Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሪጋደር ጀነራል ሃይለ ምሕጹን ንዶክተር መሓሪ ታደሰ ተኪኡ ፈጻሚ ዳይረክተር ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ኮለጃትን ኮይኑ ተመዚዙ። 

By   /  June 22, 2017  /  Comments Off on ብሪጋደር ጀነራል ሃይለ ምሕጹን ንዶክተር መሓሪ ታደሰ ተኪኡ ፈጻሚ ዳይረክተር ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ኮለጃትን ኮይኑ ተመዚዙ። 

    Print       Email
ዶክተር ታደሰ መሓሪ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ካብ ሚኒስተር ትምህርቲ ኤርትራ ብዝተዋህቦ መልእኽቲ መሰረት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ቦትኡ ብሪጋደር ጀነራል ሃይለ ምሕጹን ተኪእዎ ምህላዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። 
 
እቶም ምንጭታት ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፤ ዶክተር ታደሰ መሓሪ ኣብ ኤውሮጳ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን፤ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ዕቓበታት ብሰፊሑ፤ ከምኡውን ቅዋማዊ ስርዓት ዘይምህላዉ ዘምጸኦ ጉድኣት፤ ምትእትታው መንግስቲ ኣብ ናጽነት ስርዓተ ትምህርቲ ኣመልኪቱ ርእይቶታቱ ይገልጽ ምንባሩ ሓቢሮም። 
 
ብፍላይ ኣብ ስዊድንን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከቡ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ሓበሬታ ዘቐብሉ ልኡኻት መንግስቲ፤ ‘ዶክተር ታደሰ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ምስ ወጻእተኛታት ካብ መዝነቱ ወጻኢ ዝኾነ ርክባት የካይድ ነይሩ፤ ኣንጻር መንግስቲ ዘስምዕ ቅሬታታት ብጋህዲ ይዛረብ ነይሩ፤ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ኣዳኺምዎ ኢሉ፤ ዋሕዚ መንእሰያት ካብ ኤርትራ ብዕቱብ ተራእዩ ፍታሕ ኪግበረሉ ይግባእ’ ዝብል ዘረባታት ይዛረብ ኣሎ ኢሎም ጸብጻባቶም ናብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን ሃገራዊ ድሕነትን ከምዘቕረቡ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። 
 
ገለ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ዜጋታት ዶክተር ታደሰ መሓሪ ንኤርትራ ከይምለስ መኺሮሞ ምንባሮም ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ እቶም ብኣባላት ንኡስ ዞባ ህግደፍ ስዊድን፤ ከምኡ ውን ንኡስ ዞባ ህግደፍ ዓባይ ብሪጣንያ ዝፍለጡ ሃሱሳት፤ ናይ ዶክተር ታደሰ ምንቅስቓስ ከምኡውን ኣብ ኣኼባታት ዝህቦ ዝነበረ መግለጺታት ብመቕረጺ ድምጺ (ተይፕ) መሊኦም ናብ ኤርትራ ከምዝለኣኽዎ ሓቢሮም። 
 
ዶክተር ታደሰ መሓሪ ንነዊሕ እዋን ምክትታል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ግንቦት ስርሑ ደው ከብል ቀጢን ትእዛዝ ከምዝተዋህቦ እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →