Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ እዋን ክማስኑ ጸኒሖም ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ነጻ ንኽትልቀቑ ‘ንህዝብናን መንግስትናን  በዲልና’ ኢልኩም ይቕረታ ሕተቱ ንዝብል ብሃገራዊ ድሕነት ዝቐረበሎም መብጸዓ ብትሪ ነጺጎሞ። 

By   /  July 14, 2017  /  Comments Off on ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ እዋን ክማስኑ ጸኒሖም ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ነጻ ንኽትልቀቑ ‘ንህዝብናን መንግስትናን  በዲልና’ ኢልኩም ይቕረታ ሕተቱ ንዝብል ብሃገራዊ ድሕነት ዝቐረበሎም መብጸዓ ብትሪ ነጺጎሞ። 

    Print       Email

ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ እዋን ክማስኑ ጸኒሖም ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ነጻ ንኽትልቀቑ ‘ንህዝብናን መንግስትናን  በዲልና’ ኢልኩም ይቕረታ ሕተቱ ንዝብል ብሃገራዊ ድሕነት ዝቐረበሎም መብጸዓ ብትሪ ነጺጎሞ። 

ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዕዳጋ ሓሙስ ማለት ካርቸሊ ተኣሲሮም ክሳቐዩ ዝጸንሑ ንጹሃት ዜጋታት ሙኻኖም ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ምምሕዳር ካርቸሊ ንነዊሕ እዋን ኩነታቶም እንዳሓበረ ካብ ማእሰርቲ ክወጹ ከምዝግባእ ከዘኻኽር ምጽንሑ ገሊጾም። 
 
ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ኩነታት ጥዕነኦምን ተኽለ ሰውነቶምን ብሰንኪ ነዊሕ ማእሰርትን ተወሳኺ ስነኣእሙሮኣዊ ጸቕጥን ተሃስዮ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ብዕለት 08 ሓምለ 2017 ካብ ሃገራዊ ድሕነት ዝመጹ ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን ዝተባህሉ ኣባላት ጸጥታ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ከፈርምዎም ከምዝኸዱ ተሓቢሩ። 
 
ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን ናብቲ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ቦታ ብምኻድ፤ ‘እዚ ናይ በደል ጣዕሳ እንተፈሪምኩም ኣብዚ ቤትማእሰርቲ ንሓሙሽተ ደቂቕ እውን ኣይትጸንሑን ኢኹም’ ከምዝበልዎም ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ንሕና ዘጣዕስ በደል ይኹን ታሪኽ የብልናን፤ ሕጂ እውን ኣብቲ ንስኹም ገበን እትሓስብዎ እምነትና ኢና ዘሎና፤ እምነት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ሓባር ኢዩ፤ ብምባል ኣትሪሮም መሊሶምሎም። 
ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብ  ብምቕጻል ሃገር ናይ ሓባር ኢያ፤ ኣብዛ  ሃገርና እንብላ መሬት ዝፈጸምናዮ በደል እንተሎ እቲ ዝኸሰሰና ኣካል ናብ ቤት ፍርዲ የቕርበና፤ ሽዑ እቲ ንኣምነሉ እምነት ክንገልጽ ሓቅና ከምዝስዕር ድማ ርግጸኛታት ኢና ክብሉ ገሊጾም። ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ኣብ መወዳእታ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲን ፍትሓዊ መስርሕን ሕግን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲርና ከነብቅዕ ኣሳሪናን ከሳሲናን ክንፈልጥ ንደሊ ኢና፤ ብኣንጻሩ ንሕና እቶም ዝተበደልናን ዝተገፋዕናን ነቶም ዝገፍዑናን ዝበደሉናን ይቕረ ክንሓትት ድማ ዘይመስል ኢዩ ኢሎም መሊሶም ኣለዉ። 
 
ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን ንቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን፤ እዚ ዘይቅየር እትብልዎ እምነትኩምን ቃልኩምን ኣበይ ከምዘብጸሓኩም ክንርእዮ ኢና ኢሎም ከምዝፈከሩሎም እቶም ምንጭታት ገሊጾም። 
 
ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን እቶም ከበድቲ ፖለቲካውያን እሱራት ዝምርምሩን ዝኽትክቱን ኮይኖም ብፍላይ ኮለነል ራሻይዳ ኣብ ልዕሊ ብሰንኪ ውልቃዊ ጽልኡ ንዝሕንሕነሎም ሰባትን ስድራቤታትን ደረት ዘይብሉ ዓመጽን ግፍዕታትን ዓመጽን ዘውርድ ዘሎ ሰብ ኢዩ። ኮለነል ራሻይዳ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ሰባት ዘሳቕዩ ዘለዉ ቀዳሞት ዓመጽቲ ኮይኑ፤  ካብ ዝኣስሮምን ዘጋፍዖምን እሱራትን ስድራቤታቶምን ገዚፍ ረብሓታት ዝሓትት ብብልሽውና ዝተቖማጠዐ ሰብ ኢዩ። ቅድሚ ሕጂ ንባዕሉ ብኣጸያፊ ተግባራቱ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ቤትማእሰርቲ ወጺኡ ንህጻናታን ኣረጋውያንን ከይተረፈ ብስለያዊ ተግባራትን ምፍጣር ራዕድን ሽበራን ብዙሓት ስድራቤታት ዘሳቒ ዘሎ ሰብ ኢዩ።
 
ንገለ እሱራት ስድራቤታት መርመራ ከምዝቕለልኩም ክገብርየ ፤ዓመታት ማእሰርቲ ከውሕደልኩም ገንዘብ ሃቡ ከምዝብል ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ንብዙሓት ደቀንስትዮ ብነብሰን ዘሳቐየ ስብ ኢዩ። ከም ራሻይዳ ዝኣመሰሉ ሰባት ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ብደም ዝጨቀወ ኣእዳዎም ዋግኡ ክረክብ ከምዝግባእ እቶም ምንጭታት ኣተሓሳሲቦም። 
 
ብኻልእ ወገን ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋናት ጥራይ ልዕሊ 345 ዝኾኑ ኣመንቲ ብኣባላት ጸጥጣ ከምዝተኣሰሩ ተሓቢሩ። እዞም ኣመንቲ ነብሰጾር ኣዴታትን ህጻውንትን ዝርከብዎም ኮይኖም ኣብ ዓመተ 2017 ብዝሒ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ዝተኣሰሩ ኣዚዩ በሪኽ ምህላዉ ተሓቢሩ። 
 
ብፍላይ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ልዕሊ ዝተኣስራ ዜጋታት ካብቶም ካልኦት ዜጋታት ንላዕሊ ጾታዊ ዓመጽ ይወርደን ከምዘሎ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ብፍላይ ኣብ ኮለጃት ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበበን ዝሓዘን ከም ሓደገኛ ሰብ ተራእዩ ፍሉይ ምክትታልን መቕጻዕትን ከምዝግበረሉ ተሓቢሩ። ኣብዚ ኣመት እዚ ንኣብነት ብኮምፒተር ሳይንስ ዝተመረቑ 23 ኣመንቲ ኣብ ኮለጅ እንከለኹም ብሰንኪ ዘርኣኹሞ ጥሩፍ ሃይማኖታዊ እምነትን ስብከትን ኣይትምረቑን ኢኹም ተባሂሎም ካብ ስነስርዓት ምምራቕን ምውሃብ ሰርቲፊከትን ከምዝተኣገዱ ተሓቢሩ። 
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →