙሎም ኢሉ ነቶም ዝተረፉ ቤተሰብ ዝኣስር  ኢዩ ስለዚ ድማ ካብ ናጽነት ግዜ ደርግ ይሓይሽ ይብሉ።

እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ግን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ሰባት ብዘይፍርዲን ሕጊን ዝኣስርን ዝቕንጽልን ዘሎ፡ ናጽነት ስለዝመጸ ኣይኮነን፡ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ እቲ ዝተጨበጠ ናጽነት መታን ጉዕዙኡ ኪኹለፍ  ስለዚ ድማ ሓርነት መታን ከየረጋግጽ ኢሉ ኢዩ።

እቶም ንናጽነት ዝወደቑ ጀጋኑ ብቐንዱ ናጽነት ሃገርን ህዝብን ስለዝተመንዘዐ ከምሳዕቤኑ ድማ ህዝቢ ስለዝተኣስረ፡ ስለዝተቐተለ፡ ኢዮም ንበረኻ ወፊሮም። ህዝቦም ኣብ ክንዲ ብርሃን ጸልማት ስለዝተዋህበ፡ ኣብ ዓዱ ብሰላም ክነብር ስለዘይከኣለ ኢዮም ነቲ መግዛእቲ ዘምጸኦ ስቓይ ከብቅዑ ወፊሮም። ወፊሮም ድማ ናጽነት ኣረጋጊጾም።

እታ ብርሃን ከተምጽእ ዘምጸእዋ ናጽነት ግን ንብርሃን ብጸልማት ብዝልውጡ ጉጅለ ተመንዚዓ። ጸጋታት ሃገር ናብ ውልቃዊ ሕሳባቶምን ናይ ስድራቤቶም ባንክታትን ዘእትዉ ብልሽዋት፡ ንሕድሪ ናይቶም ዝተሰውኡ ሰባት ረጊጾም ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ መቓብር ሰማእታት ሕድሮም ኣብ ክንዲ ዝሃንጹ ናይ ውልቆም  ሃብቲን ዝናን ይሃንጹ ኣለዉ።

ስለዚ እቲ ገበን ኣብ ናጽነትን ነቶም ናጽነትን ዘምጽኡን ዘይኮነ፡ ኣብቶም ንሕድርታት ናጽነትን ነቶም ናጽነት ዘምጽኡ ጀጋኑን ዝጠለሙ ከደዓት ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቅትለት መግዛእቲ ኢትዮጲያ ተገላጊሉ ብሰላምን ቅሳነትን ክነብር ኢዮም ሓሊፎም። የግዳስ እቶም ዝጠለምዎ ጉጅለ ንደቂ እቶም ዝተሰውኡ ብጾቶም ከይተረፈ  ዝቐትል ዝኣስር ዘሳድድ ስርዓት ተኺሎም።

እወ እዞም ሰብ ዘበን ኣብ ገለ ካብ ተግባራቶም ካብ ደርግ ዝገደዱ ኣረመን ኮይኖም ኣለዉ፡ ከምኡ ስለዝገበሩ ግን ነቲ ናጽነት ዘምጸአ ጅግናን ነቶም ናጽነት ዘምጽኡ ጀጋኑን ንሓምየሉ ምኽንያት የሎን። ናጽነት ከም ስሙ ነጻ ሙኻን፡ ብርሃን ምዕዳል፡ ብዘይ ቀይዲን ዓመጽን ሹቕሮራን ምንባር ኢዩ። ህዝቢ ሓራ እንተኾይኑ ስልጣኖም ዘይወሓስ ዝመስሎም ዓመጽቲ ግን ምስ ናይ ደርጊ ዝወዳደር ግፍዕን ስቓይን ከውርዱሉ ይረኣዩ ኣለዉ።

ከምኡ ብምግባሮም ግን ንናጽነት ዘይኮነስ ነቶም ንሕድሪ ናጽነት ዝጠለሙ ኢና ንምውጋዶም ክንጽዕርን ዝግባእ። ነቶም ዝጭፍልቑካ ዘለው ገዲፍካስ  ነቶም ካብ ጭፍለቓ ሓራ ክትወጽእ ናጽነት ዘምጽኡልካ ከተማርር ምውዓል ህድማ  ኢዩ፡ ህድማ ካብቲ ንተግባር ዝጽውዕ ናይ ሕልና  ጻውዒት።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →