Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ናይ ህይወቶም ሕሰምን ክብደት ናብረኦምን ዝገልጽ ኣቤቱታ፡ ካብ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ኤርትራ ብቐጻሊ ይቐርብ ምህላዉ ተሓቢሩ።

By   /  April 5, 2017  /  Comments Off on ናይ ህይወቶም ሕሰምን ክብደት ናብረኦምን ዝገልጽ ኣቤቱታ፡ ካብ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ኤርትራ ብቐጻሊ ይቐርብ ምህላዉ ተሓቢሩ።

    Print       Email

ካብ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ኤርትራ፤ ናይ መነባብሮ ሕሰሞምን ክብደት ናብረኦምን ዝገልጽ ኣቤቱታ ብቐጻሊ ይቀርብ ምህላዉ ተሓቢሩ።

እቲ ካብ ኣባላት ሰራዊት ተባሂሉ ብእኩብን ብቐጻሊን ዝጸሓፍ ዘሎ ኣቤቱታ፤ ናይ ሰራዊት ወርሓዊ ደሞዝ ምውሓዱ፤ ናብራ ስድራቤቱ፥ መዓልታዊ ህይወቱ፤ ዜግነታዊ መሰላቱ ኣዚዩ ከፊእዎ ምህላዉ ዝገልጽን ናይ ደሞዝን ህይወትን ምምሕያሽ ዝሓትትን ኢዩ።

እቲ ደብዳበ ኣብ ኩሎም ኣቤቱቶኡ፤ ንሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወትን ጭፍርኡ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሰባትን ዝኸስስ ሙኻኑ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ሰራዊት መነባብሮ ከቢድዎ፥ ወርሓዊ ደሞዙ ቁንጣሮ ኮይነን እንዳሃለዋ፤ ከም ኣቶ ሓጎስን ጭፍርኡን ብብልሽውና ተቖማጢዖም ናይ ነጋውስ ናብራ ይነብሩ ምህላዎም ከምዘሕዘኖም እቲ ደብዳበታት ይገልጽ።

እቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ደብዳበ፥ ሃገር ናይ ዘለዎምን ዘይብሎምን ኮይና ኣብ ክልተ ተመቒላ ምህላዋ፤ ንነዊሕ እዋን ብብልሽውና ኪኽሰሱ ዝጸንሑ መሊሶም ዘግድድዎን ዝቕጽልዎን ዘለዉ ከም ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወትን ጭፍርኡን ስለምንታይ ፕረዚደንት ኤርትራ ሱቕ ኢሉ ክርእዮም መሪጹ ዝሓቱ ሕቶታት ዝሓዘ ኢዩ።

እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎሚ ስድራቤቶም ኣብ ደረጃ ተሓቢእካ ምልማን በጺሖም ምህላዎም፤ ንሰራዊት ብቐጻሊ ናይ ገዛን መሬትን ጉዳይ ክፍታሕ ሙኻኑ፤ ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ክግበር መብጸዓታት እኳ እንተተገበረ፤ ህይወቶም ካብ ዓመት ንዓመት እንዳመረረ ይኸይድ ምህላዉ ብምጥቃስ፤ ፕረዚደንት ኤርትራ ግብራዊ ፍታሕ ክወስድ ሓቲቶም። እቶም ሰራዊት ብተወሳኺ፥ ንሃገሮም ህይወቶም እንዳኸፈሉላ እቶም ንሃገር ቅንጣብ ዘየበርከቱ መመሊሶም ናይ ገዛውቲን መሬትን ህያባት ክወሃቡ ክርእዩ ከለዉ እዛ ሃገር ንዝሰርሓላ ዲያ ወይስ ንዘይሰርሓላ ኢሎም ብእኩብ ሕቶ ከምዘለዎም ጠቒሶም።

እቲ ናይ ሰራዊት ደብዳበ ኣብ መልእኽቱ፤ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ኩናት ዝግበር ዘሎ ኣተሓሕዛ ንዓኣቶም ጽባሕ ንግሆ ምእንቲ ሃገር እንተሰንኪሎም ዘጋጥሞም ዕድል ኮይኑ ከምዝረኣዮም ብምጥቃስ ንኣካለ ስንኩላን ዝግባእ ክብረት ክወሃብ ሓቲቶም።

እቲ ደብዳበ ካብ ኣባላት ሰራዊት ተባሂሉ ዝለኣኽ እኳ እንተኾነ፥ እቲ ብተደጋጋሚ ናብ ገለ ሓለፍቲ ብፍላይ ድማ ናብ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ክሻን ምስኡ ዝቐርቡ ዝበሃሉ 4 ሓለፍቲን ኣነጻጺሩ ብስም እንዳጠቐሰ ዘቕርቦ ናይ ብልሽውና ክሲ ብምግንዛብ፤ እቶም ምንጪ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ከይኮኑ ከምዘይተርፉ ምንጭታትና ይገልጹ።

ብኩራት መባእታዊ ሰብኣዊ ሓርነት፤ቀንዲ መሰረት ናይቲ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ዘይዕግበት እኳ እንተኾነ፤ ነቲ ድሮ ውን ባይታ ሃሪሙ ዝነበረ ሞራል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝሰብሩ፤ከምኡውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይዕግበት ዘብእሱ ረቛሒታት ክብርክቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ቀዳማይ ካብኦም፤ እቲ ብስም ‘ወሰኽ ደሞዝ’ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዝተገብረ ኣሽኻዕላል ኢዩ።

እቲ ብስም ወሰኽ ደሞዝ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተገበረ ስጉምቲ፤ ብስም ተቖራጺ ንሎጅስቲክስ፥ ምልኣኽ ንስድራቤት፥ ንውህለላ ኣብ ባንክ፥ ንመስርሒ ኣባይትኹም፥ ንስፖርት፥ ንህግደፍ እንዳተባህለ ተቖራሚሙ ኣብ ሰራዊት ዝበጽሕ ዳርጋ ናይ ጁባ መሻርፍ ጥራይ ኢዩ። እባላት ሰራዊት ኣብ ኣኼባታት፤ መንግስቲ ንገዛእ ደሞዝና  ስለምንታይ ኣብ ምንታይ መዓላ ከነውዕሎ ከምዘሎና ኣብ ክንዳና ኮይኑ ይውስን፥ እቶም ስድራ ዘይብልና ገንዘብኩም ናብ ባንክ ክቕመጠልኩም ንበሃለሉ ምኽንያት እንታዩ፥ ገንዘብና እንታይ ንገብሮ ንዓና ስለዝምልከት ምትእትታው መንግስቲ ደው ይበል፥ ንስድራቤት ብዝብል ምስምስ ክሳብ 610 ዝበጽሕ ካብ ደሞዝና ኪቖርጽ ዝተወሰነሉ ምኽንያት በየናይ ኣገባብ ኢዩ፥ ሰራዊት ባዕሉ ኣብ ባንክ ይቀመጠለይ ከይበለ ብኸመይ ኢዩ መንግስቲ ኣብ ክንዲኡ ኮይኑ ዝውስነሉ፥ ስለምንታይ ዝተጋነነ ፍልልይ ናይ ክፍሊት ኣብ መንጎ ሓለፍቲን ተራን፥ መማቐርቲ ተባሂሉ ዝውሰድ ገንዘብ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ ሰራዊት ክኣቱ ንርኢ ኣሎና፥ ዝብሉ ሕቶታት ይርከብዎም።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →