Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝመጽእ ለውጢ ጥራይ ኢዩ፤ ድሕነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ዘረጋግጽ።

By   /  August 9, 2017  /  Comments Off on ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝመጽእ ለውጢ ጥራይ ኢዩ፤ ድሕነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ዘረጋግጽ።

    Print       Email

ሎሚ ፖለቲካዊ ሕቶ ኤርትራ ኣብ ሓደ ዛዕባ ዓሲሉ ኣሎ – እምበርከ ፕረዚደንት ሃገር ምስ ምሉእ ናይ ኣእምሮ ጥዕንኡ ኣሎ ኢዩ ዝብል እዋናዊ ሕቶ? እዚ ኣርእስቲ እዚ ብድሕሪ መናድቕ፤ ኣብ ትሕቲ መጋርጃ፤ ኣብ ጎደናታት፤ ኣብ ኣብያተ መዘናግዒ፤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፤ ኣብ ናይ ቴሌፎን ዕላላት ብሰፊሑን ብቐጻልን ዝዕለል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።

እቲ ዝያዳ ሚዛን ዘውህቦ ድማ እምበርከ ፕረዚደንት ሃገር ምስ ምሉእ ናይ ኣእምሮ ጥዕንኡ ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣብ መንጎ ኣዚዮም ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባር፡ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝዕለልን ዘዘራርብን ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ምህላዉ ኢዩ። ስፍሓቱ ዘረኢ ካልእ ነጥቢ: እቲ ዕላል ኣብ መንጎ ጸቢብ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ነንሕድሕዶም ዘይተኣማመኑ ካድረታት እውን ዝዝትዩሉን ዝሰማማዕሉን ነጥቢ ኮይኑ ምህላዉ ኢዩ።

ብዙሓት ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወጹ ዘለዉ ሓበርቲ ምልክታት፤ ከምኡ እውን ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን መንግስትን ብዝህብዎ ዘለዉ ገምጋም፤ ብዓቢኡ ድማ ውሽጣዊ ሓበሬታን ቅርበትን ዘለዎም ምንጭታት ይገልጽዎ ከምዘለዉ፤ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣእምሩኡ ጥዑይ ዘይምህላዉ ዘረጋግጹ ኣመትቲ ተግባራትን ውሳነታትን እንዳበረኹን እንዳገሃዱን ምኻዶም ኢዮ።

ብመሰረት ዝርዝራት ናይቶም ምንጭታት ኩሉ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝውሰድ ዘሎ ተግባራት፤ ዝዝረብ ጎድናዊ  ዕላላትን ዝወሃብን ወግዓዊ መግለጺታትን መርኣያ ርጉጽ ናይ ኣእምሮ ምስሓት (Insanity) ኢዮም።

ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝረአ ዘይንቡር ህይወት ብባህርያትን ተግባራትን ናይ ዘይንቡር ኣእሙሮ ዘለዎ ሰብ ይገልጽዎ። ብኣበሃህለኦም ድማ ብልክዕ ነቲ ዕብዳን ወይ ጽሉል ተግባራት ተባሂሉ ክጥቀስ ዝኽእል ወይ ውን ብቋንቋ እንግሊዘኛ Insanity, craziness, or madness as in a spectrum of behaviors characterized by certain abnormal mental or behavioral patterns ተባሂሉ ዝዝርዘር ሕቅታት ዘግህዱ ሙኻኖም ይሕብሩ።

እዚ ርእሰ ዓንቀጽ ነዚ ተባሂሉ ዘሎ ሓበሬታ ክግምግም ወይ ውን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኩነተ ኣእምሮ ፈቲሹን ፈሪዱን እወ ጽሉል ኢዩ ወይስ ኣይኮነን ክብል ሞያዊ ዓቕሚ የብሉን፤ ስለዚ ድማ ንሊቃውንቲ ስነኣእምሮ ዝገድፎ ዕዮ ይኸውን። በመስርዕ ርዝነቱ እውን ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣይኮነን። ንህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ንላዕሊ ዘገድሶ ብሰንኪ እዚ ብዕብዳን ጥራይ ክግለጽ ዝኽእል ኣካይዳ ክስዕብ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነት ኢዩ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ኣእምሮ ቀውሲ ሃሊይዎ ኣይሃልይዎ ብዘየገድስ ኩሎም ዝትግብሮም ዘሎ ውሳነታት፤ ዘመሓላልፎም ዘሎ ትእዛዛት፤ዘጀምሮምን ዘቋርጾምን ዘሎ ፕሮጀክተታት፥ ንኤርትራ ናብ ጸድፊ ዘምርሑ፤ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዘእትዉ፤ ልዕሊ ኩሉ ዘሻቕል ድማ ምብትታን ሃገር ከም ናይ ቀረባ ተኽእሎ ዘረጋግጹ ኮይኖም ኣለዉ።

ምድረ ባሕሪ ሃገር ከም ኣቡኡ ከም ዘውረሶ ርስቲ ናብ ባዕዳውያን ምሻጥ፤ ደም ኤርትራውያን ብደርሃምን ሪያልን ናብ ኢማራትን ስዑድያን ምሻጥ፤ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝብኻ ኩናት ምእዋጅ፤ ህዝቢ ገንዘቡ መንዚዕካ ኣብ ባንክታት ምእታዉ፤ ምምራሕ ሃገርን ህዝብን ገዲፍካ ኣብ ዓዲ ሃሎ ካብ ታሕቲ ንዓቐብ ዝውሕዝ ማይ እንተዘይሰራሕኩ ኢልካ ወጠጥ ምባል፤ ፕሮጀክት ማይ ኣስመራ ኣቛሪጽካ ህዝቢ ብጽምኢ ከምዝነቅጽ ምግባር፤ ጥዑይ ይኹን ጽሉል ኣእምሮ ይግበሮ ብዘየገድስ መወዳእተኡ ዕቡድ ውሳነ ዘንቀሎ ዕንወት ሃገር ኢዮ ኪከውን።

ምስ መራሒ ናይቶም ናይ ኤርትራውያን ኩሊትን ነብስን ዝሸጡ ሸፋቱ ኣሰጋገርቲ ራሻይዳ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተራኺብካ ብዛዕባ ንግዲ ስግረዶብ ምዝርራብ፤ ኣብ ወራር የመን ኤርትራዊ ደም ምፍሳስ፤ ህዝቢ ብጥምየትን ዕርቃንን እንዳተሳቐየ ብስም ስድራቤትካ ኣብ ባንክታት ቻይናን ስዊዝን ሳይፕረስን ሚልዮናት ዶላር ምቕማጥ፤ ኣብ ክንዲ ሆስፒታላት ኣብያተ ማእሰርቲ ምህናጽ፤ ኣረጋውያንን ህጻናትን ከይተረፈ ኣሳቒኻ ምድሳት፤ ጥዑይ ይኹን ሕሙም ኣእምሮ ይግበሮ ብዘየገድስ፤ ውድቀት ምሕደራ ዘረጋግጽ ንመላእ ህዝቢ ገንሸል ዕብዳን ሓደ ሰብ ዝገብር ሓደገኛ ክስተት ኢዩ።

እዚ ኩነት ዘሻቕሎም ዘለዉ ዜጋታት ብፍላይ ድማ ናይ ለውጢ መራሕቲ፤ እዛ ሃገር ከይተበታተነት ገለ ነገር ክግበር ከምዝግባእ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣበርቲዖም ይጽውዑ ኣለዉ። ገለ እቲ ኩነት ዘሻቐሎም ኣዚዮም ውሑዳት ወገን ድማ ካብ ምብትታን ሃገር ዝኸፍእ ነገር ስለዘየሎ፤ ብመንን ብኸመይን ይምጻእ ብዘየገድስ፤ እንተላይ ብግዳም ንዝመጽእ ለውጢ ዘይነሰላስለሉ ምኽንያት የለን ይብሉ ኣለዉ።

ኤርትራ ሎሚ ዘላቶ ተሃዋሲ መድረኽ፤ ብዝሕታለ ቁጠባ ወይ ምድንጓይ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝግለጽ ኣይኮነን። ናይ ኤርትራ ሽግር ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ከም ምንሃር ዋጋታት፤ምስፍሕፋሕ ብልሽውና፤ ምርጫታት ሰልፊ ዝኣመሰሉ ናይ ሙኻን ሽግራት ውን ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ናይ ህላወ ሓደጋ ኢዩ። ምህላውን ዘይምህላዉን ኤርትራ ዝፈታተን ናይ ሉዓላውነትን ቀጻልነትን ሓደጋ።

እዚ ሓደጋ እዚ ዝቕረፍ ብውሽጣዊ ሓይሊ ጥራይ ኢዩ። ብኤርትራውያን ዝመጽእ ኤርትራውያን ዝውንንዎ ስለ ድሕነት ኤርትራን ህዝባን ዝዓዩ ለውጢ ጥራይ ኢዩ እቲ ሉዓላዊ ፍታሕ ዘረጋግጽ መስመር። ብግዳም ዝእዘዝ መድሃኒት ንደላይ ለውጢ መደንዘዚ ሂቡን ኣደቂሱን ሉዓላዊ ውንኡ ዝምንዝዕ ጥራይ ኢዩ ኪኸውን ዝኽእል።

ኤርትራውያን ጉዳይና ካልኦት ክፈትሑልና ምጽባይና እንተኣሚንና፤ ስዩምነትናን ተንበርካኽነትናን ዘረጋግጽ ተግባር ኢዩ ኪኸውን። ኣብ ልዕሌና ዓመጽን ሓደጋን ምንጥጣዩ ዘሕዝን ኢዩ፤ ንዓመጽናን ሓደጋናን ካልኦት ክቐርፉልና ምጽባይ ድማ ካብኡ ዝበኣሰ ዘሕዝን ነገር ኢዩ ኪኸውን። ተመኩሮ 50ታት ከምዘረጋገጾ፤ እቶም ሽዑ ኢትዮጲያ ወይ ሞት ዝበሉ ክልቲኡ ኢትዮጲያን ሞትን ኢዮም ረኺቦም። እቲ ፍታሕ ኣብ ኤርትራ ወይ ሞት ጥራይ ኢዩ ዝርከብ።

ብዙሓት ንለውጢ ድልዋት ብቑዓት ሓላፍነታውያን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣለዉና። ኩነታት ብርግኣት ዝከታተሉ ዘለዉ፤ እንታይ ክግበር ከምዝግባእ ናይ ቀረባን ርሑቕን ውጥናት ዘለዎም፤ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ዘቐድሙ፤ ብሱላት ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዘይዋዕዋዕ ይሰርሑ ኣለዉ። እምነትና ኣብኦም ኪኸውን፤ ምሉእ ዓወት ድማ መታን ኪረጋገጽ ከኣ ንጻዕሮም ክንምልእ ጥራይ ኢዩ ዝግበኣና። ኣብ ውሽጢ ሃገር ናትናን ዘተኣማምኑን የዕኑድ ማእከል እንዳሃለዉ፤ ዘይናትናን ናይ ደገ ባላታት ወሰን ነቋምተሉ ምኽንያት የልቦን። ንኽልተ ምኽንያት ቀዳማይ ዋናታት ጉዳይና ንሕና ስለዝኾና፤ ካልኣይ ብደገ ዝመጽእ ለውጢ ክሰብረና እምበር ከዐርየና ስለዘይኮነ።

ኤርትራ ምስናይ ሉዓላውነታ ንዘልኣለም ትንበር።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →