Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

‘ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ዝገብሮ ዕድጊ ፍርቂ ናብ ጁብኡ ፍርቂ ናብ መንግስቲ ኢዩ’ ይብል ፕረዚደንት ኢሳያስ። 

By   /  August 29, 2017  /  Comments Off on ‘ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ዝገብሮ ዕድጊ ፍርቂ ናብ ጁብኡ ፍርቂ ናብ መንግስቲ ኢዩ’ ይብል ፕረዚደንት ኢሳያስ። 

    Print       Email
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ‘ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ዝገብሮ ዕድጊ ፍርቂ ናብ ጁብኡ ፍርቂ ናብ መንግስቲ ኢዩ ዝኣቱ’ ክብል ተሰሚዑ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ሰባት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ከምኡ ክብል ዝመረጸሉ ምኽንያት ርዱእ ኣይኮነን። የግዳስ ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ስድራቤት ኢሳያስ ዝገብርዎ ምስግጋር ገንዘብ ኣመልኪቶም ህዝብን ሓለፍቲን ብጋህዲ ክዛረቡ ጀሚሮም ብምህላዎም፤ ነቲ ስድራቤት ሓራ ንምግባር ዝዓለመ ዕላል ናብ ህዝቢ ክሰርጽ ስለዝደለየ ኪኸውን ከምዝኽእል እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
ብኣንጻር እዚ ዝተባህለ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ካብቶም ውሑዳት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ናይ ምርካብ ዕድል ዘለዎም ሰባት ኮይኑ ምህላዉ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይካ ብሪጋደር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም፤ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ፤ ኣቶ ኤደን ፋሲልን ካልኦት ኣዚዮም ውሑዳት ምስ ጸጥታን ድሕነትን ዝተኣሳሰረ ዕማም ዝተዋህቦም ሰባት፤  ንፕረዚደንት ኢሳያስ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሰባት ኣዚዮም ውሱናት ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ።
ብካልእ ወገን ሚኒስትሪ ጥዕና ውድቀት ምሕደራን ምጥፍፋእ 3 ሚልዮን ናቕፋን ብዝብል ክሲ ኣብ ትሕቲ ከቢድ መርመራ ሃገራዊ ድሕነት ኣትዩ ምህላዉ ተገሊጹ።
ኣብ ልዕሊ ሚኒስትሪ ጥዕና ተኸሲቱ ዘሎ ክሲ ብቐንዱ ምጥፍፋእ ናይ 3 ሚልዮን ናቕፋ ዝብል ኮይኑ፤ ብዕለት 23 ሓምለ ከምዝጀመረን ክሳብ እዚ ዜና ዝተዳለወሉ እዋን ብኸቢድ መርመራ ይቕጽል ምህላዉን ተፈሊጡ።
እቲ መርመራ ኣብ ኩለን ክፍልታት ናይቲ ሚኒስትሪ፥ እንተላይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ዝግበር ዘሎ ኮይኑ፥ ካብ ሱዳን ተሰኒዑ ዝኣተወ ሰነዳት ከምእተረኸበ፤  ኣብ ዕድጊ ዝተገበረ ምጥፍፋእ ኣሎ ፤ ዝብል ክስታት መሰረት ጌሩ ዝግበር ዘሎ መርመራ ሙኻኑ ተሓቢሩ።
ብዕለት 26 ሓምለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ናብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ተጸዊዖም ናይ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን መርመራ ከምእተገበረሎም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ኣብቲ ርክብ ኮለነል ሶኮሎቭን ሓንቲ ናይ መጀር ማዕርግ ዘለዋ ኣባል ፖሊስ ካብ ኣጂብን ተሳቲፎም ምንባሮም ሓቢሮም።
ሚኒስትሪ ጥዕና ተኸሲሱሉ ዘሎ ክስታት፤ መሸጣ ናይ ብሓገዝ ዝመጸ ንብረት ጥዕ  ናብ ናይ ውልቂ ሕክምናታት፥ ምስ ናይ ወጻኢ ሃገራትን ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ዝግበር ዘይርዱእ ርክባት፤ ብስም ሓገዝ ዘይተማእከለ ገንዘብ ምቕባል፤ ፖለቲካዊ መርገጺኦም ዘይንጹር ዓበይቲ ዶካትር ሙሕቋፍ  ወዘተ ዝብል ነጥብታት ከምዝርከቦ ተገሊጹ።
እቲ ኣብ ታሕተዎት ኣባላት ዘተኮረ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይቲ መርመራ ኣብ ለካቲት ዝጀመረ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ዛጊት 19 ኣባላት ሚኒስትሪ ጥእና ኣብ ኣጂብ ኣብ ትሕቲ መሬት ተኣሲሮም ምህላዎም ተፈሊጡ።
ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲን ዶክተራትን ሚኒስትሪ ጥዕና፤  ኣብቲ ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ናብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ዝተላእከ ናይ መገሻ እገዳ ኣትዮም ምህላዎም እውን ተረጋጊጹ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ  ብልሽውና ዝብል በትሪ ሓለፍቲ ንምሕራር ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ዘልዕሎ መግረፊ ሙኻኑ ዝፍለጥ ኢዩ። ኣብ መንግስቲ ኤርትራ  ብልሽውና ገበን ዝቑጸር ነይሩ እንተዝኸውን፤  ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት፤ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ፤ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፤ ወዱ ንፕረዚደንት ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስ፤ ኣቶ ዘመደ ተኽለ 10 ግዜ ተኣሲሮም ምህላዉ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን፤ ከም ኣቶ የማነ ተስፋይ፤ ኣምባሳደር ተስፋማርያም ወዲባሻይ፤  ኣመሓዳሪ ገርግሽ ግርማይ፤  ነብሰሄር ብሪጋደር ጀነራል ሙሳ ራብዓ፤ብሪጋደር ጀነራል ሚኪኣል ሃንስ ወዘተ ግዜኦም ስለዘእከለን ናይ ተቓውሞ ድምጺ ከስምዑ ስለዝጀመሩን ብስም ብልሽውና ከምዝተወገኑ ይፍለጥ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብስም ብልሽውናን ካልእ ክስታትን ካብ ፕረዚደንት መምርሒ ተቐቢሎም ሓለፍቲ ዝጨውዩን፤ ዝኣስሩን፤ መገሻ ዝእግዱን ዘለዉ፤ ኮለነል ተስፋልደት፤ ኮለነል ወልደዝጊ ዝርከቦም ማእከሎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኢዮም። ብኣንጻር እዚ ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳ ኤርትራ ወዲቓቶ ዘላ ኩነታት ከምዘሕዝኖ ዘንጸባርቕ ብርክት ዝበሉ ምልክታትን ስምዒታትን ከምዘርኢ ይሕበር።
    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →