Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሰማእታት ‘ዓወት ንሓፋሽ’ ኢሎም ሓሊፎም፤ የግዳስ ዓወት ናይ ቁንጣሮ ሽመትን ጸጋን፤ ሓፋሽ ድማ ኣደራዕ ጸበባን እንክሔራን ኮይኑ ኣሎ።

By   /  June 19, 2017  /  Comments Off on ሰማእታት ‘ዓወት ንሓፋሽ’ ኢሎም ሓሊፎም፤ የግዳስ ዓወት ናይ ቁንጣሮ ሽመትን ጸጋን፤ ሓፋሽ ድማ ኣደራዕ ጸበባን እንክሔራን ኮይኑ ኣሎ።

    Print       Email

ህዝቢ ኤርትራ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብከቢድ ሓዘን ይዝክራ ኣሎ። ከቢድ ሓዘን ምኽንያቱ እቶም ሰማእታት ዝወደቑሎም ኩሎም ዕላማታት ስለዝተጠልሙ። ከቢድ ሓዘን  ምኽንያቱ መስዋእቲ እቶም ጀጋኑ ከንቱ ኪገብር ዝደናደን ዘሎ ሓደገኛ ናይ ምብትታን ደበና ኣንጸላሊዩ ስለዘሎ።

ነብሲወከፍ ስዉእ ‘ዓወት ንሓፋሽ እንዳበለ’ ኢዩ ወዲቁ። እቶም ዝሰሓጉ ዝነበሩ እሞ ካብ ኩናት ክወጹ ዘይከኣሉ ምዑታት ተጋደልቲ ኣብ ኢድ ጸላኢ መታን ከይወድቁ ቦምበኦም ከፊቶም ‘ዓወት ንሓፋሽ’ እንዳበሉ ሓሊፎም። ራእዮም ዓወት ንሓፋሽ ህዝቢ ኪኸውን ኢዩ ነይሩ። ዓወት ማለት ድማ ናጽነት፤ ሓርነት፤ ራህዋ፤ ሰላም፤ ብልጽግና ማለት ኢዩ። ነዚ ዕላማታት ኢዮም ተሰዊኦም እዞም 20 ሰነ እንዝክሮም ሰማእታትና።

የግዳስ ሰማእታት ህይወቶም ዝሃቡሉ ዕላማታት ብዉሑዳት ሰባት ተካሒዱ ኢዩ። ሓፋሽ ከምቲ ሰማእታቱ ዝወደቑሉ ዓወት ዘይኮነስ ዓመጽን እንክሔራን ኢዩ ተዋሂቡ።

እቲ መታን ክውገድ ኢሎም ሰማእታት ዝወደቑሉ ዓመጽ ደርግ፤ ብዓመጽ ውሑዳት ሰብ እዋን ተተኪኡ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ጦር ሰራዊት ዝነበረ ሹቕረራ፤ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ተቐይሩ ቀጺሉ። ኣብ ብሎኮታት ዝነበረ ኬላታት ታኒካ ደርግ፤ ብገመድ እዚታት ተቐይሩ፤ እቲ ምኽላእ ሓርነት ምንቅስቓስ ከምዝነበሮ ይቕጽል ኣሎ።

ሎሚ ሰማእታት እንተዝትስኡ ክንደይ ጓሂን ቃንዛን ኮን ምተሰመዖም። ክንደይ ንብዓት ኮን መፍሰሱ።

እተን ንሰን መታን ክሓልፈለን በጃኣን ዝወደቑ ኣዴታቶም ጸልማት ተጎልቢበን ቱካቦ ክልምና እንተዝርእይወን፤ ብኣንጻሩ ምስኦም ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮኑስ ዝመርሕዎም ዝነበሩን ቁራቦ ጠላማት፤ ኣብ ልዕሊ ኣዴታቶም ሸይሸይ ክብሉን፤ ምስ ሰብ ግዜ ወራዙን ወርቂ ክነግዱ እንተዝርእይዎም ንብዓት ገዲፎም ደም ምነብዑ ስዉኣት።

እቶም ኣብ ራህዋ ክነብሩ መታን ብዘይ ኣቦ ገዲፎሞም ዝተሰውኡ ደቆም፤ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ፍርዲ ይድርበዩ ምህላዎም ምስረኣዩ፤ ባሕሪ ከብዶም ደው ኣይምበለን። ሕንጫላት ቆልዑ ንዕግበት ሳዲስት ባህርያት ፕረዚደንት ኣብ ማእሰርታት ይድርበዩ ምህላዎም እንተዝርእዩ መግለጺ ክረኽቡሉ ኣይምኻኣሉን። ደቆም ደቂ ስዉኣት ተባሂሎም ክንዲ ዝኽበሩ ኣብ ሳሃራታት ሊብያን ባሕርታት ማእከላይ ባሕርን ይድርበዩ ምህላዎም  ተዝፈልጡ፤ ብኣንጻሩ ደቂ ውሑዳት ሰባት ኣብ ዱበይን ቻይናን ቀጠርን እንዳኸዱ ይሕከሙ ምህላዎም እንተዝፈልጡ ኣበይ ኣሎ እቲ ዝወደቕናሉ ማዕርነት ኢሎም እህህ ምበሉ።

ሎሚ ሰማእታት እንተዝትስኡ ክንደይ ጓሂን ቃንዛን ኮን ምተሰመዖም። ክንደይ ንብዓት ኮን መፍሰሱ።

እታ ዝወደቑላ መሬት ምእንቲ ስልጣን ሓደ ሰብ ተባሂላ ብደርሃምን ሪያልን ምስ ሉዓላውነታ ከም እተሸጠት እንተዝፈልጡ፤ እሞ ኣብ ውሽጢ እቲ መሬት ዘሎ ዓጽሞምን ደሞምን ምስ ክብረቱ ብገንዘብ ከምእተሸጠ እንተዝርድኡ፤ ስዉኣት ተጠሊዖም መእወዩ።

ዓዲ ናይ ዘይገበረን ዘይወዓለን ኮይና፤ እቶም ዝወደቑን ዝተዋግኡን ኣብ ጎዳጉዲ፤ እቶም ዘውደልደሉን ድሕሪ ናጽነት ናብ ኤርትራ ብነፋሪት ዝዓለቡን ድማ ገበርቲን ሓደግቲን ኮይኖም እንተዝርእይዎም፤ ብላሽ ገድልን መስገደልን፤ ብላሽ ደንደንን ሓልሓልን ኢሎም መዓንጠኦም ምሓረሩ።

20 ሰነ ናይ ስዉኣት ኤርትራ መዓልቲ ኢያ። ክብሪ ስዉኣት ዝዝከረላ መዓልቲ። 20 ሰነ መዓልቲ ክሕደት ስዉኣት ብዉሑዳት ጠላማት ሰባት እውን ኢያ። ምኽንያቱ እዛ ዕለት እቲ ኣብ መንጎ እቶም ሰማእታት ዝወደቑሉ ዕላማን፤ ሕጂ ዘላቶ ኤርትራን ዘሎ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣነጺራ እተርኢ ዕለት ስለዝኾነት።

ሰማእታት ባህጎም ዝሃነጸት ኤርትራ ክርእዩ እምበር፤ 20 ሰነ ጥራይ ዝዝክሮም፤ ለለ ኢሉ ዝበንን ደርፍታት ሰማእታት ክሰምዑ ኣይኮነን ባህጎም። ክንዲ ዝኾነ 20 ሰነ ዝተጠልመ መብጸዓ እተዘኻኽር ዕለት ደኣምበር፤ ሰማእታት ክሕበኑ እትዝከር ዕለት ኣይኮነትን። ምኽንያቱ ንሰማእታት ዘሐብን ቅንጣብ ነገር እውን ኣይተሰርሐን።ብኣንጻሩ ሰማእታት ኣብ ዘለዉዎ ዓጽሞም ዝወግኦም ዓመጽን ስቅያትን ኢዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝፍጸም ዘሎ። ዝወደቑሉ ‘ዓወት ንሓፋሽ’ ዝብል ዕላማ ካብ ሱሩ ስለዝተጠልመ፤ እቲ ዓወት ናይ ቁንጣሮ ሃብትን ሽመትን ጸጋን ፤ እቲ ሓፋሽ  ድማ ኣደራዕ ጸበባን እንክሔራን ኮይኑ  ኣሎ።

ንሰማእታት በታ ዝበሃግዋ ኤርትራ ንደብሶም።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →