Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ዓድና ግርም ኣላ! ኣብ ምንታያ ወደይ?

By   /  July 9, 2017  /  Comments Off on ዓድና ግርም ኣላ! ኣብ ምንታያ ወደይ?

    Print       Email

ብዙሓት ሰባት ዓድና ጽቡቕ ኣሎ ክንደይ እኳ ከምዚስ ንኹሉ ክብሉ ይስምዑ ኢዮም። ሰባት ሓሳቦም ክገልጹ ይኹን ዝመሰሎም መደምደምታ ክህቡ ዘይድረት መሰሎም ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ኣካቲቱ ጠፊኡ ዘሎ ንሱ እዚ መሰረታዊ መሰል ኢዩ። እቶም ዓድና ጽቡቕ ኣላ ክንደይኳ ዝብሉ ከይተረፉ ካብቲ ቀንዲ ዝብህግዎ ነገር ንሶም ሓሳባቶም ክገልጹ ክግደፉ፤ የግዳስ ካልእ ሰብ ሓሳባቱ ወይ ሕቱኡ ክገልጽ ዘይምፍቃድ ኢዩ።

ክንድዝኾነ እቶም ዓድና ግርም ኣሎ ዝብሉ፤ ብፍላይ ድማ እቶም ንሰሙናት ወይ ንወርሒ ዓዲ በጺሖም ዝመጹ እሞ ኣብታ ሃገር ዘሎ መጋርያን ሕሰምን ዘይስመዖም እዛ እትስዕብ ሕቶ ከአንግድዋ ኣይመርጹን። ዓድና ግርም ኣላ? ኣብ ምንታያ ወደይ?

ኤርትራ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ጸጉሪ ርእሳ ሕማቕ ኢያ ዘላ። ሰባት ኩሎም መባእታዊ ሓርነት የብሎምን። ሓዊን ወዲ ሓትነን ምትእምማን ስኢኖም፥ ሰብ ይትረፍ ክዛረብ ክሓስብ እውን እንዳፈርሀ ዓድና ግርም ኣላ እትብለና ኣብ ምንታያ ኢያ ግርም ዘላ?

ልዕሊ 10 ሽሕ ሰባት ብዘይ ፍርዲ፤ ብዘይ ዳኛ፤ ብዘይ ጠበቓ፤ ብዘይ ክሲ ተኣሲሮም፤ ህጻናትን ኣረጋውያንን ከይተረፉ ሸውሃት ናይ ሓደ ስቓይ ስድራቤት ክርኢ ከሎ ዝፍሳህ ሳዲስት ንምርዋይ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እንዳማሰኑ ዓድና ግርም ኣላ እትብለናስ ኣብ ምንታያ ኢያ ግርም ዘላ ወደይ?

ንባኒ ብሪጋ፤ ንላምባ ብሪጋ፤ ንበንዚን ብሪጋ፤ ንድኳን ሕድሪ ብሪጋ እንዳተቐለበ፤ መን መዓስ ስለምንታይ ይስውሮ ዘይፈልጥ ህዝቢ፤ ንወርሒ በጺሕካዮ መጺኻ ዓድና ግርም ኣላ እንተበልካና ኣብ ምንታያ ወደይ ኢልና እንተሓተትናካ መልስኻ እንታይ ኮን ይኸውን።

ስድራ ተበታቲና ገለ ክፋላ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፤ ገለ ክፋላ ኣብ ሲናይ፤ ገለ ክፋላ ኣብ ሊብያ፤ ገለ ክፋላ ኣብ ሱዳን ፋሕ ኢላ እንዳነበረት፤ ህዛባ ካብ ገዛእ ዓዱ ክወጽእን ክኣቱን ዝተሓረሞ ኮይኑ እንዳሃለወ፤ ንስኻ ኣብ ወጻኢ ብምቾት ስለዝነበርካ ዓድና ግርም ኣላ እንተበልካና ኣብ ምንታያ ወደይ ኢልና ንእነስዕቦ ሕቶስ መልስኻ እንታይ ኮን ይኸውን።

ኣመንቲ ናብ ዝደለይዎ እምነት ከይኣምኑ ተኸልኪሎም፥ ፓትሪያርክ ከይተረፉ ኣብ ማሕዩር እንዳማሰኑ፥ መንግስቲ ናብ መን ከምእትኣምን ነየናይ ሃይማኖት ከምትጸልእ ከም መድሃኒት ባዕለይ ክእዝዘልካ ኢየ ኢሉ ሰባት ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ጎዳጉዲ እንዳኣሳቐየ፤ ጅሆቫ ሙኻን ገበን ጴንጠኮስታል ሙኻን ሃገራዊ ክሕደት ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዝኣወጀ መንግስቲ ዝነብር ንዘሎ ህዝቢስ ዓድና ግርም ኣላ፤ ንስኻ ኣንታ ህዝቢ እውን ግርም ኣለኻ ሱቕ በል እትብል ንዘለኻ፤ ኣብ ምንታዩ ወደይ እዚ ህዝቢ ግርም ኣሎ ኢልና እንተሓተትናካስ መልስኻ እንታይ ኢዩ ኪኸውን።

ኣደ ናብ ሱዳን እንዳሰገረ ብጥይት ሓለውቲ ንዝተቐተለ ውላዳ ስኢና ከይኣኽላ፤ ናብ ኣደርሰርን ሳዋን ከይዳ ነዛ ሬሳ ወዳ ክትረክብ እንተስ ክትልምን እንተስ ጉቦ ክትህብ እንዳተገደደት፤ ደቂ 15 ዓመት ቆልዑ ኣብ ጎዳጉዲ ተኣሲሮም እንዳረኣኻ ዓድና ግርም ኣላ ኢልካ ክትስዕስዕ እንተሓደርካ ኣብ ምንታያ ወደይ ጽቡቕ ኣላ ዓድና እንተበልናካስ እንታይ ኢኻ ክትምልስ።

መሬታን ባሕራን ናብ ሃገራት ዓረብ ተሸይጡ 500 ሚልዮን ዶላር ዋጋ ናይ ሽያጣ ኣብ ካዝና ስድራቤት ፕረዚደንትን ከም ኣቶ ሓጎስ ክሻ ዝኣመሰሉ ብልሹዋትን እንዳኣተወ፥ እታው ናይ ወርቂ ቢሻ ናብ ካዝና ውልቀ ሰባት እንዳኣተወ፤ ዝተጋደላ ደቀንስትዮ ኣብ ጽርግያታት ቤላሮባ እንዳሸጣ ከም ወይዘሪት ጽገረዳ ዝኣመሰላ ሰብ ዘበን ምስ ጀነራል ፍሊጶስ ኮይነን ኣዋርቕ ናብ ዱበይ እንዳኣስገራ፤ ዓዲ ለይቲ ተጎልቢበን ብዝልምና ኣዴታት መሊኣ ከላስ፤ ዓዲ ግርም ኣላ እትብለናስ ኣብ ምንታያ ወደይ ዓዲ ጽቡቕ ኣላ ኢልና ክንሓትካ ግቡእ ኢዩ።

እዚ ኩሉ እንዳረኣየ ዓዲ ግርም ኣላ ንዝብልና ሰብ ኣብ ምንታያ ወደይ ኢልና እንተሓቲትናዮ መልሱ ኣነ ናተይ ኢየ ዝፈልጥ፤ ደቀይ ኣብ ወጻኢ ኣምሂረ፤ ገዛይ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ገዚአ፤ ኣብ ዓዲ እውን ናይ ቦንድ ገዛ ኣስሪሐ፤ ኩሎም ኣሓዋተይ ንወጻኢ ኣውጺአ ኢየ። እንተ ኣነ እሞ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዓዲ እንዳኸድኩ ዶላር ኣሽሪፈ ተዛዊረ እምልከስ ኣለኹ። ህዝቢ ደቁ ናብ ኣገልግሎት ከርተት ይበሉ፤ ሰባት ይተኣሰሩ፤ ኣዴታት ደቀን ኣብ ባሕርን ጣሕርን ይጥፍኡ ኣይጉዳየንን ኢዩ፤ ዓዲ ግርም ኣላ መንግስቲና ደው ይበለልና ይብለና ከምዘሎ ንውሰዶ። ምኽንያቱ ሕልናን ቀልብን ዘለዎ ሰብ መላእ ህዝቢ እንዳተቐዘፈ ዓዲ ጽቡቕ ኣላ ክብለና ዝከኣል ኣይኮነን።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →