Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

20 ዝኾኑ ኣባላት ዕደና ቢሻን ዛራን ካብ ስራሕ ተሶጊጎም፤ ስረሖም ብቻይናውያን ተተኪኡ። 

By   /  August 15, 2017  /  Comments Off on 20 ዝኾኑ ኣባላት ዕደና ቢሻን ዛራን ካብ ስራሕ ተሶጊጎም፤ ስረሖም ብቻይናውያን ተተኪኡ። 

    Print       Email
20 ዝኾኑ ኣብ ዕደና ዛራን ቢሻን ዝሰርሑ ዝነበሩ ዜጋታት ብቻይናዊ ኩባንያን ብኣቶ ሓጎስ ገብረህይወትን ተሶጊጎም። እቶም ኤርትራውያን ቀንዲ ካብ ስራሕ ዘስጎጎም ምኽንያት ፖለቲካዊ ተኣማንነት ዘይብሎም ተባሂሎም ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን ቻይናዊ ኩባንያን ድሕሪ ምግምጋሞም ኢዩ።
እዞም 20 ዜጋታት ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሓት ምምራሕ ዶዘርን ማሺነሪታትን ካልእን ኮይኑ፤ ኣብ ልዕሊኦም ብዝተኻየደ ምጽንጻን ኢዩ እቲ ናይ ጥርጠራ ስጉምቲ ተወሲዱ። እቶም 20 ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕን ናይ እስትሕጋግ መሰልን ብትእዛዝ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ከምዝተሶጉ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ስድራቤታት ናይዞም 20 ዜጋታት ድሮ ኣብ ቁጠባዊ ጸገም ክወድቁ ጀሚሮም ምህላዎም ተገሊጹ።
እቶም 20 ዜጋታት ብመሰረት ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ፤ ናብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብምኻድ ጥርዓኖም ከምዘቕረቡ ዝጠቐሱ ምንጭታት፤ ንባዕሉ ሓይሊን ስልጣንን ዘይብሉ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተመሊሱ ናብ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ከምዝሓተተ ተፈሊጡ። ብመሰረት እቶም ውሽጣዊ ምንጭታት ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ንሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ‘ፕረዚደንት ኣብዚ ናይ ዕደና ጉዳያት ኢድኩም ከይተእትዉ ኢሉኩም’ ክብል ዘፈራርህ መልሲ ከምዝሃቦም ተፈሊጡ።
እቶም 20 ዜጋታት ብምቕጻል ጉዳዮም ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ እኳ ክወስድዎ ይህቅኑ እንተለዉ፤ በዚ ዝቕጽልዎ ዘለዉ መንገዲ እንተኸይዶም ብዘይካ ህይወቶም ናብ ሓደጋ ምውዳቕ ካልእ ውጽኢት ክርከቦ ከምዘይክእል እቶም ምንጭታት ገሊጾም። ሚኒስትሪ ፍትሒ ይትረፍ ናይ ካልኦት መሰል ናይ ነብሱ መሰል ክሕሉ ዘይክእል ትርጉም ዘይብሉ ትካል ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቑጺሩ ብምህላዉ፤ እዚ ናይዞም ዜጋታት ወጽዓ ከም ኩሎም ካልኦት ጉዳያት ብዓመጽ ክጭፍለቕ ክፍተን ሙኻኑ ርዱእ ነገር ኢዩ። እዞም 20 ዜጋታት መሰሎም ክረኽቡ እንተኾይኖም ኩሎም እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት መሰላቶም ተጋሂሱ ዘሎ ኤርትራውያን ብሓባር ምስዝለዓሉ ጥራይ ኢዩ።
ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኩባንያታት ዕደና ብሰንኪ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግበር ከቢድ ምግሃስ ኣብ ልዕሊ እተን ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ኣህጉራዊ ነቐፌታ ኪቐርብ ስለዝጸንሐ፤እቶም ናይ ምዕራብ ኩባንያታት እንዳወጹ  ቻይናውያን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዕደና ይግብትዎ ምህላዉ ይፍለጥ። ቻይናውያን ኣብ ኩሉ ዕደናታት ናይ ስለያን መጸናጸኒን መሳርሒታት ብምትካል እቶም ኤርትራውያን ኣብ መደቀሲታቶም ከይተረፈ ዝገብርዎን ዝዛረብዎን ብሕቡእ ማይክረፎናትን ካሜራታትን ከምዝከታተልዎ ተገሊጹ።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት መንግስታት ናይ ዕደና ስራሕ ናብ ዜጋታቶም ክመሓላለፉ ኢዮም ዝጽዕሩ። ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ዶዘር ምምራሕ ስራሕ ከይተረፈ ካብ ዜጋታት ወሲድካ ንቻይናውያን  ከምዝወሃብ ምግባሩ ኣዚዩ ዘገርም ተርኢዮ ኢዩ። ብሰንኪ እዞም 20 ሰባት ንኣብነት ክንደይ ስድራቤታት ዝበልዐኦ ድራር ክስእና ሙኻነን ርዱእ እኳ እንተኾነ፤ ነቶም ብብልሽውና ዝተቖማጥዑ መራሕቲ ኤርትራ ግን እዘን ስድራቤታት ብጥምየት እውን እንተሞታ ዘገድሶም ኣይኮነን። ቻይናውያን ንሰበስልጣን ብብልሽውና ኣቦኽቢኽካ ምቁጽጻር ሰብኣዊ መሰላት እንዳተጋህሰ ዓይንኻ ዓሚትካ ምርኣይ ዝኣመሰለ ፖሊሲ ስለዝኽተሉ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብተን ብልሽዋት ሃገራት ዝርከብ ዕደና ብሒቶሞ ምህላዎም ይፍለጥ።
ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብቲ ብቻይናውያን ተወሲዱ ዘሎ ዕደና ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ቻይናውያንን ናይ ኣፓርታይድ ዝመስል ዓሌታዊ ምሕደራ ተኣታቲዩ ምህላዉ ተገሊጹ። እቶም ኤርትራውያን ብቻይናውያን ኣመሓደርቲን ተቖጻጸርትን  ብዝወርዶም ታህዲድ ኣብ ትሕቲ ፍርህን ጸቕጥን ከምዝነብሩ፥ መመገቢ ቦተኦም ዝተፈለየ ኮይኑ ምሕደረኦም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ እዋን ኣፓርታይድ ስርዓት ከምዝመስል እቶም ምንጭታት ገሊጾም ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ንኣብነት እቶም ቻይናውያን  ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ኣኪቦም፥ ምስጢራት ናይዚ ዕደና ንተቓወምቲ ብፍላይ ድማ ንመድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ተመሓላልፉ ኣለኹም፥ ብዛዕባ ኣተሓሕዛኹምን ናብራኹምን ንወጻእተኛታት ሓበሬታ ተመሓላልፉ ኣለኹም፤ እዚ ሕጂ ንህበኩም ዘሎና ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ኢዩ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዕደና ወላ ንስድራቤቱ ዝተዛረበ ሰብ ብቐጥታ ናብ ማእሰርቲ ክለኣኽ ኢዩ ክብሉ እቶም  ቻይናውያን መራሕቲ ነቶም ኤርትራውያን ከምዘጎባዐዑሎም ተፈሊጡ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →