Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ‘ስለምንታይ ኢዩ ህዝቢ ኤርትራ ምቁር ሕብስቲ (ኬክ) ዘይበልዕ ዘሎ’ ዘጻሪ ሓይሊ ዕማም ኣቑሙ።

By   /  September 3, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ‘ስለምንታይ ኢዩ ህዝቢ ኤርትራ ምቁር ሕብስቲ (ኬክ) ዘይበልዕ ዘሎ’ ዘጻሪ ሓይሊ ዕማም ኣቑሙ።

    Print       Email

ኣቦታትና ኮነ ያኢ ከምዝብልዎ፤ ኮነ ያኢ ፕረዚደንት ኢሳያስ ‘ድኽመታት መንግስቲ እንታይ ኢዮም’ እትምርምር ሓይሊ ዕማም ኣቑሞ ኣሎ። ንብዙሓት – እረ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ – እዚ ዘረባ እዚ ሃዚል (absurd) ኢዩ፡ ምኽንያቱ ያኢ መንግስቲ ሃሊዩስ፡እሞ ድማ ዝቑጸር ቅኑዕ ኣሰራርሓ ሃልይዎስ፡ ድኽመታቱ ከለሊን ክእርምን ተበጊሱ – ክሕሰብ ውን ዘይመስል ስለዝኾነ።

ነቲ ብሕማም ሳዲዝም ዝሳቐ ፕረዚደንት ግን ናይ ብሓቂ ዝመስልን ዝኸውንን ተግባር ዝገብር ዘሎ ኢዩ ዝመስሎ፡ ምኽንያቱ ሃልወሳን ምህውታትን (disillusion and hallucination) ክፋል ናይቲ ዘይምሕር ሕማም ሳዲዝም ኢዮም።ብኣተሓሳስብኡ ዘሎ ኢዩ ዝመስሎ፤ እቲ ንበይኑ ዝደጋግሞ ፈንታዝያ ጥቓ ሓቂ ጌሩ ኢዩ ዝቐርጾ። ኣብ ዓለም ብኣብነት እትረአ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ፤ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝቐንኡሉ፤ እረ ንምቕታሉ ለይትን መዓልትን ዝውጥኑ፤ ብደረጃ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም ክመርሕ ዝግበኦ መራሒ ወዘተ። ናይ ሳዲዝም ሽግር ጭካነ ባህርያት ጥራይ ኣይኮነን፡ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ምንባርን ንኽውንነት ብሕልማዊ ህውተታ ምምሕዳር እውን ካልእ ኣካል ናይቲ ሕማም ኢዩ።

እቲ ሓይሊ ዕማም እውን ነቲ ብሃልወሳ ተደሪኹ ዝተዋህበ ዕማም ንምምላስ፡ እንተስ ኣማራጺ ዘይብሉ ኮይኑ እንተስ ኮንዶ ይኾን ብዝብል ሓሳብ፡ ሓደ መሕትት ሓሳባት (survey) ኣርቒቑስ ኣብ ውሱን ከባቢ ክዝርግሖ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ሕቶታት ጽሙቕ ኣቢልካ ክረአ ከሎ ከም ወያ ናይ ፈረንሳ ንግስቲ ማኺ ኣንትወነት Queen Marie Antoinette ዝበለቶ ‘ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ ኢዩ ኬክ ዘይበልዕ ዘሎ’ ዝሓትት ኢዩ።Qu’ils mangent de la brioche?

ኣብቲ ናይታ ሓይሊ ዕማም ሕቶታት መንእሰያት ንምንታይ ንደገ ይውሕዙ ኣለዉ ክብል ይሓትት እሞ ብምቕጻል ኣብ ኤርትራ ጥምየት ኣሎ ይበሃል ንስኻ/ኺ እንታይ ትምገብ ኢሉ ይሓትት እሞ፡ ኣብቲ ቁርሲ፡ ምሳሕ፡ ድራር ዝብል ኣማራጺታት፡ ዓደስ፡ ስጋ፡ ዓሳ፡ ወዘተ ዝብል መማረጺ ይህብ።

እቲ ሓይሊ ዕማም መንእሰያት ስለምንታይ ብኣእላፍ ይውሕዙ ኣለዉ ኣማእዚዩ ይፈልጥ ኢዩ። መሕትት ይኹን መወከስ እውን ኣይመድለዮን። እቲ ሓይሊ ዕማም ነቲ ዝፈልጦ ንጹር መልሲ ብዘይ ኮለል ኣንጉሑ ክገልጽ ዘየኽእሎ ግን እቲ የጽነዖ ኣሎ ዝበሃል ሽግር ንባዕሉ ንሱ ኢዩ – ፕረዚደንት ኢሳያስ።

መንእሰያት ንደገ ዝውሕዙ ዘለዉ ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምህዳም ኢዮም። መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት ዝሃለወን ዝተጸልአን ድማ ብዘይዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ብዘይ ድልየት ህዝቢ ስለዝተገደደ ኢዩ። ብዘይሕጊ ዝተስገደደሉ ምኽንያት ድማ ልዕልና ሕጊ ስለዘየሎ ኢዩ። ልዕልና ሕጊ ዘይሃለወሉ ምኽንያት ድማ እቲ ንልዕልና ሕጊ ዝሰርዕ ቅዋምን፡ እቲ ብኡኡ ኪቐውም ዝግበኦ ሃገራዊ ባይቶን ስለዝተቐንጸለ ኢዩ። እቲ ቅዋም ዝተቐትለሉ ምኽንያት ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ብዘይተሓታትነት ክገዝእ ስለዝመረጸ ኢዩ። እዚ ኹሉ እንዳኣጋጠመ ነቲ ግፍዕታት ደው ምባል ዘይተኻእለ ድማ፡ ዝኾነ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ዝቃወም ሰብ፡ ብሓይልታት ጸጥታን፡ ፖሊስን፡ ሃገራዊ ድሕነትን ይእሰር ይቕጥቐጥን ይቕተልን ስለዘሎ ኢዩ። ኣኸለ!

ህዝቢ ኤርትራ ሓምሊ ይብላዕ፡ ስጋ ወይስ ፓስታ፡ መሰረት ናይ ኣብ ልዕሊኡ ተዶቂኑ ዘሎ ሽግር ልዕልና ሕጊ ብመንግስቲ ኤርትራ ስለዝተቐተለ ኢዩ። ሰባት ብጥምየት ዝጥቕዑ ዘለዉ ኣብ ገዛእ መሬቶም ብሰላም ክነብሩ ክሰርሑን ክሓርሱን ክመስሑን ስለዘይከኣሉ ኢዮም። ወርቂ ዝሕፈሶ መሬቶም ጸጋታቱ ብብልሽዋት ሰባት ስለዝተመንዘዐ ርኹብ ድኻ ኮይኑ ኣሎ። ዓሳ ዝሕፈሶ ባሕሩ ናብ ስድራቤት ኢሳያስ ንዝኣቱ ዶላራት ንግብጽን ስዑድያን ስለዝተሸጠ ምስናይ ሺሕ ኪሎመተር ባሕሩ ዓሳ በሊዑ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። ክልተ ወደባት ሒዙ ብጥሜት ዝሳቐ ዘሎ ንቤተሰብ ኢሳያስ ዝኣቱ 500 ሚልዮን ዶላር ንምኽዕባት ወደባቱ ንኢማራት ስለዝተሸጠ ኢዩ። ዲጋታት ማይ ቀምበይበይ እንዳበለ ብጽምኣት ማይ ይሳቐ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ህዝቢ መታን ብማይን ስፔዛን ተጨኒቑ ክነብር ቦምባታት ኣስመራ ክዕጾ ስለዝኣዘዘ ኢዩ። ብሓጺሩ ልዕልና ሕጊ ብልዕልና ፍርህን ሹቕሮራን ስለዝተተከአ ኢዩ።

እቲ ሓይሊ ዕማም ይኹን እቶም ለውጢ ከምጽኡ ዝግበኦም ደኒኖም ዝኸዱ ዘለዉ ሓለፍቲን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣእዛኖም ብእግሮም ምሕካኽ ገዲፎም በቲ ጥቓ እዝኖም ዘሎ ኢዶም ክሓኩ ክተብዑ እንተመሪጾም መልሲ ናይ ኩሉ ሕቶታት ኣብ ኣእዛኖም ከቃልሕ ኢዩ። ምእንቲ ስልጣን ሓደ ሰብኣይን ሃብቲ ስድራቤቱን መንእሰያት ኣብ ባሕሪ ኪቕዘፉ፤ ህዝቢ ብጥሜትን ሕሰምን ክመናናህ፤ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ገንዘብን ግምጃን ብዉሑዳት ብልሽዋት ክምንዛዕ፤ህጻናትን ሽማግለን ኣንስትን ዝርከቦም ዓሰርተታት ኣሽሓት እሱራት ብዘይፍርዲን ሕጋዊ መስርሕን ክእሰሩ፤ ብዓቢኡ ድማ ሃገር ብዘይቅዋምን ብዘይ ሕጊን ክትመሓደር ኣይግባእን ኢሎም እንተዘይተላዒሎም መዋእሎም ግዙኣት ኮይኖም ክነብሩ ኢዮም።

እዚ ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ሰብ ሰብ ዝጨኑ ተኾይኑ፤ ናብቲ ዝለኣኾ ሰብ ተመሊሱ ‘ክቡር ፕረዚደንት እቲ ኣጽንዕዎ ዝበልካና ሽግር መልሱ ብቐሊሉ ረኺብናዮ ኣሎና፡ንሱ ድማ ጠንቂ ናይ ኩሉ ሽግራት ንስኻ ዝፈጠርካዮ ምፍራስ ልዕልና ሕጊ እዩ፤ እዚ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ተኣፋፊ ሓደጋ ክእለ ተኾይኑ ድማ ቅዋም ክትግበር፡ ልዕልና ሕጊ ክነግስ፡ እሱራት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ፤ ንህዝቢ ዝውክል ባይቶ ክምስረት፤ ሃገራዊ ኣገልግሎት የኹን ካልኦት ሉዓላውያን ጉዳያት ንህዝቢ ብዝውክሉ መስረሓት ክውሰኑ፤ ነጻነቱ ዝሓለወ ፍርዳዊ ኣካል ክህሉ፤ ኩሎም ብሄራትን ዞባታትን ኣብ ቅድሚ ሕጊን መሰላትን ማዕረ ኪኾና፥ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ በደልን ግፍዕታትን እተጻሪ ሽማግለ ክትቀውም፡ ፈጸምቲ ናይዚ ግፍዕታት ናብ ቅድሚ ሕጊ ኪቐርቡ የድሊ’ ክብሎ ይግባእ።

ካብዚ ሓሊፋ እቲ ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም፤ከምዚ ጀሚርዎ ዘሎ  ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ኬክ ዘይበልዕ ዘሎ ምሕታት እንተቐጺሉ ግን ኣብ ምድብ ኮሜዲ ዝኣቱ ድራማ ካብ ምስራሕ ዝሓልፍ ቅዉም ነገር ክገብር ኣይኮነን፤ግደ ሓቂ እውን ቅዉም ነገር  ኪገብር ትጽቢት ኣይግበረሉን ምኽንያቱ እቲ ሓይሊ ዕማም ኣካል ናይተን ምስ ሓራዲአን ዝውዕላ ኣሓ ስለዝኾነ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →