Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ምሉእ ብምሉእ ዝጨበጠ መራሒ!

By   /  May 9, 2017  /  Comments Off on ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ምሉእ ብምሉእ ዝጨበጠ መራሒ!

    Print       Email

ብመሰረት ዓለማዊ መዝገበ ቃላት፤ ራኢ ማለት ብሓይሊ ሓሳባት ብዝፍጠር ኣምር፤ ከተረገጋጾ ናይ እትብህግ ዕላማ ረቂቕ ውጥነ­-ሓሳብ ኢዩ።

በዚ መግለጺ’ዚ መሰረት ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ምሉእ ብምሉእ ዝጨበጠ መራሒ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ራኢኡ ኣንጻር ኩሎም እቶም ሰማእታት ራኢኦም ጌሮም ዝወደቑሎም ዕላማታት ጌሩ ኢዩ ተበጊሱ። ከም ባህጉን ዕላምኡን ድማ እነሆ እቶም ክፍጽሞም ዝበሃጎም ባህግታቱ ኩሎም ኣረጋጊጽዎም ኣሎ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ‘እዛ ሃገር ከምታ ዘምጻእክዋ (ከምዛ በይኑ ሃገር ዝፈጠረ) ክበታትናን ከዕንዋን ኢየ’ ኢሉ ምብጋሱ፤ ራኢኡ እንታይ ምንባሩ ብዘየማትእ ዘነጽር ኢዩ።ስለዝኾነ ኢዩ ድማ ሃገር ዘዕኑ ሓሳባት ክፍሕስ እንዳሓደረ ኤርትራ ናብ ምብትታን ዘምረሓ ዘሎ።

ኤርትራ ራህዋን ብልጽግናን ዝዓሰላ ሃገር ንኽትከውን መታን ኢዮም ኣእላፍ ሰባት ሓሊፎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ራህዋ ዝተሓረመት፤ ኣብ ኩናት እትጥበስ፥ ምስ ገዛእ ነብሳን ምስ ከባቢኣን ኣብ ግጭት እትነብር ሃገር ፈጢሩ። ብልጽግና ሕልሚ ኮይኑ ከምዝተርፍ ጌርዎ፤ ኤርትራዊ ይትረፍ ክብልጽግ ነቲ ዝነበሮ ህይወት ክዕቅብ ኣይከኣለን።ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን 25 ሽሕ ቶን ዓሳ ትገፍፍ ዝነበረት ሃገር፤ ሎሚ ብመግቢ ነብሳ ኣይከኣለትን። ምኽንያቱ ብመሰረት እቲ ሃገር ንምብትታን ዘንቀደ ራኢኡ ዓሳ ዘይኮነ ሰብ ዝገፍፍ ውጥን ኢዩ ዘለዎ።

ሰማእታት ጎረሮኦም ብማይ ቓዕ እንዳበለ ኣብ ኣጻምእ ዝወደቑ፤ ህዝቢ ብማይ ክጠልልን ክረውን ኢሎም ኢዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ህዝቢ ሓሲምዎ ክርኢ ኣብ ውሽጢ ልቡ ባህታ ዝስመዖ ሳዲስት ስለዝኾነ፤ ዲጋታት ማይ መሊአን ከለዋ፤ ቱቦታት ማይ ክዕጾ ንምምሕዳር ከተማ ብምእዛዝ ህዝቢ ጽምኣት ወዲእዎ ኣሎ።ኣብ ሪጋ ፊስቶ ዕግርግር ዝብላ ኣዴታት፤ኣብ ሪጋ ባኒ ዝስርዑ ቆልዑ፤ኣብ  ሪጋ ላምባ ዝስራዑ ሰብኡት፤ ኣብ ኣፍደገ ኣብያተ ማእሰርቲ ስልጣንያ ከብጽሕ ዝስራዕ በጻሒ ክርኢ ባህ ስለዝብሎ ድማ፤ ፈቐዶ ሪጋ ረኣየ መንፈሱ ባህታ ይስመዖ።

ኤርትራ ፍትሒ ዝነገሳ ሃገር ክትከውን መታን ኢዮም ኣሽሓት ሰባት ወዲቕም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ህዝቢ ፍትሒ መታን ክስእን መጀመርታ ነታ ፍትሒ ኢዩ ቀቲልዋ። ትካላት ፍትሒ ብምዕናው፤ ህዝቢ ብዘይ ሕጊ፤ ብዘይ ፍርዲ፤ ብዘይ ጠበቓ፤ ናብ ማእሰርትታት ከምዝድርበዩ ጌሩ። ኣብ ግዜ ደርግ እውን ብዘይተራእየ መጠን፤ እቶም ዝእሰሩ ጥራይ ዘይኮኑ እቶም ዘይተኣስሩ ስድራቤት እውን መታን ክሳቐዩ፤ እሱራት ስድራቤቶም ኣበይ ከምዘለዉ ከምዘይፈልጡ ጌሩ። ሽማግለታትን ህጻናትን ክእሰሩ ከለዉ ልቡ ስለዝርስርስ ልቡ ባህ ኢእልዎ መታን ክሓድር ህጻናትን ሽማግለታትን  ተኣሲሮም ኪሳቐዩ ትእዛዝ ሂቡ።

ኤርትራ ዜጋታታ ብቕሳነት ዝነብሩላ ሃገር ክትከውን ኢዮም ብዙሓት ሰባት ሓሊፎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ናብ ስደት መታን ከምርሑ ገዚፍ ንግዲ ደቂሰባት ዘካይድ ትካል ሃኒጹ ኣሎ። ኣሽሓት ዶላር ወሲዶም ዘስግሩ፤ ኩሊት ዝሸጡ፤ ብጉቦ ኣምሲሎም ኣብ ኢሚግረሽን ቪዛ ዝህቡ፤ ኣብ ማእከላይ ቤትጽህፈት ኮይኖም ዶላር ዝቕበሉ፤ናብ ዓዲ ዓረብ ደቀንስትዮ ዝድልሉ ሰባት ኩሎም ናቱ ኢዮም። ኣብ ካርቱም፤ ኣብ ሊብያ፤ ኣብ ግብጺ፤ ኣብ ከሰላ ገዚፍ መርበብ ጌሩ ድማ ንግዲ ደቂሰብ ውራየይ ኢሉ ተተሓሒዝዎ ኣሎ።

ኤርትራ ኣብ ስደት ዝተበታተኑ ዜጋታታ ተመሊሶም፥ ስድራቤታት ዳግም ክራኸባ፤ ስድራ ብፍቕሪ ኪትማሙቕ፤ ቆልዑ ምስ ወለዶም ክዓብዩ ኢዮም ብዙሓት ሓሊፎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ስድራቤት ክትበታተን፤ ህጻናት ሓንሳብ ክረምታዊ ማእቶት፤ ሓንሳብ ፌስቲቫል ዞባታት፤ ሓንሳብ ሳዋ እንዳበለ ካብ ሑቕፊ ስድራቤቶም ከምዝርሕቁ ጌሩ። ኤርትራ ዜጋታታ ክነብሩላ ናብ ዘይክእሉ ሲኦል ሃገር ስለቕየራ፤ ሰብ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሉ፤ ደቀንስትዮ መጻወቲ ዳዕሽ ኮይነን። ጥዑም ወረ ዝመልስ ስለዝተሳእነ ድማ፤ ስድራቤታት ንዝጠፍአ ወለዶታት ከናዲያ ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ ክብላ ይውዕላ ኣለዋ። ብኽብረቱን ርዝነቱን ዝፍለጥ ዝነበረ ኤርትራዊ ዜጋ፤ ሎሚ ኣብ መደበር ባቡር ሚላኖ፤ ስታስዮነ ስዊዘርላንድ፥ ባንሆቭ ፍራንክፈርት ፤ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ፤ ሽመልባ፤ ሸገራብ ወዘተ ተዘርዩ፤ ወኪል ሕቡራት ዝድርብየሉ ባኒ ክጽበ ናብ ዘምባሁቕ ዝሓሰረን ዝተናዕቀን ዜጋ ቀይርዎ ኣሎ።

ኤርትራ ሓድነታ ዘረጋገጸት ጥምርቲ ሃገር ክትከውን ኢዮም ስዉኣት ሓርነትን ምኽባር ሉዓላውነትን ሓሊፎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ከምቲ ብኣልኮል ክስነፍ ከሎ ‘እዛ ሃገር ሶማል ክገብራ ኢየ’ ኢሉ ዝፍክሮ ንምብትታና ሰሪሑ። ህዝቢ ብዓሌትን ኣውራጃን ሃይማኖትን ንሙኑቓት ኣሸሓት ዶላር እንዳኸፈለ ሃሱሳት ኣዋፊሩ። ንገለ ከባቢ እንዳጎንዐ (ፈትዩዎም ዘይኮነስ ነቲ ኣጣቛሲ ዕላምኡ)፤ ንገለ ከባቢ እንዳጸቐጠ፤ ንገለ ሃይማኖታት እንዳሓምተለ፤ ንገለ ካልኦት እንዳኾስኮሰ፤ ነንሕድሕዱ ህዝቢ ከምዝናቖት ገበረ። ንሳዲስት ባህሪኡ ስቓይ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘደስቶ ነገር ስለዘየለ ድማ ህዝቢ ብዓሌትን ኣውራጃን ሃይማኖትን ክናቖት ከሎ ረፍ ኢሉ ይሓድር።

ኤርትራ ማዕድናታን ጸጋታታን ናይ መላእ ህዝቢ ኪኸውን ኢዮም ብዙሓት ሰማእታት ምእንቲ መሬትን ባሕርን ወዲቕም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ምስ መቓብር ናይቶም  ምእንትኡ ዝተሰውኡ ንባዕዳውያን ሃገራት ይሸጦ ኣሎ። ካብ ማዕድን ዝተረኸበ ሚልዮናት ዶላር፤ ካብ መሸጣ ወደብ ዝተኣከበ ሚልዮናት ደርሃም፤ ናብ ናይ ውልቁን ስድርኡን ካዝና እንዳእተወ ኤርትራ ሃብታም መሬት ድኻ ህዝቢ ቀይርዋ እሎ።

ከም ጀነራል ፍሊጶስ ዝኣመሰሉ ንሩሑ ዝሕልውዎ ውሑዳት ዕሱባትን፤ ነቶም ናይ ሕሳብ ባንክታቱ ዘካውኑሉ ከም ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ዝኣመሰሉ ዕሉላት ሰረቕትን፤ ብኢደበይዛ እንዳተኸናኸነ ድማ እቶም ቁንጣሮ ሃብታማትን ብዕሉጋትን ዝሰራሰሩላ፤ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ግን ድኻ ዝኾነላ ሃገር ፈጢሩ ኣሎ። ‘ነጋዶ ኤርትራ ኣበሳጭየ ብደም ብዝሒ ወይ ብነብሰቅትለት ከምዝሓልፉ ኪገብሮም ኢየ’ ኢሉ ይትረፍ ካብ መራሒ ካብ ተራ በጋሚንዶ ዘይትጽበዮ ዘረባ ብምዝራብ ድማ ኩሎም ነጋዶ ክህደኑ ኣዚዙ ኣሎ።

ኤርትራ ብቕዋም እትመሓደር ሃገር ብልዕልና ሕጊ እትግዛእ መሬት ክትከውን ኢዮም ብዙሓት ስዉኣት ሓሊፎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ብቖለን ባህግን ናይ ሓደ ሰብኣይ እትኸይድ፤ ከም ግራት ገደንኡ ዘካይዳ ሃገር ኢዩ ፈጢሩ ዘሎ። ኣብ ዝማእመኦ ዝሸጦ መሬትን ባሕርን፤ ኣብ ዝደለዮ እዋን ዝኣስሮ፤ ዝገፎ፤ዝገርፎ፤ ዘሳድዶ፤ ዝሰርቆ፤ ዝጸርፎ፤ ዝንዕቆ ህዝቢ ሰሪሑ ኣሎ።ንህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ዘይኮነስ ‘እዚ ህዝቢ እዚ’ እንዳበለ ምጽውዑ ድማ ናይዚ ኣመና ደረቱ ዝሓለፈ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ መርኣያ ኢዩ።

ቅዋም ሓንሳብ ሞይቱ ኢዩ፤ ሓንሳብ ባዕለይ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ እንዳበለ ሰሪዙዎስ፤ እታ ሃገር ሓንሳብ ኣብ ዓዲ ሓሎ፤ ሓንሳብ ኣብ ጋሕቴላይ፤ ሓንሳብ ኣብ ባጽዕ፤ ሓንሳብ ኣብ ድባርዋ፤ ሓንሳብ ኣብ ደም ሰብኣይ፤ ሓንሳብ ኣብ እንዳጠንቋሊት፡ ኮይኑ ብዝሓልሞ ናይ ሕሰም ሕግታት የካይዳ ኣሎ።

ስለዝኾነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኹሎም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቃልሲ ራእይ ቀቲሉ ንኤርትራ ዝበታትን፤ ንህዝባ ዘሳቒ፤ ንሳዲስት ባህርያቱ ዘደስት ናይ ዓመጽን እንኬሔራን ስርዓት ተኺሉ ኣሎ።ነዚ ሳዲስት ባህሩ ንኸርዊ ድማ ህጻናት እንዳኣሰረ፤ ኣረጋውያን እንዳጨፍ ለቐ ኣዴታት እንዳኣበሳበሰ፤ መንእሰያት እንዳኣሳደደ፤ ቀጠፍቲን መንቀላወጥቲን እንዳሓብሓበ ናይ ጫካ ሕጊ ፈጢሩ ኣሎ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ‘ቀዳም ቀዳም ዲና ናይ ስዉኣት በጊዕ ክንሓርድ ደሊኹምና’ ብምባል ኣብ ልዕሊ ስዉኣት ዘለዎ ንዕቀት ገሊጹ ኢዩ። ብስሞም ሓውልቲ ከትከል ብምኽልኻል ከምዝርስዑ ኪገብር ሃቂኑ ኢዩ። ነቶም ምንኣስ ስዉኣት ዝኾኑ ኣካለስንኩላን ኣብ ዚንጎታትን ኪሻታትን ቃኘው ደርቢዩ፤ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝመጻ መንቀላወጥቲ ዘብለጭልጭ ገዛ ከምዝወሃባ ጌሩዩ።

ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ዝተገለጸ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ራኢ ቀቲሉ እቲ ናይ ዕንወት ራኢኡ ኣተግቢሩ ኣሎ። ይኹን ግን ሓንቲ ኪቐትላ ዘይክእል ራኢ ኣላ። ንሳ ድማ ሕድሪ ሰማእታት ኢያ። ህዝቢ ኤርትራ ይሕሰሞ ይጽበቦ ስዉኣቱ ክርስዕ ኣይኮነን።

ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕድሪ ሰማእታቱ ጠሊሙሉ ዘሎ ጉጅለ ዝስዕሮ ድማ ብሓይሊ ናይዚ ዘይረሰዖ ሕድሪ ሰማእታቱ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓውልቲ ሽዳ ወሲዱ ተንበርኪኻ ተሳለሞም ከምዝብሎ ርግጽ ኢዩ።ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ!

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →