Loading...
You are here:  Home  >  2017  >  April  >  15
Latest

ቀዳም 15 ሚያዝያ 2017 – ፕሮግራም ሬድዮ መድረኽ

By   /  April 15, 2017  /  Radio, ድምጺ መድረኽ  /  Comments Off on ቀዳም 15 ሚያዝያ 2017 – ፕሮግራም ሬድዮ መድረኽ

Read More →
Latest

ሓርበኛ ተጋዳሊት ምሕረት ኢዮብ ተኽሉ ( በዓልቲ ቤት ናይቲ ኣብ ማእሰርቲ ዔራዒሮ ዝርከብ ሚኒስተር በራኺ ገብረስላሰ) ርእሰ ቅትለት ፈጺማ ተሰዊኣ

By   /  April 15, 2017  /  Tigrigna, ዜናታት  /  Comments Off on ሓርበኛ ተጋዳሊት ምሕረት ኢዮብ ተኽሉ ( በዓልቲ ቤት ናይቲ ኣብ ማእሰርቲ ዔራዒሮ ዝርከብ ሚኒስተር በራኺ ገብረስላሰ) ርእሰ ቅትለት ፈጺማ ተሰዊኣ

ሓርበኛ ተጋዳሊት ምሕረት ኢዮብ ተኽሉ ( በዓልቲ ቤት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ዓመጽ ማእሰርቲ ህግደፍ ዝርከብ ሚኒስተር በራኺ ገብረስላሰ) ርእሰ ቅትለት ፈጺማ ተሰዊኣ። ሓርበኛ ሕረት ኢዮብ ብዕለት 13 ሚያዝያ ሰዓታት ረፋድ፤ ካብቲ ህንጻ ናይቲ ትሰርሓሉ ቦታ፤ ማለት ህንጻ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናብ መሬት ብምዝላል ርእሰ ቅትለት ፈጺማ ከምዝዓረፈት ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ገሊጾም። ተጋዳሊት ምሕረት ኢዮብ   ብ12 […]

Read More →
Latest

3 ሲቪል ዜጋታት ኣብ ቶኾምብያ ተቐቲሎም ኣብ ወሰን ጽርግያ ተደርብዮም ተረኺቦም።

By   /  April 15, 2017  /  Tigrigna, ዜናታት  /  Comments Off on 3 ሲቪል ዜጋታት ኣብ ቶኾምብያ ተቐቲሎም ኣብ ወሰን ጽርግያ ተደርብዮም ተረኺቦም።

ብዕለት 24 መጋቢት ናይ 2017፤ 3 ሲቪል ዜጋታት  ኣብ ቶኾምብያ ተቐቲሎም ኣብ ወሰን ጽርግያ ተደርብዮም ከምዝተረኸቡ ምንጭታት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ሓቢሮም። እቶም ሰለስተ ሲቪል ዜጋታት ክልተ ተወለድቲ ብሄረ ኩናማ ኪኾኑ ከለዉ፤  እታ ሳልሰይቲ ግዳይ ብዙሓት ፈለጥቲ ዘለዉዋ ጓለንስተይቲ ኮይና ኣብ ከተማ ቶኾምብያ ኣብ ሸቐጥ ተዋፊራ ዝነበረት ሙኻና ተገሊጹ። እቶም ሬሰኦም ኣብ ደንደስ ጽርግያ ተዛሕዚሑ ዝተረኸቡ ሰለስተ ዜጋታት፤ […]

Read More →