Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  ዜናታት  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ 10 መዓልታት ናብ 5 መዓልታት ኪጎድል ኣዚዙ።

By   /  July 28, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ 10 መዓልታት ናብ 5 መዓልታት ኪጎድል ኣዚዙ።

    Print       Email
እቲ ናይ ፌስቲቫላት መዓልታት 5 መዓልታት ጥራይ ኪኸውን ዝተወሰነሉ ምኽንያት ሕጽረት ባጀት ዝብል ምስምስ እኳ እንተተዋህቦ፤ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፌስቲቫላትን ፈንጠዝያን መንፈስ ስለዘየሎ ተሳታፍነት ህዝቢ ብሙግዳሉ ሙኻኑ ምንጭታት ሓቢሮም።  
 
መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብደርቅን ጥምየትን እንዳሃለቐ፤ ፌስቲቫላት ኢሉ ሚልዮናት ዶላር ከውጽእ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ህዝቢ ከም መርኣያ ተቓውምኡ ኣብ ዝካየዱ ፈንጣስያታትን ድግሳትን ምስታፍ ከምዘቋረጾ ተሓቢሩ።
 
ኣብ እዋን ተስዓታት ህዝቢ መእተዊ ንምርካብ ጽቕጥቕጥ ዝብለሉ ዝነብረ መኽፈቲ ፌስቲቫል፤ ኣብዚ እዋን እዚ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብዘይ ትኬት ብጥርሑ በጃኹም እተዉ እውን እንዳበለ፤ እቲ መኽፈቲ ብዘይካ ቆልዑን ሕንጫላትን ዝሳተፎ ሰብ ስኢኑ ምህላዉ ይፍለጥ። ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ኣብ ባሕርታት እንዳጠሓሉ፤ ህዝቢ ዝስተ ማይ ስኢኑ ከሎ ዝግበር ፌስቲቫላት ቅጭ ከምጽኡሉ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይ፤ ህዝቢ ብልዑል ዓቐን በብእዋኑ ካብቲ ፌስቲቫላት ክርሕቕ ጸኒሑ ኣሎ። 
ኣብዚ እዋን እዚ ከተማታት ኤርትራ መልኣከ ሞት ዝወረሰን ከምዝመስላ፤ ኣብቲ ዝዓመረ ከባቢታት ከተማ እውን ምንቅስቓስ ሰባትን መካይንን ከምዘይርአ፤ ብዓቢኡ እቲ ዝረአ ዘበለ መንእሰይ ንግዳም ምውጽኡ ዘረጋግጽ ዋሕዲ ሰብ ምህላዉ ምንጭታት ይሕብሩ።
 
እቲ ኣብ እዋን ፌስቲቫል ዝግበር ለይታዊ ትልሂታት፤ መብዛሕትኡ በቶም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ካብ ሃገራት ወጻኢ ንዓዲ ዝመላለሱ ሰባት ዘዕለቕልቕ ኮይኑ፤ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ዝግበር ትልሂታት ባህ ከምዘይብሎ ብዘይተሳታፍነቱ ኪገልጽ ምጽንሑ ይሕበር። 
 
ከም ኩሎም መለኽቲ ስርዓታት፤ መንግስቲ ኤርትራ እውን  ህዝቢ ናብቲ ቀንዲ ዘሳቕዮ ዘሎ ጉዳይ መታን ከየተኩር ፤ መላእ ህዝቢ ብፍላይ ድማ እቶም ናይ ለውጢ መራሕቲ ኪኾኑ ዝኽእሉ መንእሰያት ብናይ ሳዕስዒትን ካልኦት ዘይሞራላዊ ወልፍታትን ኣዐንዚዙ ንምርማሶም ውራየይ ኢሉ ከምዝሰርሓሉ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ዳርጋ ዓመት ምሉእ ብስም ሓድሽ ዓመት፤ ፈንቅል፤ ናደው፤ መዓልቲ ናጽነት፤ ፌስቲቫል፤ ባሕቲ መስከረም፤ መወዳእታ ዘይብሎም ስነምግባር ዝቡሕጉጉ መደባት ኮነ ኢሉ ከምዘዋድድ ዘርዚሮም ኣረዲኦም። 
 
እቲ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብኽብረት ዝዝከርን ዝተሓዝን መዓልቲ ሰማእታት ከይተረፈ፤ ናይ ዝኽሪ ትርጉሙ ቀይሩ ናብ ናይ ምዝንጋዕን ሳዕስዒትን መዓልቲ ንምቕያሩ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ይሕበር። ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ደገፍቲ ዝበሃሉ ጉጅለታት፤ ነቲ ብመስዋእቲ ዝተረጋገጸ ዓበይቲ ፍጻመታት ፈንቅልን ናደውን ኣብ ክንዲ ካብ ታሪኹ ዝመሃሩ ከምኡ ውን ብዛዕባ ትርጉሙ ዝዝትዩ፤ ከም  ናይ ሳዕስዒትን ዳንኬራን ኣጋጣሚ ጥራይ ርእዮም ናብ ናይ ለይቲ ፈንጠዝያታት ኪቕይርዎ ምርኣይ ውጽኢት ናይቲ ኣእምሮ ዘደንዝዝ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኢዩ። 
 
ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና፤ ኣብ ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ዘሎ ብልሽውና ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ በጺሑ ምህላዉ ተሓቢሩ። እቲ መርበብ ብልሽውና ኣብ ውሽጢ ሃገር ውሑዳት ሰባት ዘማእክልዎ ኮይኑ፤ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምምላጥ፤ ናብ ወጻኢ ምልኣኽ ዝኣመሰለ መሸጣታት ረብሓ ከምዘጠቓልል ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ናይ ደገ መርበብ ድማ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ብመንገዲ ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ዘካይዶ ኮይኑ፤ ብስም ዕዱማት ኣጋይሽ፤ ብስም ትኬታት፤ ብስም ምዕዳም ባህላዊ ጉጅለታት ተባሂሉ ካብ ዝወጽእ ብኣሽሓት ዝቑጸር ዶላራት ዝግበር ዘሎ ምጥፍፋእ ኢዩ። 
 
ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኽብደት መነባብሮ ሰራዊት ኣመልኪቱ ኣብ ዝተላእከ ደብዳበ፤ ብተደጋጋሚ ናብ ገለ ሓለፍቲ ብፍላይ ድማ ናብ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ክሻን ምስኡ ዝቐርቡ ዝበሃሉ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ዝርከብዎም 4 ሓለፍቲን ኣነጻጺሩ ብስም እንዳጠቐሰ ዝርዝራት ኣስማት ናይ ኣዚዮም ብልሽዋት ዝብሎም ሰባት ዘርዚሩ ምንባሩ ይፍለጥ።  
    Print       Email
  • Published: 6 months ago on July 28, 2017
  • By:
  • Last Modified: July 28, 2017 @ 10:15 am
  • Filed Under: ዜናታት

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →