Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ናይቲ ሓደ ውላድ ሓዘን ከይተደበሰ፤ ናይቲ ካልኣይ ውላድ መርድእ ክሳብ መዓስ ?

By   /  June 29, 2017  /  Comments Off on ናይቲ ሓደ ውላድ ሓዘን ከይተደበሰ፤ ናይቲ ካልኣይ ውላድ መርድእ ክሳብ መዓስ ?

    Print       Email

ዝሓሸት ጽባሕ ናይ ዳርጋ ኩሎም መንግስታት ዓለም ቴማ ኢዩ። ይግበርዎ ኣይግበርዎ ንዕኡ ይጽእሩ፤ መብዛሕተኦም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ህዝቢ ኤርትራ መታን ጽባሕ ካብ ሎሚ ዝኸፍአት መዓልቲ ክትኮኖ ዝብል ቴማ ሒዙ ኢዩ ዝሰርሕ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰም ካብ ትማሊ ሎሚ፤ ካብ ሎሚ ጽባሕ፤ እንዳኸፍአ ዝኸይድ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዜናታት ሬድዮ መድረኽ ከም እተኸታተልኩሞ  ካብ ዕለት 24ን 25 ሰነን ጀሚሩ ምክትታል ዶባት ‘ኣብ ዶባት ኤርትራ ዝሞቱ ሰባት’ ናይ ዝበሎም መንእሰያት መርድእ ንስድራቤታት ከርድእ ቀንዩ ኣሎ።

እዞም ህይወቶም ኣብ ፈቐዶ በረኻታት ዝተዛሕዘሐ መእሰያት መብዛሕተኦም ኣብታ ነጻ እትበሃል ኤርትራ ማለት ድሕሪ ግንቦት 1991 ዝተወልዱ ኢዮም።  ንኣብነት እቶም ኣብ ወርሓት ግንቦትን ሰነን ናይ 2017  ሞይቶም ዝተባህሉ ግዳያት፤ ኣባላት መበል 30 ዙርያ ኮይኖም ብግምት ኣብ 1998፤ 1999 ማለት ድሕሪ ኩነታት ባድመ ዝተወልዱ ኢዮ።

መንግስቲ ኤርትራ ‘ደቅኹም ሞይቶም ፤ዝብኢበሊዕዎም’ ኢሉ ክነግር ባህ ዝብሎ ዘሎ ብዝመስል ደረጃ፤ ኣሳእል ኣሰኒዩ መርድእ ምንዛሕ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኣነጋግራ፤ እቲ ሬሳ ምኽላእ፤ ክሳብ ክንደይ በቲ ቅዝፈት ዝኾነ ሕልናዊ ምሕቃይ ከምዘይስመዖም ዘርኢ ኢዩ። እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ስርዓት ዘሎ ኣመለኻኽታ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ቃለመጠይቑ ‘ኣዴታት ደቀን መደንዘዚ መርፍእ ኣውጊአን ኢየን ዶባት ዘስግራ’ ክብል ዝሃቦ መግለጺ ንሳዲስት ባህርያቱን ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዘለዎ ጨካን ኣተሓሕዛን ዝገልጽ፤ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ መርኣያ ሕመቕ ዝኸውን ኣብነት ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ስለዝኣበሰ ኢዩ ሞት ክልተን ሰለስተን ወለዶታት ተፈሪዱ ዘሎ። ክሳብ መዓስ ኢዩ ምእንቲ ስልጣን ኣዚዮም ውሑዳት ሰባት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘየቋርጽ ሓዘን፤ ጓሂን ስቅያትን ክነብር።

እዞም ድሕሪ ናጽነት ዝተወልዱ ህጻናት ከምቲ ናጽነት ዘምጽኡ ወለዶም ዝተመነይዎ ኣብ ሓርነትን ናጽነትን ክነብሩ ዘይክእልሉሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ። ብሞትን ስቃያትን ናይዞም መንእሰያት  ባህታ ተሰሚዕዎ ዝሓድር ዘሎ ሰብ ይኹን ጉጅለ ሕልንኡ እንታይ ስለዝስመዖ ኢዩ ብስቃይ ሰባት ዓቢ ባህታ ዝዓስሎ ዘሎ።

ስድራቤታት ደቀን ስኢነን ከይኣኽለን ሬሳታት ደቀን እውን ይስእና ኣለዋ። ገለን ኣዛብእ ዝበልዖም፤ ገለን ብተመልከተለይ ዝተረሸኑ፤ ገለን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እቲ ዝበለጸ ወርቃዊ ዕድሎም ዝጠፍአ፤ ገለን ንገዛእ ሬሳታት ደቆም ጉቦ ኣብሊዖም ዝወስዱ ዘለዉ ስድራቤታት ዝነብርዋ ዘለዉ ኤርትራ ካብ ምድረሲኦል ብምንታይ ትፍለ።

እቶም ትማሊ ንዓረርን ሞትን ግንባሮም ዝህቡ ዝነበሩ ምዑታት፤ ሎሚ ብኣጻብዕቲ ኢድ  ብዘይቁጸሩ ሰባት ደቆም ከከላብቱ ህዝቢ ክዕምጹ ሃገር ምልእቲ ናብ ቤትማእሰርቲ ኪቕይሩ እንዳረኣዩ እቲ ናይ ትማሊ ሕልናና ኣበይ ከይዱ ኢሎም ንነብሶም ኣይሓቱን ዲዮም።

እቶም ዝቐደሙ መንእሰያት ኤርትራ ብስም እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ጉብዝና፤ ናይ ዒስራታት፤ ናይ ሳላሳታት፤ እረ ናይ ኣርባዓታት ዕድሚኦም ብኸንቱ ጠፊኡ ኣይሓዳር፤ ኣይትምህርቲ፤ ኣይስራሕ፤ ኣይፍልጠት ኮይኖም ተደርቢዮም ከይኣክል፤ እዞም ደቂ 2000 ዓመተ ምህረት ጊደኦም በጺሑ ዝእሰሩ ተኣሲሮም፤ ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም፤ ናብ ሳዋ ዝተደርበዩ እሞ ኣብ ጎላጉል ሱዳን ዝጠፍኡ ቁጽሮም እንዳበርከተ ይመጽእ ኣሎ።ሓታቲ ዘይብሉ ህዝቢ ድማ ናይቲ ሓደ ውላድ ሓዘን ከይተደበሰ ናይቲ ካልኣይ ውላድ መርድእ የርክቦ ኣሎ።

እዛ ሃገር ክሳብ መዓስ ኢያ ብኸምዚ ክትቕጽል። ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ መዓስ ኢዩ ደቁ ብዝበልዕ ስርዓት እንዳተገፍዐ ዘዝወለዶም እንተስ ንባሕሪ እንተስ ንሜዳ ሂቡ ወላድ መኻን ኪኸውን? እቶም ህዝብን ሃገርን ከድሕኑ ብሕልናን ሕግን ትጽቢት ዝግበረሎም ሰባትከ ክሳብ መዓስ ኢዮም ተኾርሚዮም ክነብሩ።

ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል ይብል ኣሎ፥ ህዝቢ ንዓመት፤ ንዓሰርተ ዓመት እንተነውሐ ድማ ንዒስራ ዓመት ምስተገፍዐ ከም ማዕበል ሃንደበት ሆጭ ኢሉ ምትስኡ ዝተርፎ እይኮነን። ንዓመጽን ስቓይን ኣሜን ኢሉ ንሓዋሩ ተንበርኪኹ ዝኸይድ ህዝቢ ኣብ መላእ ዓለም ተራእዩ ኣይፈልጥን። ህዝቢ ኤርትራ እውን ይንዋሕ ይሕጸር ናቱ ማዕበል ክፈጥር ሙኻኑ ርዱእ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →