Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

3 ሲቪል ዜጋታት ኣብ ቶኾምብያ ተቐቲሎም ኣብ ወሰን ጽርግያ ተደርብዮም ተረኺቦም።

By   /  April 15, 2017  /  Comments Off on 3 ሲቪል ዜጋታት ኣብ ቶኾምብያ ተቐቲሎም ኣብ ወሰን ጽርግያ ተደርብዮም ተረኺቦም።

    Print       Email

ብዕለት 24 መጋቢት ናይ 2017፤ 3 ሲቪል ዜጋታት  ኣብ ቶኾምብያ ተቐቲሎም ኣብ ወሰን ጽርግያ ተደርብዮም ከምዝተረኸቡ ምንጭታት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ሓቢሮም። እቶም ሰለስተ ሲቪል ዜጋታት ክልተ ተወለድቲ ብሄረ ኩናማ ኪኾኑ ከለዉ፤  እታ ሳልሰይቲ ግዳይ ብዙሓት ፈለጥቲ ዘለዉዋ ጓለንስተይቲ ኮይና ኣብ ከተማ ቶኾምብያ ኣብ ሸቐጥ ተዋፊራ ዝነበረት ሙኻና ተገሊጹ።

እቶም ሬሰኦም ኣብ ደንደስ ጽርግያ ተዛሕዚሑ ዝተረኸቡ ሰለስተ ዜጋታት፤ ብቶኽሲ ከምዝተቐተሉ ካብቲ ኣብ ነብሶም ዝጸንሐ ብብዝሒ ናይ ጥይት ህራማት ምግንዛብ ከምዝተኻእለ ዝሓበሩ ምንጭታት፤ ዝርዝር ናይ ፈጸምቱ ይኹን ምኽንያት ናይቲ ምቅትታል ክረጋገጽ ኣይተኻእለን።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንህዝቢ እቲ ዞባ ብሓይሊ ብምዕጣቕ፤ ህዝቢ ኣብ ነንሕድሕዱ ንኽፋለስ ቀጻሊ ዘመተ ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ዞባ ጋሽባርካ ናይ ምዕጣቕ ስጉምቲ ብዝለዓለ ደረጀ ክቕጽል መምርሒ ከምዝሃበ እውን ይፍለጥ።

ብፍላይ ነቲ ኣብ መጓሰን ሕርሻን ዝነብር ህዝቢ ዘይተደለየ ቅርሕንቲ ንምሕዳር፤ መንግስቲ መሬት ካብ ገለ ተወላዶ ዞባ ጋሽባርካ ወሲዱ ንኻልኦት ካብ ከበሳታት ዝመጹ ሰባት ምሃብ ብኡ ጌሩ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ግጭትን ቅርሕንት ምፍጣር ኮነ ኢሉ ተታሓሒዝዎ ምህላዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

ከም ሳዕቤን ናይዚ፤ ገለ ኣርሒቖም ዘይርእዩ ውሑዳት ሰባት ብብረት ምቅታልን፤ ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባራት  ብምውሳድን ኣብ መጻወድያ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈሓሶ ተንኮል ይወድቁ ምህላዎም ይፍለጥ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →