Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ወላዲቱ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ወይዘሮ ኣዳነሽ  በርሀ: ዜጋታት ኣብ ልዕሊአን ብዝገበርዎ ተቓውሞ ንግዚኡ ናብ እንዳ ጓለን ከምዝገዓዛ ተሓቢሩ። 

By   /  June 18, 2017  /  Comments Off on ወላዲቱ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ወይዘሮ ኣዳነሽ  በርሀ: ዜጋታት ኣብ ልዕሊአን ብዝገበርዎ ተቓውሞ ንግዚኡ ናብ እንዳ ጓለን ከምዝገዓዛ ተሓቢሩ። 

    Print       Email

ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብዝያዳ ድማ መንእሰያት ኣብቲ ኣብ ቀንዲ መንገዲ ገዛ ከኒሻ ዝርከብ ገዘአን ንዝቕመጣ ወላዲቱ ንፕረዚደንት ኢሳያስ  ዝኾና ወይዘሮ ኣዳነሽ  በርሀ  ናይ ተቓውሞ ምርባሽ ኣርእዮም። እቲ በቶም ዜጋታት ዝግበር ምርባሽ፤ እምኒ ምድርባይ፤ ብለይቲ ኣብቲ ገዛ ተቐልቂልካ ምዝላፍ፤ ምስ ትውልዲ ዓዲ ዝተኣሳሰረ ኣሉታዊ ሓሳባት ምግላጽ የጠቓልል።

ወላዲቱ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ህይወተን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ኢለን ከምዝኣምና ብምግላጽ ኣብ መንበሪ ገዘአን ሓለዋ ክግበረለን ሓቲተን ምህላወን ተፈሊጡ።

ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወይዘሮ ኣዳነሽ በርሀ  ‘ንግዚኡ’ ምስ ጽገረዳ ኣፍወርቂ እተባህለት ጓለን ክነብራ መንበሪ ቦተአን ግዒዘን ምህላወን ተገሊጹ።

ኣቐድም ኣቢሉ ሬድዮ መድረኽ ከምዝሓበሮ ስድራቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ቴሌፎን ምፍርራህን ናይ ሕልና ግበሩ ጻውዒትን ተኻይዱሎም ነይሩ ኢዩ።

ሽዑ ከምእተገለጸ ካብ ዕለት 11 ሚያዝያ 2017 ጀሚሩ ስድራ ቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ብናይ ብቴሌፎን ጻውዒታት ምፍርራህን ሕልና ኪገብሩ ዝጽውዕ ምሕጽንታን ይካየደሎም ምንባሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። እቲ ካብ ዕለት 11 ሚያዝያ ክሳብ 16 ሚያዝያ ብጻዕቂ ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት፤ ናብ ናይ ወይዘሮ ሳባ ሃይለ ማለት በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት ከምኡውን ክልተ ደቁ ማለት ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስን ወይዘሪት ኤልሳ ኢሳያስን ዝተኻየደ ኢዩ።

እቲ ጻውዒት ‘ምስ ፕረዚደንት ኮንኩም ደም ሰብ ትሰትዩ ኣለኹም፤ ገንዘብ ህዝቢ ትሰርቁ ኣለኹም፥ ዝደለኹሞ ሰብ ተእስሩ ተፍትሑ ኣለኹም፥ ኣዴታት ደቀን ክስእና ከለዋ ከም ኣደ ናይ ኣደ ሕልና ዘይምርኣይኪ ጭካነኺ ዝገልጽ ኢዩ፡ ንነብስኹም ኣብ ምቾት እንዳነበርኩም ህይወት መንእሰያትን ህጻናትን ናብ ከርተት ክፍረድ እንታይ ይስመዓኩም፥ኣቶ ኣብረሃም ኣብ ለይታዊ ትልሂታትን ሳዕስዒታትን ንሰባት ምክልባት ተዘየቋሪጽካዮ ኢድካ ክትፍደ ኢኻ፤  ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ሕሳባትኩም ጽባሕ ንግሆ ናብ ህዝቢ ክምለስ ኢዩ፤ ዕጫኹም ከም ደቂ ቀዛፊ ኪኸውን ኢዩ፤ ምስ ኣቦኹም ንፍርዲ ክትቀርቡ ኢኹም’ ዝብል ምንባሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

እቲ ጻውዒታት ካብ ውሽጥን ወጻእን ዝተገበረ ኮይኑ፤ ካብ ውሽጢ ሃገር ብናይ ህዝባዊ ቴሌፎናት ጻውዒት ካብ ወጻኢ ሃገር ድማ ካብ ሃገራት ስዊድንን ጀርመንን ምንባሩ ተሓቢሩ። ድሕሪ እቲ ን5 መዓልታት ብዘይሙቁራጽ ዝተኻየደ ጻውዒታት፤ ኤሪተል ነተን ሰለስተ ቁጽርታት ብሎክ ብምግባር ከምዝዓጸወን ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፤ ብርክት ዝበሉ እተን ቁጽርታት ሞባይል ይፈልጡ ኢዮም ዝተባህሉ ናይ ቀረባ ማሓዙትን ቀረብትን ስድራቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ፤ ናብ ሓሙሻይ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም መርመራ ከምዝተኻየደሎም ተፈሊጡ።

እቶም ብሓፈሻዊ ጥርጠራ ዝተታሕዙ 18 ሰባት መርመራ ምስተገበረሎም ብመጠንቐቕታ ካብ ቤት ማእሰርቲ 5ይ መደበር ፖሊስ ከምዝወጹ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ሰለስተ ሰባት ገና ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከምዘለዉን ከቢድ መርመራ ይካየደሎም ምህላዉን ገሊጾም።

ስድራቤት ፕረዚደንት ኣብ ኣስመራ ንድሕነቶም ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝጥቀሙሉ ብርክት ዝበለ ቪላታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሓዚኡ ምህላዉ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ ጽለኣት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ስድራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ ይመጽእ ምህላዉ ተሓቢሩ። እቶም ኣባላት ስድራ ካልኦት መእሰያትን ህጻናትን ከርተት ይብሉን ኣብ ኣብያተማእሰርቲን ይሳቐዩሉ ኣብ ዘለዉሉ እዋን ብዘርእይዎ ብደዐን ስሰዐን ካብ ህዝቢ ልዑል ጽልኣት ሓዲርዎም ምህላዎም ሓቢሮም።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ኩሎም ናይ ኣፍሪቃ ምልካውያን ስርዓታት እምነቱ ናብ ጸቢብ ትሕተሃገራዊን ስድራቤታዊን ምትእኽኻብ የቕነዖ ምህላዉ ተሓቢሩ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፤ ብመሰረት እቶም ምንጭታት፤ እንተላይ ንነዊሕ እዋን ብዘይ ስራሕ ደስኪሎም ዝነበሩ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣብ ምጽንጻን ከምኡውን ናይ ስለያን ጸጥታን ስረሓት ተዋፊሮም ምህላዎም ይፍለጥ።

ብዘይካ እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንወዱ ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስ ኣብቲ ብስም ስድራቤት ዝእከብ ዘሎ ዝበሃል ሚልዮናት ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ ብንጥፈት ከምዝዋሳእ ይገብሮ ምህላዉ፤ ምስ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ገንዘብ ስድራ ኣብ ምእካብን ክሳብ 20 ሚልዮን ዶላር ዝበጽህ ኣብ ቀጠር ዘሎ ሕሳባት ኣብ ምምሕዳርን ብቐረባ ይሰርሕ ምህላዉን ዝገለጹእቶም ምንጭታት፤ ኩሎም መለኽቲ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ናይ ዕምሮምን ዕምሪ ስልጣኖምን ንኹሉ ሰብን ትካላት መንግስቲን ኣብ ምጥርጣር ስለዘእትዉ፤ ናብ ጸቢብነትን ትሕተ ሃገራዊነትን ከምዘምርሑ ታሪኽ ብምውካስ ዝገለጹ ምንጭታት ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ኣመት ምትእኽኻብ ስድራቤትን ምዝማት ሃብትን ናይዚ ኣዚዩ ጸቢብ ምትእምማን ዘጥፈአ ትሕተ ሃገራዊ ተርኢዮ ምስክር ኢዩ ኢሎም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →