Loading...
You are here:  Home  >  Radio  >  Current Article

መርበብ ሓበሬታ ኤሪ ሜድረኽ ብቴክኒካዊ ምኽንያት ኣቋሪጻ ብምጽናሓ ንተኸታተልቲና ይቕረታ ንሓትት።

By   /  June 12, 2017  /  Comments Off on መርበብ ሓበሬታ ኤሪ ሜድረኽ ብቴክኒካዊ ምኽንያት ኣቋሪጻ ብምጽናሓ ንተኸታተልቲና ይቕረታ ንሓትት።

    Print       Email
    Print       Email

You might also like...

ሓሙስ 23 ሕዳር – ፕሮግራም ሬድዮ መድረኽ

Read More →