Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣይፋልካን ደራፋይ – ዘገልገለ ኣይኮነን ዘውደልደለ ኢዩ ነጊሱ ዘሎ። 

By   /  June 13, 2017  /  Comments Off on ኣይፋልካን ደራፋይ – ዘገልገለ ኣይኮነን ዘውደልደለ ኢዩ ነጊሱ ዘሎ። 

    Print       Email

ኣብ ቅንያት በዓል ናጽነት ዘገልገለ ይንገስ ዝብል ደርፊ ተደሪፉ ነይሩ። ዘገልገለ ክእሰር፤ ክድርበ፤ ብዘይ መባእታዊ መሰላት ክነብር ከሎ ዘውደልደለ በዓል ገዛን ግዜን፥ በዓል መሰልን ድልየትን ኮይኑ ኣሎ። እቶም ዝርካቦም ዝመርሑ ዘለዉ እውን ዘየገልገሉን ንሃገር ዘይከፈሉን ሙኻኖም ናይዚ ኣብነት ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝቐረቡ ሓለፍቲ ኮይኖም ዘለዉ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት፤ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም፤ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ሙኻኖም ድማ ናይዚ ኣብነት ኢዩ። ብወገን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ክቱር ጽልኢ ድማ ናቱ መግለጺ ኢዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ኤርትራ ናይ መነባብሮ ሕሰሞምን ክብደት ናብረኦምን ዝገልጽ ኣቤቱታ ብቐጻሊ ይቀርብ ምህላዉ ኣብ ዜናታት መድረኽ ተሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር።

እቲ ካብ ኣባላት ሰራዊት ተባሂሉ ብእኩብን ብቐጻሊን ዝጸሓፍ ዘሎ ኣቤቱታ፤ ናይ ሰራዊት ወርሓዊ ደሞዝ ምውሓዱ፤ ናብራ ስድራቤቱ፥ መዓልታዊ ህይወቱ፤ ዜግነታዊ መሰላቱ ኣዚዩ ከፊእዎ ምህላዉ ዝገልጽን ናይ ደሞዝን ህይወትን ምምሕያሽ ዝሓትትን ኢዩ።

እቲ ደብዳበ ኣብ ኩሎም ኣቤቱቶኡ፤ ንሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወትን፤ እቶም ጭፍርኡ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሰባትን ዝኸስስ ሙኻኑ፤  ሰራዊት መነባብሮ ከቢድዎ፥ ወርሓዊ ደሞዙ ቁንጣሮ ኮይነን እንዳሃለዋ፤ ከም ኣቶ ሓጎስን ጭፍርኡን ብብልሽውና ተቖማጢዖም ናይ ነጋውስ ናብራ ይነብሩ ምህላዎም ከምዘሕዘኖም እቲ ደብዳበታት የነጽር።

እዚ ደብዳበ ናይዞም ዝተወጽዑ ወገናትና ከምዝሕብሮ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ኣጽናቲ ወራር ኣውጁ ዘሎ ጉጅለ ምዃኑ ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ – ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ዋንነት ስኢኑ ቤት ንብረቱ ራሕሪሑ ክኸይድ፥ ኣብ ቀጻሊ ባርነትን ጊላነትን ተሰላኺዩ ክስደድ፥ መጻኢኡ ዘውሕሰሎም ቀረባትን ዕድላትን ተመንዚዕዎ ተስፋ ቆሪጹ ዝርግርግ ክብል እጅጋኡ ሰብሲቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዕላማ እዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ`ዚ እዋን እዚ ነቲ ዘውርዶ በደላት ተጻዊሩ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ጸኒዑ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ህዝብና፡  ዕረፍቲ ዘይህቡ ሕሱማት ተግባራት ክጽዕን ሃለኽ ይብል ኣሎ። ህዝቢ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ቀረባቱን ከምዝሕረሞ ጌርካ ብስእነት ማይ፡ መብራህቲን ቀረብ መግብን ከምዝጣላዕ ኮይኑ ፡ እዛ ሃገር እዚኣ ንዓና እትኸውን ሃገር ኣይኮነትን ኢሉ ፍቐዶ ስደት ክዝረው ንዓመታት ክስረሓሉ ጸኒሑ`ዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ስልጣን ክሳዕ ዘይረሓቖ ህዝቢ ክጠፍእ እቲ ዘሎ እውን ከይትካእ እዩ ዝብህግ። “ሕሉፍንናን ንጹፍናን ንስኻ ኢኻ!” ፡ “ብዘይ በኣኻ ንኾኑ ሕሱም እዩ! ንዘልኣለም ሃልወልና እምበር ዝደለ`ዂን!” ዝብሉ ውሑዳት መውደኽደኽትን  ድምጺ ከበሮ ጥራይ እዮም ዘድልዩዎ ነቲ ስርዓት!

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ`ቲ ዋሕስ ሃገርን ባይታ ልዑላዊት ኤርትራን ዝኾነ ሓፍሽ`ዩ ቀስታት ከይሲ ክውርውር ዝርከብ ዘሎ። ካብ ኣባሓጎኣን እናሓጎኣን ክሳዕ ወለዶ ሕጂ እናተባራረየት ሂወታን ኣካላን ዝወፈት ኤርትራዊት ስድራቤት ኣብ ሕሰም እንክትሽመም ፥ ብመስዋእቲ ደቆም እትመጽእ ናጽነትን ሓርነትን ንዓኦምን ንወለዶታትን ከተጽልሎም ተመንዮም ደቆም ኣፋንዮም ንሰውራ ዝልእኣኹ ስድራ ስውኣት  ኣብ ቃልዕ ለመና እንክወድቊ፥ ኣካሎም ዝወፈዩ ይከኣሎን ዋርሳይን ኣብ መጸፍጸፊ መዓስከራት ከም ጥቕሙ ዝወደቐ ኣቕሓ ተደርብዮም እንክትርኢ፥ ምሁር ሞያተኛ መለሳ ስራሑን ኣበርክቶኡን ተዋሪዱ እንክትዕዘብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ንዘበርከተ ዘይትኸውን ሃገር ተቐይራ ምህላዋ የነጽረልካ።

ብግምጣሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቶም ኣብ መሬት እትዓልብ ንጣብ ረሃጽ ንሃገር  ዘየበርከቱ፥  ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ይድግፍዎ ኣለው ድማ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦም ውሑዳት ግን ሱሱዓን ክሳዕ ዝመንዎምን ገንዘቦም መጽዩ ክሳዕ ዝውድእን ካብ ከባቢኡ ከየርሕቚ መሪጹ ፥ ዘዝደለዪዎ መሬት ከም ሕብስቲ ቆቆሪሱ ክህቦም፥ ንሓፋሽ ዝተሓረሞ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ሓፋሻ ብተናጸል ክወሓሰሎም፥ ካብን ናብን ሃገር ክኣትዉ ክወጹ ክለሃዩ ክሕጎሱ ፥ እቲ ሓለፋታት ኣዚዩ ብዙሕ እዩ ። “ካብ በዓል ጣፍ`ሲ በዓል ኣፍ!” ቢሎም ዲዮም ዝመሰሉ ለባማት ቀደም። ኤርትራ እቲ ዘውደኽደኸ፥ ብሓሶት ዝዓለለ፥ ንነውሪ ዘኽበረ ወዳሲ ጥራይ ዝከብረላን ዝሽነነላን ሃገር ኮይና ትርከብ ኣላ እንተተባህለ ኣየኽፍእን`ዩ።

ኩሉ ግዜ ሓቂ ውሒጡ ብሓሶት ዝውድስ በርዚ ሕብረተሰብ ዝኸውን ክፋል ኣሎ። እዞም ካብ  ምዕቡል ዓለም ዘማሙቚ ካባታት ለቢሶም ናብ ሃገሮም ክሕንቅቚ ዝመጹ መጣቓዕቲ ፥ንዘዝመጸ ገዛኢ ኢድ እንዳነስኡን እንዳወደሱን ዝኣከብዎ ገንዘብ – ካብ ገንዘብ`ቲ ሃገር ከምጽእ ግዜኡን ሂወቱን ዝሰውአ ሓፋሽ ስለዝበዝሕ ፥ ከምድላዮም መሬት ክወሃቦምን ኣባይቲ ክሃንጹን  በቲ ሕጂ ዘጣቕዑሉ ዘለዉ እዋናዊ ገዛኢ ሓለፋታትን ኣኽብሮትን ይወሃቦም ኣሎ።

እዞም ኣብ እዋን መግዛእቲ ሃጸይ ሃይለስላሴን ደርግን`ውን እናተለማለሙ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ንብረቶምን ኣባይቶምን ክሕለወሎም ናይ ኪነት ባህሪኦም ዘይሓብኡ ተበልጽቲ ሰብ ርሑቕ፥ ሕጂ`ውን መረባዓቶም ከይድፈር ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ መከራ ከምዘይናቶም ርእዮም  ንገዛኢ ጉጅለ  – ዘለዎም ቅብኣ ኣኻኺቦም ክኾሓሕሉን “ንሕና ንሱ ንሱ ንሓና” እናበሉ ካብ ምዝያምን ኣሳእሉ ከም ጣኦት ካብ ምስላምን ኣይቦኾሩን። እዚ ግና ረብሓኦምን መናድቕ`ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መረበዓቶምን ክሳዕ ዘይተተንከፈ ጥራይ ሙኻኑ ካብቲ ተበላጺ ባህሪኦም ምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን።

ገዛኢ ስርዓት ብህዝቢ ዘይኮነ ነቲ ገዛኢ ብዝመስሉ ምስሉያትን ኣብ ውልቃዊ ጥቕሚ ዝነብሩን ውሑዳን እዩ ዝፍቶ።ባዕሎም ውን ንሕና ንሱ ኢሎም ከምዝጭርሕዎ ንሶም ውን ብተምሳል ናይቲ ንሱ ዝብልዎም ናቶም ሰባት ኣብ ባሕሪ ዘጥሕሉ ስድራ ስዉኣት ዝጠልሙ ስንኩላን ዝርሽኑ ማለትዮም።

እዞም ሃገር ኣላትና ዝብሉ ዘይሃገራውያን ወገናትና ኣምበኣር ንጸገማት ህዝቦም ጓንዮም  ክንካእ ንዘይደልይዎ ንኡስ ረብሓኦም ብምቕዳም ፡ ምስ ዓመጽ እናተማሓዘዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ታሪኻዊ በደል ይፍጽሙ ኣለው። ኣብ ኣገልግሎት ዝባሪይ ዘሎ ወዲ ዓድኻ ጽቡቕ ኣሎ ዝሰኣኖ የብሉን ትብል እንተሃለኻ፥ መጽለሊት ዝሰኣነት ስድራ ስውኣት ዝኾነቶ የለን ጸጊባ ትሓድር ኣላ ኢልካ እንተጨደርካ፥ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ሳላ መንግስትና ተዋሒሱ`ዩ እትነኢልካ፥ ምስ ዓመጸኛ ንቕድሚት ዝብል ታቤላታት ብምሓዝ ጎደናታት ዘይዓድኻ ትርብሽ እንተሃሊኻ ፡ መሬት ኤርትራ ምስ ራሃወን ጨቋኒ ስርዓት ምስ ተቐየደን – ጥልመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ሃገርን  ዝብል ገዚፍ ገበን ይጽበየካ ምህላዉን ኣብ ጎድኒ እቲ ቅዩድ ተረኺብካ ንሱ ዝረኽባ ሓለንጊ ሕጊ ክትቋደሳ ከምዝኾንካ  ዘይምዝንጋዕ።

እቲ ምንታይ`ሲ ንሓደ ቀታሊ ሓራዲ ዓማጺ ዝኾነ  ጉጅለ – (ንሱ)  “ንሱ ንሕና ንሕና ንሱ” ክብሉ ዝጸንሑ ሰባት ፡ ብኣዘራርበኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ንሕናን  (ንሱን) ኢና ውዒልናዮም ይብሉ ምህላዎም ንጹር ስለዝኾነ።

እንተ እቲ ዝተጋደለ ይንገስ ዝብል ጻውዒት ግን ሕማቕ ጻውዒት ኣይኮነን።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →