Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ናብ ኣየር ይኹን መርበባት ዝዝርጋሕ ዘሎ ትሕዝቶ ብደረጃ ክብ ክብል፥ ዓቕሚ ዘለዎም ድማ ነቲ ኣንቆልቂሉ ዘሎ ም’ዝታይ ከተንስኡ እጃሞም ክገብሩ ይግባእ

By   /  May 8, 2017  /  Comments Off on ናብ ኣየር ይኹን መርበባት ዝዝርጋሕ ዘሎ ትሕዝቶ ብደረጃ ክብ ክብል፥ ዓቕሚ ዘለዎም ድማ ነቲ ኣንቆልቂሉ ዘሎ ም’ዝታይ ከተንስኡ እጃሞም ክገብሩ ይግባእ

    Print       Email

ዳርጋ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ሓደ ወገን ኮይኑ ኣንጻር ዓመጽ፥ ዝወሓደ ክፋል ድማ ንዝተፈላለየ ምኽንያት ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ ጸኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ሚዛን ሓይሊ ብርኡይ ናብቲ ደላይ ሓርነት ዘለዋ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ እንዳዛዘወ መጺኡ ኣሎ።

እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ቀጽሪ ተቓውሞ ዘሎ ምንቅስቓስ ስለዝሓየለ ዘይኮነስ፤ እቲ ምስ ገዛእ ህዝቡ ኣብ ኩናት ዝተጸምደ መንግስቲ ኤርትራ ግፍዕታቱ እንዳዛየደ፥ ምስ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ድማ ኣካቲቱ ናብ ምብታኽ ገጹ ስለዝኸደ ኢዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ግን ሽሕ’ኳ ከምቲ ኩሉ ዝብህጎ ኣይኹን ናይ ቀጽሪ ተቓውሞ ጻዕሪ፥ ብዉሑዱ ብዉሑዱ  ከምቲ ዝግባእ ከምዘይተሰርሐ ኣሚኑ እንታይ ንግበር  ኣብ ዝብል ሸነኹ ብመጠኑ ገስጋስ ጌሩ እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ሓርነት ሰባት ዘረጋገጸት ሃገር ክትህሉ፥ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሃላልዋ ይንዋሕ ይሕጸር መኸተምታ ክግበረሉ ሙኻኑ ኣሚኑ ክቃለስ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብዚ መዳይ ሽግር የልቦን። እቲ ሽግር ኣብ ደረጃ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢዩ።

ሎሚ ኣብ ፖለቲካውያን ውድባት ይኹን ሲቪካውያን ማሕበራት ወይ ውን ብመንገዲ ዜናዊ መርበባትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝግበር ቃልሲ ደረጅኡ ዘሰክፍ ሙኻኑ ጥራይ ዘይኮነ ግድን ኣላዩ ከድልዮ ሙኻኑ ብሩህ እንዳኾነ ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ።

ቴክኖሎጂን ንሱ ዝህቦ ኣገልግሎትን ማዕረ እቲ ጥቕሙ ዘስዕቦ ጉድኣት ከምዘለዎ ሎሚ እቲ ብስም ኤርትራዊ ተቓውሞታት፥ ወይ ንጡፋት (ኣክቲቪስትስ) ወይ ውን ባዕሎም ንነብሶም ዝተፈላለዩ ቅጽላት እንዳሃቡ ‘ዝፍንውዎ’ ትሕዝቶ ጽቡቕ ኣብነት ኢዩ።

ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዝደለዮ ኣርእስቲ መርገጺ ክህልዎን ነቲ ዝኣምነሉ ንኻልኦት ኣሚኖም ክስዕብዎ ከረድእን ክዝርግሕን ዘይፎሗቕ መሰሉ ኢዩ። እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘሎና ግን ንሱ ኣይኮነን። ንዛረበሉ ዘሎና እቲ ክትደግሞ ውን ዘየብህግ መስመሩ ዝሰሓተ ዘመተ ኢዩ።

እቲ ንጻር ህዝብን ታሪኽን ዝካየድ ኣዕናዊ ዘመተ ኣ፤ ኣገባባቱ ዝተፈላለየ፥ ኣቀራርብኡ ድማ መለሳታት እኳ እንተሓዘ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ሰለስተ ነጥብታት ክጽሞቕ ይከኣል።

1) ዘሐብን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ምስራዝ

2) ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዝከኣል መንገዲ ናብቲ ዝደቐቐ ደረጃ ንምግምማዕ

3 ወላ እቲ ኣዚዩ ነውራም ተግባራት ውን እንተኾነ ብምግባር ስምካ ከምዝፍለጥን ሰባት ከምዝዛረቡልካን ምግባር

ናይቶም እዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቐሰ ተግባራት ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ዕላማ ፍሉጥ፥ መወዳእተኦም ድማ ዘይግሩም ሙኻኑ ርዱእ ስለዝኾነ ብዛዕበኦም ብዙሕ ሓተታ ምግባር ውን ኣየድልን። ኣብዚ ሃዋህው እዚ ጠፊኡ ዘሎን ክዝረበሉ ዝግባእን እቲ ዘየሎ ብሱል ጉዳይ፥ ሃገር ሓቆፍ ዛዕባ፥ ፖለቲካዊ ብስለትን ደረጃን ዘለዎ ትሕዝቶ ኢዩ። ነዚ ጠፊኡ ዘሎ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኪመርሕ መታን ኢዩ ድማ፥ ደድሕሪ ፍጻመ ብምኻድ ዘይኮነ ቅድሚት ሓሊፉ ነቲ ቃና ዝተክል፥ ደረጃ ዘበርኽ ናይ ምሁራት፥ ሰብ ተመክሮ፥ ሰብ ዕድመ ተራ ዝሕተት ዘሎ።

ሎሚ ሰባት ቪድዮ ተዓዚቦም ወይ ውን መደረን ቃለመጠይቕን ሰሚዖም ብኻ ግዝየይ ከየጥፋእኩ ኢሎም ዝጠዓሱሉ እዋን ውሑድ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ንደረጃኦም ዝበቕዕ ምስ ሰምዕዎን ኣንበብዎንን ዘየግሁዮም ትሕዝቶ ስለዝሰኣኑ ካብቲ ሃዋህው ብዘይፍታዎም ክርሕቁ ይቕሰቡ ኣለዉ።

ስለዚ ኢዩ ድማ ነዚ ባዕሉ በሲሉ ዘሎ ናይ ለውጢ እዋን ዝበቕዕ ተደለይቲ ባእታታት ቃልሲ፥ ሕቶ መጻኢት ኤርትራ በብሸነኻቱ፥ ጉዳይ ምብርባርን ምውህሃድን ዓቕምታት፥ ጉዳይ ምክልኻል ናይቶም ንኤርትራን ህዝባን ክገጥምዋ ዝኽእሉ ሓደጋታት፥ ምህሮታትን ተመኩሮን ኣብ ሓደጋ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን፥ ዞባዊ ስፍራ ኤርትራ፥ ምቛም ማእከላት መጽናዕትታት ኣብ ወጻኢ፥ ምሕታምን ምዝርጋሕን ናይ ሓባር መጽናዕትታት፥ምክያድ ሎቢ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት፥ ምውህሃድ ዜናዊ ጻዕርታት ወዘተ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንዝዛረብ ሃዋህው ዝፈጥር ዓቕሚ ክስስን ዘድሊ ኣሎ።

ከምኡ እንተዘይተጌሩ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኣንፊ ንደረጃና ናብ መምለሲ ዘይርከቦ ማዓሙቕ ክሸሞ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →