Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ መንጎ ማእከሎት ሓለፍቲ ሰራዊት ገዚፍ ምጉጅጃል ይረአ ምህላዉ ካብ መኮንናት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲኡ። 

By   /  May 2, 2017  /  Comments Off on ኣብ መንጎ ማእከሎት ሓለፍቲ ሰራዊት ገዚፍ ምጉጅጃል ይረአ ምህላዉ ካብ መኮንናት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲኡ። 

    Print       Email
እዚ  ካብ ዕለት 19 መጋቢት ጀሚሩ ክገሃድ ዝጀመረ: ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ናብ ኣባላታን ኣሃዱታትን ይልሕም ምህላዉ ዝግለጽ ምትፍናን፡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብፍላይ ድማ ኣብ መካናይዝድን ሓይሊ ባሕርን እዚ ምዕራብ ዝያዳ ገኒኑ ዘሎ ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ።
እቲ ምክፍፋል፤ ዘይምዕሩይነት ደሞዝ ኣሎ፤ ወገናዊን ዘይወድዓዊን ምዘና ተገይሩልና ዝብሉ ሓለፍቲ ኣብ ሓደ ወገን፤ ምሕደራ ሚኒስትሪ ምክልኻልን እዚታትን ጋሕሚጡ ኣሎ ቅርጻዊ ምትዕርራይን ትካላውነትን ሚኒስትሪ ምክልኻል ይካየድ ዝብሉ በቲ ካልኣይ ወገን፤ ምስ ጀነራል ፍሊጶስን ፕረዚደንት ኢሳያስን ዘዳኽሩ ቀንዲ ደገፍቲን ኣተግበርቲ መደባት ቤትጽሕፈት ፕረዚደንትን ድማ በቲ ሳልሳይ ወገን ይርከብዎ።
እቶም ዘይምዕሩይነት ደሞዝ፤ ወገናዊን ዘይወድዓዊን ምዘና ብምህላዉ ቅሬታ ኣልዒሎም ዘለዉ ሓለፍቲ ሰራዊት፡ጠንቂ ዘይዕግበቶም ብቐጻሊ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ንሶም ኣብቲ ኣቤቱተኦም ገለ ሓለፍቲ ምእንቲ ሃገር ብዘይቶግላባነት እንዳጸዓርና ፤ገለ ድማ ኣብ ስርቕን ምጥፍፋእን ተዋፊሮም እንከለዉ ብኸመይ መንገዲ ሓደ ዓይነት ምዘናን ስኬልን ይግበር። ገለ ሓለፍቲ ኣሃዱታቶም ኣሰሊፎም ኣብ ናይ ማዕድን ስርቅን ውልቃዊ ሃብቲ ምኽዕባትን ኣለዉ ገሌና ድማ ብዘይ ቅያር ነጸላ ንዓመታት ኣብ ድፋዓት ከርተት ንብል ኣሎና፤ ከምኡ ኮይኑ ከብቅዕ ድማ እቶም ምስ ፕረዚደንት ቅርበት ዘለዎም ክሕብሐቡ፤ ንሕና ድማ ክንጓነ ጸኒሕና ኣሎና ዝብል ቅሬታ የስምኡ ኣለዉ።
ሚንስተር ጸዓትን ማዕድንን ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ንገለ ክፋል  ናይቶም ተቓውሞ ኣልዒሎም ዘለዉ ፤ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ፍሊጶስ ድማ  ነቲ ካልኣይ ወገን ኣኼባታት ብምግባር ነቲ ጉዳይ ከህድእዎ ከምዝፈተኑ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። እቶም ተቃውሞ ኣልዒሎም ዘለዉ ሓለፍቲ ሰራዊት፤ ኣብቲ ዝተገበረሎም ኣኼባ ካብ ማዕድናዊ ጸጋታት ዝርከብ ዘሎ ገንዘብ ኣበይ ይኣቱ ኣሎ፤ ንሕና ኣብ ድፈዓት ንሓለዋ ሃገር ከርተት እንዳበልና ገለ ሓለፍቲ ንኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እንዳኣሸቀሉ ኣብ ሕርሻዊ ወፍርታት ክነግዱ ስለምንታይ ይፍቀደሎም፤ ነቲ ዝለፍዐን ነቲ ዘይለፍዐን ስለምንታይ ሓደ ዓይነት ምዘናን ስኬልን ይግበር ዝብል ወጠርቲ ሕቶታት ኣብቲ ኣኼባ ኣቕሪቦም።
እቲ ኣኼባ ብምርድድዳእ ዘይኮነ ብታህዲድን ምፍርራህን ንምህድኡ ከምዝተፈተነ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ብፍላይ እቲ ብሓለቓ ስታፍ ጀነራል ፍሊጶስ ዝተኻየደ ኣኼባ፤ ናይቶም ሓለፍቲ ናይ ቅድም ጉድለታትን ናይ ኩናት ታሪኽን ብምጥቃስ፤ ከም መዕጸዊ ኣፍ ተቓውሞ ክጥቀመሉ ከምዝፈተነ እቶም መኮንናት ሓቢሮም። ብዘይካ እዚ ነቶም ተቓወሞ ዘልዓሉ ሓለፍቲ ንምክፍፋል ኣውራጃዊ ክስታት ንምግባር ከምዝተፈተነ፤ ነቶም ዝተላዕሉ ናይ ብልሽውናን ደሞዝን ሕቶታት ከይተመለሰ ኣብ ምፍርራህ ከምዝተኣተወ ተገሊጹ።
ጀነራል ፍሊፖስ ኣብቲ ኣኬባ ነቲ ስለምንታይ ገለ ሓለፍቲ ናይ ወርቂ እደና የካይዱ ኣለዉ ዝብል ሕቶ፤ እቲ ጉዳይ ንዐኦም ስለዘይምልከት ክሓቱሉ መሰል ከምዘይብሎም፡ ኣብ ዕደና ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለፍቲ ብኣፍልጦ መንግስቲ ሙኻኑን መንግስቲ ከምዝቆጻጸሮምን ሓቢርዎም። ኣብ ዝመጽእ ሓጺር እዋን ምቅይያር ሓለፍቲ ኪግበረሎም ሙኻኑ ድሕሪ ምሕባር ድማ ዝኾነ ነዚ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶታት ዝቐጸለ ሓላፊ ናብ ተሃድሶ ማእሰርቲ ክለኣኽ ሙኻኑ ተገሊጺሎም።
እቶም ኣብ ማዕድናዊ ወፍሪን ውልቃዊ ሕርሻዊ እቶትን ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለፍቲ፤ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣዚዩ ቅርበት ዘለዎም ብቤት  ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝወሃብ ናይ ምእሳር ፤ቅንጸላ፤ ስግረዶብ ወይ ውን ካልእ ስረሓት ዝሳተፉ ኢዮም። ርክባቶም ሰንሰለት ዘይሓለወ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ካብኦም ካብ ዝተወሰነ ከባቢታት ሙኻኖም ውን እቶም ምንጭታት ገሊጾም።
እቶም ኣብ ካልኣይ ምድብ ዘለዉ ማለት ንሓለቓ ስታፍ ጀነራል ፍሊጶስን ኣዘዝቲ እዝታትን ኣፍልጦ ዘይህቡ ሓለፍቲ፡ ቅሬተኦም  ሚኒስትሪ ምክልኻልን እዚታትን ጋሕሚጦም ኣለዉ፤ ቅርጻዊ ምትዕርራይን ትካላውነትን ሚኒስትሪ ምክልኻል ይካየድ ዝብሉ ኮይኖም ክሳብ ብእዝታት ዝጽዋዕ ኣኼባታት ብግሁድ ኣይንሳተፍን ዝብል እምቢታ ከምዘርኣዩ ተሓቢሩ።
እዚ ናይ ሓለፍቲ ሰራዊት ምንቅስቓስ ብኣጋ ንምድቋስ፤ ነቶም ቀንዲ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው፤ ነተን ኣሃዱታት ድማ ቅልጡፍ ተኽሊጥ ብምግባር ፋሕ ንምባለን ድሮ ድሕሪ እቲ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተኻየደ ኣኼባታት፤ ብመደብ ድሮ ክስረሓሉ ምጅማሩ እቶም መኮንናት ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ገሊጾም።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →