Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዕብዳን ዝወለዶ ሃለውለው፤ ሃለውለው ዝወለዶ ፉኽሰት ፕረዚደንት ኤርትራ

By   /  June 12, 2017  /  Comments Off on ዕብዳን ዝወለዶ ሃለውለው፤ ሃለውለው ዝወለዶ ፉኽሰት ፕረዚደንት ኤርትራ

    Print       Email

መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ መራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ከምዝሰደደ ገሊጸን ኣለዋ። መራኸቢ ብዙሃን ዝብል መጸውዒ ንምጥቃም ኢልና ኢና እምበር እታ ሓንቲ ሬድዮን ሓንቲ ተለቭዝንን ማለትና ኢዩ።

ብመሰረት ፖለቲካዊ መዝገበ ቃላት፤ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ማለት መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፤ ካናዳ፤ ሃገራት ኤውሮጳ፤ ቻይና፤ ሩስያ፤ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፤ ዋናጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጽሓፊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወዘተ ማለት ኢዩ። ብመሰረት ሓበሬታ እታ ተለቭዥንን ሬድዮን ድማ፤ መምህር ኢሳያስ ናብ ዞም መራሕቲ ኢዩ ናይ ልዕልና ሕጊ ኣስተምህሮ ፤  ናይ ኣህጉራዊ ዝምድናታት መምርሒ፤ ናይ ዝረበሹ መራሕቲ መጠንቀቅታ፤ ናይ ኣመራርሓ ሃገር ኣስተምህሮ፤ ናይ  ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራዲ ኣካላት መንግስቲ ኣተገባብራ ሕጊ  ወዘተ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። መምህር ኢሳያስ ኣድላዩ ኮይኑ ኣብ ዝተሰመዓሉ እዋን መግናሕቲ ዝጥዕም ቃና ዘለዎ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።

እዚ እቲ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ዝበሎ ኢዩ። ከም ግደ ሓቂ ግን ናብ ‘መራሕቲ ዓለም’ ዝተላእከ ደብዳበ የለን። እቲ መራሒ ክልእኽ ስለዘይደሊ ዘይኮነስ ንኸምኡ ዝኸውን ፖለቲካዊ ትሕተ ቅርጽን ህላወን የብሉን። ወላ እንተዝልእኽ እውን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ሰብ ቆጺሩ ንደብዳቢኡ ከም ቁም ነገር ርእዩ ዘንብቦ መራሒ ኣምበይምተረኸበን፤ ምኽንያቱ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ናይ ኣእምሮ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ዝከታተል ኣካል መራሕ ሃገር ዘይኮነስ ክፍሊ ሕሙማት ኣእምሮ ኢዩ።

ኣብዚ ቅንያት እዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልፋ ኬር ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰነተር ክሪስቶፈር ኩንስ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን፤ ፕረዚደንት ሳላፋኬር ነቲ ሰነተር ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ቀረባ ዓርኩ ሙኻኑን ናብ ዋይት ሃውስ ክዕድሞ ልዑል ሃንቀውታ ከምዘለዎን ሓቢርዎ ነይሩ። እቲ ነቲ ሓሶት ኪጻወር ዘይከኣለ ሰነተር ንፕረዚደንት ሳልፋኬር፤ ‘ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ሰብ እውን ኣይፈልጠካን ኢዩ’ ከምዝበሎን ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሕልሚ ነብሶም ዘዕብዩን ብኢዶም ሰማይ ክትንክፉን ዝህቅኑን ሰባት ጋህዲ መልሲ ከምዘድልዮምን ሓቢሩ ኣሎ።

እቲ ሕቶ ንትራምፕ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ኣይኮነን። ትራምፕ ዘይምፍላጥ እውን ዘሻቕል ጉዳይ ኪኸውን ኣይግባእን። እቲ ዘሻቕል እቲ ብሰንኪ ገለ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓቢ መሲልካ ንምርኣይ ዘርእይዎ ሕስረት ናብ ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዘሎ ውርደት ኢዩ።

እዞም  ፕረዚደንት ኢሳያስ መልእኽትን መምርሕን ተግሳጽን ልኢኹሎም ተባሂሎም ዘለዉ መራሕቲ ከም ሰብ እውን ንኢሳያስ ኣይፈልጥዎን ኢዮም። ይትረፎም ንሶም ኣምባሳደራቶም እውን ኣይፈልጥዎን። እንተፈለጥዎ ድማ ሓደ ኢሳያስ ዝበሃል ገዛእ ህዝቡ ክበልዕ ዝውዕል፤ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ኣንስትን ክፍክር ዝሓድር፤ ካብ 4 ሚልዮን ህዝቡ እቶም 2 ሚልዮን ናብ ስደት ከምዘምርሑ ዝገበረ ዕቡድ ሰብ ሙኻኑ ኢዮም ዝፈልጡ።

እዞም  ፕረዚደንት ኢሳያስ መልእኽትን መምርሕን ተግሳጽን ልኢኹሎም ተባሂሎም ዘለዉ መራሕቲ ይትረፍ መምርሒ ክለኣኸሎም፤ ኣበይ ከምዘሎ እውን ክፈልጥዎ ኣይክእሉን ኢዮም። ከም ገለ ስም ኢሳያስ እንተሰሚዖም ድማ ሓደ ን40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ፤ ብሕማም ስልጣን ዝሳቐ፥ ሰባት ክቕተሉን ክእሰሩን ከሎ ሓጎስ ዝስመዖ ሳዲስት፥ ብዛዕባ ዝርዝራት መሸላን ገዓትን ሃለውለው ክብል ዝውዕል ናይ ኣእምሮ ቀውሲ ዘለዎ መራሒ ኣብ ሓንቲ ስማ ብስደትን መከራን እትጥቀስ ኤርትራ እትበሃል ሃገር ከምዘሎ ኢዮም ዝፈልጡ።

ፕረዚደንትን ኣዳኸርቱን እውን መልእኽቲ ከምዘይሰደዱ፤ እንተሰደዱ እውን ሰብ ኢሉ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን መጋበኣዊ መድረኻት ኣብ ፍቕዲ ዘእትዎም ዓለማዊ ኣካል ከምዘየሎ ይፈልጡ ኢዮም።

እቲ ፕረዚደንት እውን እንተኾነ ንባዕሉ፤ እቶም መራሕቲ ከም ተራ ዕቡድ ሰብ ከምዝቖጽርዎ ይፈልጥ ኢዩ። ባይቶ ሃገር ኣሕቂቑ ብዛዕባ ሕጋውነት ንኻልኦት ሰባት ክዛረብ ከምዘየምሕረሉ፤ ብዘይ ምርጫ ብሓይሊ ጸጥታን ፖሊስን ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ነቶም ብዴሞክራስያዊ ምርጫ ዝተሓርዩ መራሕቲ ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ክምድር ከምዘየጥዕመሉ ይፈልጥ ኢዩ። 2 ሚልዮን ንዝኸውን ህዝቢ ከመሓድር፤ናይ ህዝቡ መሰረታዊ ጠለባት ማይን ገዛን ከማልእ ዘይከኣለ፤ ብኩሉ መለክዒታት ዝወደቐ መራሒ፤ ነቶም ሃገራቶም መሪሖም ብቑጠባ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዑ መራሕቲ የዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ክርእዮም ከምዘይክእል ይፈልጥ ኢዩ።  ከምኡ ስለዝኾነ ኢዩ ድማ መራሕቲ ዓለም ኣብ መጋበኣያታት ተራኺቦም እንዳተላዘቡ ፤ንሱ ምስ ዛዕጎል ዘውድቓ ጠንቆልቲ ዝውዕል ዘሎ።

እሞ ዓለም ከም ተራ ዕቡድ ካብ ቆጸረቶ ንሱ እውን እዚ ካብ ፈለጠ ደኣ እቲ መልእኽቲ ናብ መንን እንታይን ኢዩ ዕላምኡ።

እቲ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ኢዩ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ትግርኛ ዝዛረቡ መራሕቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን መጺኦም ኣለዉ ማለት ኢዩ ኪኸውን።

ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ መልእኽቱ፤ ዕላምኡ እዚ ዝገዝኣካ ዘሎ ንዓለም ፈጥፈጥ ዘብልን ዝገስጥን መራሒ ኢዩ፤ ንስኻ እውን ሰጥ ኢልካ እንተዘይተገዚእካ እዚ ይትረፍ ነዓኻ ነዞም ናይ ዓለም መራሕቲ ዝሃደደ መራሒና ክጭፍልቐካ ኢዩ ንምባል ዝዓለመ ኢዩ።

ሎሚ ግን ኣይከምዓምን። ህዝቢ ኤርትራ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዓኽ ኢሉ ጡፍ ኢልዎ ኢዩ። ካብ ክንቲት ኣፍኪሱ ካብ ዝርእዮ ነዊሕ ጌሩ ኣሎ። ኣብ ምሉእ ዓለም ናብ ኣድባራቱን መሳጊዱን እንዳኸደ እዚ መራሒ እዚ ተዝሞተልና ዝብል ህዝቢ ተራኢዩ ኣይፈልጥን። ኣብ ኤርትራ ግን ህዝቢ ናብ ኣደባራትን መሳጊድን ተፈጊሙ ኣንታ ኣምላኽ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘይትወስደልና ኢሉ ኢዩ ክምህለል ዝሓድር ዘሎ።

ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለዩ መግዛእታት ርእዩ ኢዩ እሞ ከም ሎሚ ጌሩ እንጻር ሓደ መራሒ ኤህ ክብል ሓግዩ ኣይፈልጥን። ደቁ መንጢሉ፤ ገንዘቡ ሰሪቑ፥ ጥሜት ቀቲሉ፤ ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ባሕርታትን ምድረበዳን ከምዝስጥሑ ጌሩ፤ ብዕንደራ 4 ኩናት ከፊቱ ኣሽሓት ህዝቢ ኣህሊቑ፤ ንስንኩላን ኣብ ዚንጎታት ደርቢዩ ዘሎ መራሕ ሰብ ብህዝቢ ዓኽ ፎእ እንተተባህለ ድማ ዘገርም ኣይኮነን።

    Print       Email

You might also like...

ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ ኢያ?

Read More →