Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ን16 ስድራቤታት መስዋእቲ ደቆም ዝነግር መርድእ ከምዝሃበ ተገሊጹ። 

By   /  June 16, 2017  /  Comments Off on ምምሕዳር ዞባ ማእከል ን16 ስድራቤታት መስዋእቲ ደቆም ዝነግር መርድእ ከምዝሃበ ተገሊጹ። 

    Print       Email

እዚ ካብ ዕለት 12 ክሳብ 14 ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ንስድራቤታት ዝተሓበረ መርድእ፤ ኣዚዩ ዘሰንብድ ፍጻመ ሙኻኑ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

ምምሕዳር ዞባ ማእከል እቶም ተሰዊኦም ኢሉ ንስድራቤቶም ዝሓበሮም መንእሰያት ኣብ ሳዋ፤ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ፤ ኣብ ሓሽፈራይ ኣብ ሕክምና ግላስ ዝነበሩ ኢዮም።

እቲ ንስድራቤታት ዝተዋህበ ናይ መርድእ ደብዳበ ደቅኹም ብምኽንያት ሕማም፤ ብዝፈጸምዎ ርእሰቅትለት ዝብል ምኽንያት ኣማውታ ከምዝነበሮ ዝሓበሩ ምንጭታት፤ እቶም መንእሰያት ን9 ኣዋርሕ ደሃዮም ጠፊኡ ዝነበሩ ኢዮም።

ስድራቤት ናይቶም መንእሰያት ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ካብ መዓስከር ናብ መዓስከር እንዳኸዱ ደሃይ ደቆም ንምፍላጥ ክጽዕሩ እኳ እንተጸንሑ፤ ሓንሳብ ስግረ ዶብ ከይዶም፤ ሓንሳብ ብዛዕብኦም ንፈልጦ የብልናን ዝብል መልሲ ክወሃቦም ምጽንሑ ሓቢሮም።

ስድራቤታት መስዋእቲ ደቆም  ን9 ኣዋርሕ ተኸዊልዎም ምጽንሑ ጥራይ ዘይኮነ፤ ብምኽንያት ነብሰ ቅትለት፤ ብሕማም ምኽንያት ዝብሉ ዝተዋህቦም ምኽንያታት ሞት ናይ ደቆም፤ ሓቅነቱ መን ኣረጋጊጽዎ ዝብል ቁጠዐ ፈጢሩሎም ምህላዉ ተሓቢሩ።

 

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →