Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ህጽጽ ጻውዒት፡ ኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሰራዊት ንድሕነት ናይቲ ምእንቲ ዕምሪ ስልጣንን ሃብቲ ስድራን ተባሂሉ ናብ መሸጣ ወሪዱ  ዘሎ ሉዓላውነት ኤርትራ ክዓዩ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ደጊሙ ይጽውዕ።

By   /  August 5, 2017  /  Comments Off on ህጽጽ ጻውዒት፡ ኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሰራዊት ንድሕነት ናይቲ ምእንቲ ዕምሪ ስልጣንን ሃብቲ ስድራን ተባሂሉ ናብ መሸጣ ወሪዱ  ዘሎ ሉዓላውነት ኤርትራ ክዓዩ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ደጊሙ ይጽውዕ።

    Print       Email
ኣብዚ ቅንያት ምንጭታት መድረኽ ከምዘረጋገጽዎ ተቓወምቲ ሓይልታት የመን ዝኾኑ ሑቲ፤ ኣብ ልዕሊ መርከብ ኩናት ሕቡራት ኢማራት መጥቓዕቲ ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ክልተ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ምንጭታት መድረኽ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሓቢሮም። እቶም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ከም ኣካል ናይቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ኢማራት ዝገበሮ ውዕል ኣብ ሓለዋ ናይታ መርከብ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኢዮም።

ብዘይካ እዞም ክልተ ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ፤ ካልኦት 5 ኣባላት እውን በቲ መጥቓዕቲ ከምዝቖሰሉን ብሄሊኮፕተር ኢማራት ናብ ሆስፒታል ዓሰብ ከምእተወስዱን እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

ዕምሪ ስልጣን ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራን ሃብቲ ስድራቤቱን ንምንዋሕ ተባሂሉ ሉዓላውነት ኤርትራ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ምህላዉ፤ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ገዚፍ ክፋል መሬትን ባሕርን ኣየርን ኤርትራ ንባዕዳውያን ሃገራት ይርከብ ከምዘሎ፤ ስለዚ ድማ ሉዓላውነት ኤርትራ ኣብ ኣዚዩ ሓደገኛ  ኩነት ከምዝርከብ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ በብእዋኑ ኪገልጽ ጸንሑ ኣሎ። ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ድማ ካብኡ ዝመረረ ክስተት ይረአ ኣሎ። ምፍሳስ ድም ኤርትራውያን መንእሰያት ስለ ረብሓ ፕረዚደንት ኢሳያስ። ብሓጺር ኣበሃህላ ፕረዚደንት ኢሳያስ ደም ንጹሃት ኤርትራውያን ብዶላር ይሸይጥ ኣሎ ንኽልተ ምኽንያታት ንምንዋሕ ዕምሪ ስልጣኑን ንሃብቲ ስድራቤቱን።

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ መሸጣ ሉዓላውነትን ዜጋታትን ናብ ኣዚዩ ሓደገኛ ኣንፈት ይከይድ ምህላዉን በዞም ዝስዕቡ ምዕባለታት ብዝርዝር ብምቕራብ፡ ዜጋታት እዚ ንዕምሪ ሓደ መራሒ ንምንዋሕን፤ ሃብቲ ሓንቲ ስድራቤትን ንምስሳንን ዝግበር ዘሎ ኣዚዩ ሓደገኛ ስጉምቲ ደው ንምባል ኣበርቲዖም ክሰርሑ ጸዊዑ።

ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ክፋል ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ  ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወዲቑ ኣሎ። ካብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክሳብ ባብ ኤልመንደብ፤ ናይ ኤርትራ ናይ ባሕርን ኣየርን ሉዓላውነት ምሉእ ብሙሉእ ንኢማራት ተረኪቡ ኣሎ። ካብ መርሳ ተኽላይ ክሳብ ራሓይታ ዘሎ መስመር ባሕሪ እውን ብምውህሃድ ሕቡራት ኢማራት ጥራይ ምንቅስቓስ ክግበር መደብ ወጺኡ ኣሎ። እዚ ማለት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሓይሊ ኣየር ኤርትራን  ብዘይ ፍቓድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከካይድ ከምዘይፍቀደም  ብወግዒ ተሓቢሮም ኣለዉ።

ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብባሕሪ ዝግበር ኩሉ ምንቅስቓስ እንተላይ መገሻ፤ ምግፋፍ ዓሳ ከምኡ ውን ዕለታዊ መነባብሮ ደው ኣቢሉ ካብቲ ከባቢ ክርሕቕ ከምዝተኣዘዘ ይፍለጥ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፈር ዝተወሰደ መሬትን ባሕርን ናይ ህዝቢ ዝመንዘዐ ስጉምታት፤ ህዝቢ  እቲ ከባቢ መዓልታዊ ህይወቱ ብግቡእ ከይመርሕ ከልኪሉ ኣብ ሕሰምን መከራን ኣእትይዎ ኣሎ።

መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ህዝቢ ዓፈር ቅሬታ ብምግንዛብ ምስቲ ህዝቢ ቀጥታዊ ርክብ ክገብርን፤ ነቲ ህዝቢ መጠበሪ ዝኸውን ናይ መግቢን መድሃኒትን ካልእን ደገፍ ጀሚሩ እኳ እንተነበሩ፡ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ዓፈር ምስ ወከልቲን ወተሃደራትን ኢማራት ዝኾነ ይኹን ርክብ ከይግበር ብምጥንቃቕ፤ ዝኾነ ምስ ወከልቲ ወይ ወተሃደራት ኢማራት ዓረብ ዝተራኸበ ዜጋ ብሕጊ ክሕተት ሙኻኑ ብምፍርራህ እቲ ርክብ ብኣግኡ ኪቋረጽ ከምዝገበረ ተሓቢሩ። ወከልቲ ህዝቢ ዓፈር ናብ ኣስመራ ብምኻድ ብዛዕባ እቲ  መንነቶም ኣሕሊፉ ዝህብ ዘሎ መሸጣ መሬቶምን ምግሃስ መሰላቶምን ናብ ኣቶ ወልደምካኤል ኣብረሃ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣቤቱታ ድሕሪ ምቕራቦም፤ ሚኒስተር ወልደሚካኤል ኣብ መጀመርታ እቲ ጉዳይ ክረአ ሙኻኑ ሓቢሩኳ እንተነበረ፤ ንባዕሉ ዝፈልጦ ነገር ስለዘይብሉ ዝኾነ ዝመጸ ለውጢ የለን።

ወደብ ዓሰብ እውን ምሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ኢማራት ዓረብ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ወደብ ዘሎ ክልተ በርዝ (ሮሮ ፐርዝ ዝበሃል) ናይ መራኽብ፤ በዓል መዚ ወደባት ኤርትራ ንኢማራት ኣረኪቡ ኢዱ ከውጽእ ተሓቢሩ ኣሎ። ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ክንፊ ክኣቱ ክልኩል ኮይኑ፤ ኢማራት ውተሃደራዊ መዓስከር ጌሮሞ ኣለዉ። ኣብቲ ወደብ ዝሰርሑ ናይ ባዕሎም ስታፍ ውን ካብ ዓዶም ብምምጻእ ኩሉ እቲ ምንቅስቓስ ባዕሎም ተቖጻጺሮሞ ኣለዉ። ካብዚ ወደብ ንኤርፖርት ዝኸይድ ሓድሽ ጽርግያ ብፍሉይ ኢማራት ጥራይ ክጥቀሙሉ  ከምዝኾኑ፤ ካልእ ምንቅስቓስ ንዝኾነ ኤርትራዊ ይኹን ናይ መንግስቲ ትካላት ከምዘይፍቀድ ብወግዒ ንምምሕዳር ዞባ ተሓቢሩ ኣሎ። ካልእ ብኢማራት ዝውነን ሓድሽ ናቫል በይዝ ተመስሪቱ ምህላዉ ዝፍለጥ ኢዩ። እዚ ሓድሽ ናቫል ቨይዝ ወላኳ ምስ ኤርፖርት ጽግዕ ኢሉ ዝተሰርሐ ይኹን፤  ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ክጥቀመሉ ዘይፍቀድ ሙኻኑ ኢማራት ዓረብ ብወግዒ ገሊጹ ኣሎ።

እዚ ከይኣክል ኣብዚ እዋን እዚ ግብጺ ኣብ ዴሴት ኖራ ወተሃደራዊ መዓስከር ተዋሂባ ኣላ። ብዘይካ እዚ ኣብ ከባቢታት መዓስከር ሂላል ደቡብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ግንባር: ማለት ኣብ እግሪ እምባ ጋንዳ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ውን ብቴክኒካዊ ሓገዝ ግብጺ ብብዝሒ ሃንገራት ይስራሕ ኣሎ። ኣምሳያ ናይዚ ኣብ ግብጺ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኣባላት ጸጥታ ግብጺ ጽዑቕ ስለያን ምክትታልን ብምክያድ ናብ ኤርትራ ናብ ሓይልታት ጸጥጣ ይርከቡ ኣለዉ።

ብሰንኪ እዚ ናይ ባዕዳውያን ጎብጣ ህዝቢ ዓፈር ኣብ መሬቱ ኩሉ መሰላቱ ተኸልኪሉ ኣሎ። ከተማ ዓሰብ ዝኾነ ህይወት የብላን። እተን 4 ክፋለተሰራዊት ኣብ ቅድመግንባር ዘለዋ እየን። ሓንቲ ህዝባዊ ሰራዊት ድማ ጽርግያታትን፥ መፈተሺ ኑቕጣታትን ጥራይ ትሕሉ ኣላ። ሓንቲ እቲ ህዝቢ ክሰርሓ ዝፍቀደሉ ስራሕ እቲ ናይ ረፋዕ ዕዮ ኢዩ። እዚ እውን ኣብቲ እቶም ኢማራት ክኣትዎ ዘፍቅዱሉ ከባቢታት ጥራይ ኢዩ።

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምዝተገለጸ ማዕድናዊ ሃብቲ ኤርትራ ብቻይና ይጉሕጓሕ ኣሎ። ኣምሳይኡ ቻይና ንስድራቤት ፕረዚደንት ብሚልዮናት ዝቕጸር ዶላር ኣብቲ ኣብ ክልተ ክፍላተሃገር ዝርከብ  ፍሉይ ሕሳባቱ የእትዉሉ ምህላዉ ይሕበር።

ንናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ስልጣን ዕምሪ ንምንዋሕ በቲ ሓደ ወገን፤ ናይ ስድራቤቱ ሃብቲ ንምውህላል ድማ በቲ ካልእ ተባሂሉ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ምሻጡ ኣዚዩ ዘሕዝንን ክስተት ኢዩ። እዛ ብኽንደይ መስዋእቲ ዝመጸት ሃገር ብዘይ ፍቓድን ኣፍልጦን ህዝቢ፤ ንረብሓ ሓደ ሰብን ስድራቤቱን፤ ባሕራን መሬታን  ምስቶም ኣብ ከርሶም ዘለዉ ስዉኣት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምሻጡ ንህላወ ሉዓላውነት ሃገረ ኤርትራን ቀጻልነት ህዝባን መንነቱን ዝፈታተን ኣዚዩ ሓደገኛ ተግባራት ኢዩ።

ስለዝኾነ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ሕድሪ ዝስመዖ ሰራዊትን መራሕቱን ኩነታት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ቅድሚ ምኻዱ ሃገራዊ ሓላፍነቶም ከልዕሉ ይጽውዑ። መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ እዚ ሉዓላውነታ ሃገር ሸርሚሙ ዝሽየጥ ዘሎ ተግባራት ህላወ ሃገርን፡  ቀጻልነት ህዝባን መንነቱን ኣብ ኣዚዩ ሓደገኛ መድረኽ በጺሑ ምህላዉ ዘረድእ ስለዝኾነ እዚ ሓደገኛ ኣንፈት ሎሚን ብህጺጽን ክእረም ዝግበኦ ተግባራት ተገንዚቦም ኩሎም ዜጋታት ብፍላይ ድማ ኣዘዝቲ ስአራዊትን ሓለፍቲን ዜግነታዊ ሓላፍነቶም ከልዕሉ ጸዊዑ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →