Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ትማሊ 10 ሓምለ ዕጽው ምስጢራዊ ወተሃደራዊን ስለያውን ኣኼባ ኣብ እምባትካላ ተኻይዱ።

By   /  July 11, 2017  /  Comments Off on ትማሊ 10 ሓምለ ዕጽው ምስጢራዊ ወተሃደራዊን ስለያውን ኣኼባ ኣብ እምባትካላ ተኻይዱ።

    Print       Email

ሓለፍቲ 4 እዝታት ማለት እዚ ደቡብ፤ እዚ ምዕራብ፤ እዚ ምብራቕ እዚ ምክትታል ዶባትን ሰሜናዊ መስመርን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል፤  ከምኡ እውን ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ፤ ወከልቲ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት፤ ወከልቲ ፍሉይ ስርሒታት ስለያ ወጻኢ፤ ከምኡ እውን 5 ዝኾኑ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ሰባት ዝተሳተፍዎ ‘ምስጢራዊ’ ኣኼባ ኣብ እምባትካላ ተኻይዱ።

እዚ ብዕለት 10 ሓምለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብኣዚዩ ምስጢራዊ ኣገባብ ክተሓዝ ኣቐዲሙ ትእዛዝ ከምዝተዋህበ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ እዚ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ዝጀመረ ኣኼባ ብጀነራል ፍሊጶስ ከምእተመረሐ ተፈሊጡ።

ምስጢራውነት ናይቲ ኣኼባ ንምኽባር ኩለን እተን ናብቲ ኣኼባ ንዝመጹ ሓለፍቲ ሒዘን ዝመጻ መካይንን ዓጀብቶምን ብቕጽበት ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ከምዝተኣዘዙ፥ እቶም ኣብ እምባትካላ ዓስኪሮም ዝነበሩ ኣሃዱታት ሓለዋ ከይተረፉ ተኣልዮም ካብ ባሊኔኪ ብዝመጹ ናይ ጀነራል ፍሊጶስ ኣሃዱታት ከምዝተተክኡ ተፈሊጡ።

ኣብቲ ኣኼባ ዝመጹ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብረቶምን ሞባይላቶምን ከምእተሓድጉን ተፈቲሾም ከምዝኣተዉን ዝሓበሩ ምንጭታት፤ ኣብዚ ቅንያት እዚ ተመሳሳሊ ኣኼባታት ኣብ መንጎ ሃገራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ይካየድ ምህላዉ ተፈሊጡ።

ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳ  ካብቲ ንነዊሕ እዋን ሒዝዎ ዝነበረ መዝነት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ተኣልዩ ናብ ምዕራባዊ እዚ ተቐይሩ ዝብል ሓበሬታ ከምዘሎ ዝጠቐሱ ምንጭታት፤ ብሪጋደር ኣብረሃ ካሳ ካብቲ ልሙድ ባህርያቱ ብዝተፈለየ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኩሉ ኣካይዳታት መንግስቲ ጋዕዚዩ ኣሎ ፤ ኸምዚ ኢልካ ክቕጸል ኣይከኣልን ኢዩ፤ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኣይግበኦን  ኢዩ’ ክብል ብተደጋጋሚ ከምእተሰምዐ ሓቢሮም።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ኣቐድም ኣቢሉ ማለት ብዕለት 08 ሓምለ ኣብ ሆቴል ገልዓሎ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓለፍቲ ጥራይ ዝተሳተፍዎ ንውሕ ዝበለ ኣኬባ ተኻይዱ ምንባሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

 

 

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →