Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብመድረኽ ዝተፈነወ ንምጽንጻን ዝምልከት ዜና ትሕዝቱኡ ብምጥዋይ ኮነ ኢሉ ናብ ህዝቢ ራዕዲ ዘእቱ ወረ ይዝርግሕ ምህላዉ ተፈሊጡ።

By   /  September 19, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብመድረኽ ዝተፈነወ ንምጽንጻን ዝምልከት ዜና ትሕዝቱኡ ብምጥዋይ ኮነ ኢሉ ናብ ህዝቢ ራዕዲ ዘእቱ ወረ ይዝርግሕ ምህላዉ ተፈሊጡ።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብመድረኽ ዝተፈነወ ንምጽንጻን ዝምልከት ዜና ትሕዝቱኡ ብምጥዋይ ኮነ ኢሉ ናብ ህዝቢ ራዕዲ ዘእቱ ወረ ይዝርግሕ ምህላዉ ተፈሊጡ።  በዚ መሰረት ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ ድሕነት ዘዋፈሮም ናይ 03 ዘራጋሕቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ንነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ከሎ ከይተረፈ ክሰምዕን ክርኢን ዘኽእሎ ዝተራቐቐ መሳርሒ ኣምጺኡ ኣሎ ዝብል ወረ ይነዝሑ ምህላዎም ምንጭታት ካብ ኣስመራ ገሊጾም።

እቶም መንግስቲ ዘዋፈሮም ሰባት ህዝቢ ነጻ ኮይኑ መታን ከይዛረብ፡ንዓቕሚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘጋንን ወረ ይነዝሑ ምህላዎም  ተፈሊጡ።ኮይኑ ድማ ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ካብ ኢንተርነት ካፈታት ክርሕቁ ይረኣዩ ምህላዎም ተሓቢሩ።

ብኣንጻር እዚ ዝበሃል ዘሎ ወረ ከም ቫይበር ዋትስኣፕ ኣይሞ ዝኣመሰሉ ርክባት፡ ይትረፍ ከም መንግስቲ ኤርትራ ዝኣመሰለ  ቁመንኡ ተመናኒሁ ዘሎ ጉጅለ፡ እቶም ዝተራቐቑ መንግስታት እውን ብቐሊሉ ክሰብርዎምን ኪጸናጸንዎምን ከምዘይክእሉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ርክባት ቫይበርን ዋትስኣፕን ኣይሞን ብኣቕረብቲ ኣገልግሎት ብኮድ ዝተሸፈኑ ሙኻኖም ይሕበር።

እቶም ምንጭታት ኣብ መልእኽቶም ነዚ ተረዲኡ ህዝቢ እዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢልካ ዝንዛሕ ዘሎ ወረ ፈጠራ ሙኻኑ ክግንዘቦ፡ ብፍላይ እቲ ብዋትስኣፕን ቫይበርን ዝካየድ ርክባት ብዘይሻቕሎት ኪቕጽሎ ከምዝኽእል እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።እቶም ምንጭታት ኣብ መልእኽቶም ሃገራዊ ድሕነት ይትረፍ ኣህጉራዊ ኮዳት ክሰብር ኣብ ትሕቲ ሙቁጽጻሩ ዘእተዎ ሞባይል እውን ኪኸፍት ኣይክእልን ኢሎም። ናይዚ መርኣያ ኪገልጹ ከለዉ ንኣቶ ተስፋሚካኤል ሸሪፎ ዝተባህለ ገዲም ተጋዳላይ ኣሲሮም ድሕሪ ምውሳዶም ፓስ ዎርድኻ ክፈት ኢሎም ክሳብ ኢዱ መንኩቡን ዝስበር ከምዝኸትከትዎ ሓቢሮም።

መንግስቲ ኤርትራ ሚልዮናት ዶላር ኣውፊሩ መጸናጸኒ ኪገብር ዝህቅን እኳ እንተኾነ፡ እቲ ኣብ ምጽንጻን ኪገብሮ ዝኽእል ዕዮ ኣብቶም ንሱ ዝቆጻጸሮም ናይ ኤሪተል ርክባት ጥራይ ሙኻኑ ይፍለጥ።

ኣብቲ መዳይ እውን እንተኾነ እቶም ዘእተዎም ቻይናውያንን ህንዳውያንን ናይ ክልተ ወርሒ ክፍሊቶም ስለዘይተኸፈሉ ነቲ ዓዲ ገዲፎሞ ይወጹ ምህላዎም እቶም ምንጭታት ይሕብሩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →